Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Euroatlantske integracije

Euroatlantske integracije


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55430

ECTS:

5.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Robert Barić

Izvođači:

doc. dr. sc. Robert Barić - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Najčešća definicija euroatlantskih odnosa svodi se na isticanje političkih, vojnih i ekonomskih veza koje su nastale tijekom Drugog svjetskog rata i koje su povezale SAD sa zemljama Zapadne Europe. U tom kontekstu promatrat će se nastanak i razvoj europske ideje iz koje je nastala i euroatlantska suradnja. U svom razvoju euroatlantski odnosi prošli su kroz različite faze, postali su značajan predmet teorijskog istraživanja, da bi s vremenom došlo do same institucionalizacije kako europske tako i euroatlantske ideje. Glavni cilj kolegija je upoznavanje studenata sa povijesnim razvojem euroatlantskih odnosa koji su ugrađeni u proces političke, strategijske i ekonomske integracije s posebnim naglaskom na djelovanje NATO-a, ali i Europske unije kao pokušaja Europljana da u većem odmaku od SAD-a organiziraju politički, ekonomski i sigurnosni aspekt djelovanja u 21. stoljeću. Pokazujući razvoj euroatlantizma studente će se upoznati s problemima i sadržajima ostavljajući istodobno prostor za njihovo aktivno sudjelovanje i interpretiranje suvremenih kretanja u euroatlantskoj zajednici.

LITERATURA:


NASTAVA

6. SEMESTAR

Izborni NOV 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


8. SEMESTAR

Izborni pol 4-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 4-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA


Obavijesti

20.07.2022
Ocjene ECTS eseja
Poštovane kolegice i kolege,  u nastavku obavjesti nači čete ocjene do sada pristiglih ECTS eseja, koje će danas biti upisane. Što se tiče ostalih studenata, primiti ću njihove eseje zaključno sa 15. kolovozom. Belavić, Fran               5 Birkić, Karmela Kristina    5 Božić, Tatjana             5 Draganić, Sanja           5 Košćak, Mihael           5 Markulin, Klara           4 Padović, Lana             5 Pandžić, Jelena            4 Zadro, Andrija            4   S poštovanjem, Robert Barić
29.06.2022
Rezultati drugog ispitnog roka
Poštovanie kolegice, rezultati drugog ispitnog roka održanog 24. lipnja 2022. godine (polaganje cijelog predmeta su sljedeći): 1. Klara Guštek, 14 bodova, završna ocjena 4. 2. Ema Krištić, 12 bodova, završna ocjena 3. 3. Mila Šarič, 16 bodova, završna ocjena 4. Do sutra u podne javite se ako želite odgovarati za veću ocjenu. U suprotnom zaključiti ću ocjene prema danom predlogu. S poštovanjem, Robert Barić  
22.06.2022
Rezultati ispita 17. lipnja 2022.
Po š tovane kolegice i kolege , rezultati ispita odr ž ani 17. lipnja su sljede ć i : 1.  Karmela Kristina Birki ć         17 bodova , prijedlog zavr š ne ocjene  3 2. Mihaela Jacmenović              19 bodova, prijedlog završne ocjene 4 3. Adrijana Šajnović                  14 bodova, prijedlog završne ocjene 4   Kolege koje su sudjelovale na ispitu neka mi se jave e-mailom i pošalju rezultate njihovog sudjelovanja u istraživačkom projektu, kako bih im mogao dati prijedlog završne ocjene. Drugi ispitni rok održati će se u petak u 11 sati. S poštovanjem, Robert Barić
16.06.2022
Rezultati drugog kolokvija i prijedlog ocjene
Poštovane kolegice i kolege, na intranetu se nalaze rezultati drugog kolokvija i prijedlog završne ocjene za sve koji su ispunili tražene uvjete. Prvi ispitni dok održati će se sutra, ali sa početkom u 12 sati. Svi koji žele odgovarati (zbog nepisanja kolokvija ili neprolaska istog, za veću ocjenu ili za naknadno polaganje drugog kolokvija) odgovarati će usmeno. U slučaju da je moguće opravdati nedolaske na predavanja priznati ću opravdane razloge i korigirati predložene ocjene. Predložene ocjene biti će zaključene u petak navećer. Ukoliko netko iz opravdanih razloga ne bude mogao pristupiti ispitu, moguć je dogovor o posebno terminu ispita. Uvjet za pristupanje ispitu je sudjelovanje u istraživačkom projektu ili predani seminar. Ukoliko ovaj uvjet nije ispunjen, može se dogovoriti naknadno pisanje i predaja seminara. S poštovanjem, Robert Barić
12.06.2022
Održavanje drugog kolokvija
Poštovane kolegice i kolege, drugi kolokvij održati će se sutra, prema ranije najavljenom rasporedu. Ukoliko ne uspijem ispraviti Vaše ispite i predložiti završne ocjene iz predmeta do prvog ispitnog roka, isti će se održati u ponedjeljak 20. lipnja. Ako dođe do ove promjene, obavjestiti ću Vas. Što se tiče ECTS eseja, isti se mogu predati do drugog roka navedenog na intranetu, nakon čega ću dati popis ocjena istih. S poštovanjem, Robert Barić
22.05.2022
Drugi kolokvij
Poštovane kolegice i kolege, drugi kolokvij održati će se u ponedjeljak 13. lipnja od 9 do 12 sati u dvije skupine (prva skupina 9-10.30 sati, druga skupina 10.30-12 sati) u predavaonici F. Nakon toga ću do ispitnog roka svima koi su zadovoljili uvjete dati prijedlog konačne ocjene. Svi koji žele polagati za veću ocijenu ili nisu prošli na kolokviju usmeno će odgovarati na prvom ispitnom roku 17. lipnja (ostalima će biti upisane predložene ocjene). S poštovanjem, Robert Barić
01.05.2022
Raspored prezentacija
Poštovane kolegice i kolege, preostale prezentacije održati će se prema sljedećem rasporedu: 2. svibanj 2022. - Transatlantski odnosi - zemlje istočne Europe - Transatlantski odnosi - Baltik 9. svibanj 2022. -  Transatlantski odnosi - južna Europa (Italija, Grčka, Španjolska, Portugal) - Euroatlantski model integracije i pitanje njegove uspješnosti na području Zapadnog Balkana 16. svibanj 2022. - Atlantizam i euroazijanizam (analiza varijanti euroazijanizma - Rusija, Kina, Turska) - Problemi u odnosu SAD i Turske 23. svibanj 2022. - - Kulturološka dimenzija atlantizma - fenomen amerikanizacije (američki kulturološki imperijalizam) i Europa nakon 1945. - BREXIT i transatlantski odnosi - Geostrateški značaj TTIP-a Kako 30. svibnjaopet nemamo nastavu (Dan državnosti), probati ću u jednom od ovih termina održati dvije lekcije. S poštovanjem, Robert Barić        
24.04.2022
Rezultati prvog kolokvija
Poštovane kolegice i kolege, na intranetu se nalaze rezultati prvog kolokvija. Sve studentice i studenti koji nisu prošli kolokvij ili nisu izašli na isti u prvom ispitnom roku odgovaraju cjelokupno gradivo. Nastava će se sutra održati u redovnom terminu (8.30), a od prezentacija održati će se prezentacije o zemljama srednje i istočne Europe i Skandinavije.  Na predavanju od 2. svibnja biti će prezentacije o Baltiku, južnoj Europi, te seminar o primjenjivosti EU modela integracije na područje Zapadnog Balkana. Termini održavanja ostalih prezentacij ai seminara odrediti će se naknadno. S poštovanjem, Robert Barić
13.04.2022
Ispravak prethodne obavjesti
Poštovane kolegice i kolege, iduće predavanje biti će 25. a ne 15. travnja. Radi se o tipfeleru, koji sam primjetio tek nakon nekoliko upita. Sve ostale informacije su nepromjenjene.   S poštovanjem, Robert Barić
09.04.2022
Održavanje nastave u ponedjeljak 11. travnja 2022.
Poštovane kolegice i kolege, zbog sudjelovanja na konferenciji u inozemstvu u ponedjeljak 11. travnja 2022. godine neću moći održati nastavu. Tokom idućeg tjedna obavjestiti ću Vas o tome da li će biti određen zamjenski termin ili (što je vjerojatnije) će biti iskorišten zadnji  termin predavanja u semestru (u tom slučaju drugi kolokvij će se održati u tjednu prije prvog ispitnog roka u lipnju). Na idućem predavanju (15. travnja, pošto na Uskrsni ponedjeljak nema nastave) održati će se prezentacije o Skandinaviji i zemljama istočne Europe. Rezultati prvog kolokvija biti će objavljeni početkom idućeg tjedna. S poštovanjem, Robert Barić
02.04.2022
Održavanje prvog kolokvija
Poštovane kolegice i kolege, prvi kolokvij održati će se u ponedjeljak u Importane galeriji (predavaonica F). Ispit će se održati u dvije skupine - skupina A od 9 do 10.30 sati) i skupina B (od 10.30 do 12 sati). Sastavi skupina se nalaze na intranetu. Prvi dio ispita predstavlja davanje kratkih odgovora na šest pitanja, a drugi dio ispita duži odgovor na dva esejistička pitanja. Za prolaz na ispitu treba se postići 15 od maksimalnih 30 bodova. Ispitna literatura i predavanja nalaze se na intranetu. U ponedeljak nije predviđeno održavanje predavanja i studentskih prezentacija. S poštovanjem, Robert Barić
30.03.2022
Popis tema za ECTS eseje
Poštovane kolegice i kolege, u prilogu na intranetu je lista odobrenih tema za ECTS esej, koja je sada zaključena. Što se tiče prvog kolokvija, prema obavijesti koju sam dobio održati ćemo ga u ponedjeljak 4. travnja u privremenim prostorijama fakulteta (Importane galerija). Ispit će se održati u dvije skupine, prva od 9.00 do 10.15 sati, a druga od 10.20 do 11.35 sati. Sva literatura za ispit je na intranetu. S obzirom na kolokvij, nećemo održati seminar. Detalje o organizaciji ispita dati ću Vam sutra ili u petak, nakon što provjerim sve informacije vezane za novu lokaciju.     S poštovanjem, Robert Barić    
20.03.2022
ECTS eseji
Poštovane kolegice i kolege, do sada su sljedeći studenti dostavili prijedlog teme za ECTS esej: Guštak, Klara             Sigurnosna politika Italije Jurić, Rino                 Sigurnosna politika Portugala Košćak, Mihael          Poljska i euroatlantske integracije Krištić, Ema               Sigurnosna politika Španjolske Markulin, Klara         Sigurnosna politika Grčke Mohačić, Ela              Razvoj odnosa EU i Kine Padović, Lana            Vanjska politika Ruske Federacije i atlantizam Slavin, Nikolina         Turska vanjska politika i ciparsko pitanje   Od ostalih studenata koji su se javili za ECTS esej nisam do sada dobio preciziranje teme, što je neophodno za prihvaćanje prijedloga.   Što se tiče načina izrade eseja, vrijede pravila kao i za seminare (15-20 kartica, što uključuje i opremu teksta; font times new roman veličine 12 i proreda 1,5; strukturiranje teksta sa uvodom u kome se navodi teza koja se brani, analizom i zaključkom).   S poštovanjem, Robert Barić
13.03.2022
Sutrašnje predavanje
Poštovane kolegice  i kolege, sutrašnje predavanje (14. ožujka) počinje između 8.40 i 8.45 sati. U prvom dijelu predavanja (do 10.40-11.00 sati) predavanje će održati dr.sc. Andrea Schmidt sa Sveučilišta u Pescu o Mađarskoj i njezinoj politici prema transatlantskim odnosima. Nakon pauze održati žemo redovno predavanje. S poštovanjem, Robert Barić
06.03.2022
Podjela tema
Poštovane kolegice i kolege, u priloguna intranetu imate popis istraživačkih timova i dodjeljenih seminara. Sutra na predavanju ću donijeti materijale za istraživačke timove, te neka jedan predstavnik svake skupine donese USB kako bi ih preuzeo. Podjelu pojedinih tema. unutar skupine prepuštam Vama. Podsjećam Vas kako je izrada seminara ili sudjelovanje u istraživanju preduvjet za ocjenu.   S poštovanjem, Robert Barić
26.02.2022
Teme istraživačkih projekata i seminara
Poštovane kolegice i kolege, na intranet je stavljen popis tema istraživačkih prohjekata i pojedinačnih seminara, koji će biti podjeljeni u ponedjeljak 28. veljače (na početku predavanja). Imate dvije mogućnosti. Prva je da nekoliko studenata zajednički obradi jednu od ponuđenih istraživačkih tema. Druga je obrada jedne od seminarskih tema (pojedinačna obrada) za studente koji preferiraju samostalni rad. Osim prve dvije seminarske teme (koje bi se trebale izlagati 7. ožujka), za sv ostale teme je naveden samo mjesec izlaganja. Prve istraživačke teme bi se prezentirale u drugoj polovini ožujka. Osim ponuđenih tema, moguće je i predlaganje dodatnih tema od strane studenata.   S poštovanjem, Robert Barić