Jezik | Language: HRV ENG
Health Policy and Systems
Šifra: 131737
ECTS: 7.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dagmar Radin
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Dagmar Radin - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ovaj tečaj pruža komparativni pregled različitih sustava zdravstvene zaštite u svijetu. Namijenjen je upoznavanju studenata sa pitanjima koja utječu na zdravstvene sustave i objasniti zašto se studija zdravstvene zaštite razlikuje od drugih javnih politika. Nakon uvodnog dijela kolegija, predavanja su podijeljena u tri različita dijela: proces zdravstvene politike, specifična područja zdravstvene skrbi i uzorak sustava zdravstvene njege širom svijeta. Ovdje će studenti imati priliku naučiti dublje o pojedinačnim sustavima zdravstvene zaštite odabranih zemalja. Konačno, zadnji dio nastave omogućit će studentima uključivanje u komparativne studije zemalja analizom uspjeha njihovih pristupa zdravstvenoj skrbi.
Literatura:
  1. Hsiao, William; What is a Health System? Why Should We Care?; (2003)
  2. Coyne, J. and P. Hilsenrath; The World Health Report 2000: can Health Care Systems be Compared Using a Single Measure of Performance; American Journal of Public Health (2002)
  3. Hsiao, William C; Abnormal Economics in the Health Care Sector; Health Policy (1995)
  4. Thurner, Paul W. and Peter Kotzian; Comparative Health Care Systems; (2001)
  5. Danis, Marion, Clancy, Carolyn and Larry R. Churchill; Ethical Dimensions of Health Policy; (2002)
  6. Sabatier, Paul.; Theories of the Policy Process; (2007)
  7. Hacker, Jacob; Review Article: Dismantling the Health Care State? Political Institutions, Public Policies, and the Comparative Politics of Health Reform; British Journal of Political Science (2004)
  8. Wilsford, David; Path Dependency, or Why History Makes it Difficult but not impossible to reform health care systems in a big way; Journal of Public Policy
  9. Immergut, Ellen.; Institutions, Veto Points, and Policy Results: A Comparative Analysis of Health Care." Journal of Public Policy; Journal of Public Policy (1990)
Preporučena literatura:
  1. Smith, P., E. Mossialos, and I. Papanicolas.; Performance Measurement for Health System Improvement: experiences, challenges and prospects. WHO Ministerial Conference on Health Systems; WHO (2008)
1. semestar
Usmjerenje JAVNE POLITIKE, MENADŽMENT I RAZVOJ dp 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni predmeti DPNS 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Izborni predmeti DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni
Izborni GS-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni GS-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

3. semestar
Izborni SDN 2-1 - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti