Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Euroatlantske integracije

Euroatlantske integracije


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55430

ECTS:

5.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Robert Barić

Izvođači:

doc. dr. sc. Robert Barić - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Najčešća definicija euroatlantskih odnosa svodi se na isticanje političkih, vojnih i ekonomskih veza koje su nastale tijekom Drugog svjetskog rata i koje su povezale SAD sa zemljama Zapadne Europe. U tom kontekstu promatrat će se nastanak i razvoj europske ideje iz koje je nastala i euroatlantska suradnja. U svom razvoju euroatlantski odnosi prošli su kroz različite faze, postali su značajan predmet teorijskog istraživanja, da bi s vremenom došlo do same institucionalizacije kako europske tako i euroatlantske ideje. Glavni cilj kolegija je upoznavanje studenata sa povijesnim razvojem euroatlantskih odnosa koji su ugrađeni u proces političke, strategijske i ekonomske integracije s posebnim naglaskom na djelovanje NATO-a, ali i Europske unije kao pokušaja Europljana da u većem odmaku od SAD-a organiziraju politički, ekonomski i sigurnosni aspekt djelovanja u 21. stoljeću. Pokazujući razvoj euroatlantizma studente će se upoznati s problemima i sadržajima ostavljajući istodobno prostor za njihovo aktivno sudjelovanje i interpretiranje suvremenih kretanja u euroatlantskoj zajednici.

LITERATURA:

  1. Lidija Čehulić Vukadinović; Euroatlantizam i suvremeni međunarodni odnosi; CID, Podgorica, Politička kultura/Zagreb (2000), str. 273
  2. Vukadinović, Radovan., Vukadinović Čehulić, Lidija; ., Politika europskih integracija,; Ljevak, zagreb (2011)


NASTAVA

6. SEMESTAR

Izborni NOV 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


8. SEMESTAR

Izborni pol 4-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 4-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

doc. dr. sc. Robert Barić:

Četvrtkom, nakon predavanja (od 17.15-20.30 sati), ili po potrebi u drugim terminima u dogovoru sa studentima


Obavijesti

15.06.2023
Prijedlog konačne ocjene
Poštovane kolegice i kolege, na intranetu je prijedlog konačne ocjene za sve studente koji su ispunili uvjete. Ako želite odgovarati za veću ocjenu, nudim Vam dvije mogućnosti. Prva je usmeno odgovaranje na redovnom ispitnom roku (sutra). Druga je da Vam odredim pisanje kratkog istraživačkog eseja, a tema bi bila pitanje iz drugog kolokvija na koje ste dali najslabiji odgovor. Esej bi naipsali u roku od tjedan dana (maksimalno 10 kartica teksta sa opremom; pišete ga prema pravilima za seminarske radove). Literaturu već imate, a iz Vaše obrade teme vidjeti ću da li ste razumjeli istu. Svi koji žele napisati istraživački esej neka mi večeras pošalju e-mail. Ako ste zadovoljni prijedlogom ocjene ne morate uraditi ništa, a ja ću u nedjelju upisati ocjene u studomat. S poštovanjem, Robert Barić
02.05.2023
Rezultati prvog kolokvija i obavijest o ECTS esejima
Poštovane kolegice i kolege, na intranetu se nalaze rezultati prvog kolokvija. Svi koji nisu prošli kolokvij (ili nisu izašli) odgovaraju u prvom ispitnom roku cjelokupno gradivo na usmenom ispitu (pri tome ću uzetiu obzir i ocjenu seminara/istraživačkih radova i pohađanj enastave). Po pitanju predaje ECTS eseja pojedinim studentima sam rekao da je rok 1. lipnja. S obzirom na Vaše obaveze, produćiti ću rok do 20. lipnja, što znači da imate dovoljno vremena za izradu eseja. Manji dio studenata me kontaktirao po pitanju literature i sadržaja eseja. Preporučio bih da me kontaktirate što prije, te da prije izrade završne verzije eseja pošaljete nacrt sa strukturom istog. Što se tiče oblikovanja, mislim da su pravila poznata (15-20 kartica što uključuje i opremu eseja - naslovnicu, sažetak, popis literature; jedna kartica treba imati 1800 znakova - 30 redova sa 60 znakova u redu, prored 1,5 i font times new roman). S poštovanjem, Robert Barić
14.06.2023
Rezultati drugog kolokvija
Poštovane kolegice i kolege, na intranetu se nalaze rezultati drugog kolokvija. Sutra ću na temelju svih elemenata ocjene dati prijedlog konačne ocjene svim studentima kod kojih je to moguće. Svi koji žele odgovarati za veću ocjenu mogu to uraditi u dva redovna ispitna roka (prvi je u petak) na usmenom ispitu. U slučaju nemogućnosti izlaska zbog opravdanih razloga, za studente u ovoj kategoriji dogovoriti ću termin i način polaganja ispita. S poštovanjem, Robert Barić
15.04.2023
Održavanje prvog kolokvija
Poštovane kolegice i kolege, nadam se da ste ugodno proveli uskršnje praznike i pripremili se za nastavu u ostatku semestra. Prvi kolokvij će se održati u ponedjeljak 17. travnja, od 12 do 13.30 sati. Neće biti dva termina za svaku skupinu već čete u ovom terminu biti podjeljeni na skupinu A i B te zajedno pisati kolokvij (pitanja u svakoj skupini su različita). Odgovarate na šest kratkih pitanja (svako donosi 1-3 boda, ovisno o kvaliteti odgovora) i dva duža esejistička pitanja (svako donosi 1-6 bodova). Za prolaz je potrebno sakupiti 15 od 30 mogućih bodova. Nadam se da ste pročitali literaturu koja je pratila predavanja, jer će samo navođenje činjenica iz PP prezentacija donositi minimalni broj bodova. Također, kod niza pitanja potrebno je analitičko povezivanje materijala iz više tema. U slučaju neprolaska na jednom od kolokvija na prvom ispitnom roku odgovarate cjelokupno gradivo. Također, ako niste zadovoljni zaključnom ocjenom imati ćete mogućnost usmenog odgovaranja za veću ocjenu. S poštovanjem, Robert Barić
03.04.2023
Literatura za prvi kolokvij
Poštovane kolegice i kolege, na intranet je stavljena literatura za dosadašnja predavanja. Navedene teme su u okviru prvog kolokvija. Dani materijal prati sadržaj predavanja, a o tom ekako ćete ga koristiti ovisiti će i rezultat kolokvija. S poštovanjem, Robert Barić
15.03.2023
Raspored prezentacija
Poštovane kolegice i kolege, na intranetu je stavljen popis dodjeljenih tema sa datumima prezentacije. S obzirom da će biti dovoljno vremena, očekujem da mi pošaljete PP prezentaciju i točke izlaganja. Također, svi studenti koji nisu odabrali teme trebaju uraditi to što prije. U daktoteci sa materijalima sa zadnjeg predavanja nalazi se i prilog o diskusiji američkih eksperata o promjenama koje su nastale u Europi zadnjih godinu dana. O tome ćemo imati kratku raspravu na početku idućeg predavanja, a trebate razmotriti sljedeće točke: 1. Kako američki eksperti ocjenjuju događaje u Europi i njihov utjecaj na transatlantske odnose. 2. Što je u fokusu američke strane. 3. Što se očekuje od Europe. S poštovanjem, Robert Barić
03.03.2023
Teme istraživačkih projekata i pojedinih prezentacija
Poštovane kolegice i kolege, na intranetu se nalazi popis istraživaćkih projekata, pojedinih prezentacijskih tema i okvirnog vremenskog roka za prezentaciju. Do ponedjeljka se međusobno dogovorite o zajedničkom radu u pojedinoj istraživačkoj skupini ili odabiru pojedinačne prezentacije. Ako netko želi obraditi temu koja nije navedena a povezana je sa predmetom, može je predložiti. S poštovanjem, Robert Barić