Jezik | Language: HRV ENG
Javne politike EU
Šifra: 103556
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravko Petak
Izvođači: doc. dr. sc. Mario Munta - Seminar
prof. dr. sc. Zdravko Petak - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznavanje studenata/tica s osnovnim značajkama procesa stvaranja i provedbe svih ključnih politika EU, te s posljedicama procesa europeizacije javnih politika. Gradivo pretpostavlja znanje o temeljnim narativima analize javnih politika. Osim toga, ono se dijelom nadovezuje na standardnu literaturu o političkom sustavu i političkoj ekonomiji EU.

Predmet je podijeljen na dva dijela. U prvom dijelu (susreti 1-6) razmatraju se institucije, akteri i procesi vezani uz oblikovanje i provedbu javnih politika EU, koncept europeizacije kao široki okvir za razumijevanje transformacije europskih politika, te proračun EU i osnovni mehanizmi koordinacije ekonomskih politika članica Unije.

U drugom dijelu kolegija (susreti 7 do 11) razmatraju se posebne politike koje stvara Europska unija, odnosno, utjecaj procesa europeizacije na neke temeljne javne politike koje su još uvijek u pretežitoj nadležnosti zemalja članica (obrazovna politika). Ujedno će se primjenom metode društveno korisnog učenja analizirati europski okolišni okviri i razina usklađenosti hrvatskih propisa i praksi s europskim zakonodavstvom iz područja okolišne politike.

U izvođenju prvog dijela nastave primijenjen je fazni narativ izlaganja procesa stvaranja politika, zasnovan na analizi aktera, ciljeva i instrumenata EU politika. U drugom dijelu razmatraju se sve temeljne politike EU, osim politika koje su u većoj ili manjoj mjeri već obuhvaćene drugim kolegijima na studiju politologije (trgovinska politika, vanjska i sigurnosna politika, politika pravosuđa i unutarnjih poslova). Svaka pojedinačna politika razmatra se s obzirom na ulogu aktera koji sudjeluju u njezinu oblikovanju, instrumente koji se u njoj rabe i ciljeva koji se njome žele postići.

Na temelju znanja koja se daju u okviru predmeta studenti mogu dobiti cjelovitu sliku o tome na koji se način odvija proces stvaranja politika EU, te niz korisnih znanja o institucionalnim i sadržajnim značajkama pojedinih politika. Osim toga, studenti dobivaju temeljna znanja o dosezima europeizacije pojedinih javnih politika, uključivši i one u kojima i dalje najveću nadležnost imaju vlade država članica.
Literatura:
  1. McCormick, John; McCormick, J. (2010) Razumjeti Europsku Uniju. Zagreb: Mate.; Zagreb: Mate (2010), str. 94-118, 142-188
  2. Wallace, Helen; Pollack, Mark A.; Young, Alasdair R. (eds.); Wallace, H., Pollack, M., Young, A. (2010) Policy-Making in the European Union, 6th ed. Oxford: Oxford University Press.; Oxford: Oxford University Press. (2015), str. 12-112, 196-343
  3. Petak, Zdravko; Europeizacija javnih politika u Hrvatskoj, u: V. Puljiz, S. Ravlić, V. Visković, ur., Hrvatska u EU: kako dalje?, str. 17-41.; Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo. (2012), str. 17-41
  4. Saurugger, Sabine; Teorije i koncepti Europske inegracije. Zagreb: Centar za europske studije, Fakultet političkih znanosti (pogl. 7-8).; Zagreb: Fakultet političkih znanosti. (2013), str. 151-189
  5. Versluis, Esther; van Keulen, Mendeltje; Stephenson, Paul; Analyzing the European Union Policy Process; Basingstoke: Palgrave Macmillan, str. 2011
Preporučena literatura:
  1. Lajh, Damjan; Petak, Zdravko; EU Public Policies Seen from a National Perspective:; Ljubljana: Faculty of Social Sciences (2015)
1. semestar
Usmjerenje EUROPSKI STUDIJI: HRVATSKA I EUROPA dp 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija
Usmjerenje JAVNE POLITIKE, MENADŽMENT I RAZVOJ dp 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni predmeti DPNS 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Izborni predmeti DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni

3. semestar
Izborni SDN 2-1 - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti