Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Esej/Prezentacija 8-2

Esej/Prezentacija 8-2


OSNOVNI PODACI

Šifra:

132401

ECTS:

2.5

Nositelji:

Izvođači:

doc. dr. sc. Robert Barić - Seminar izv. prof. dr. sc. Davor Boban - Seminar izv. prof. dr. sc. Hrvoje Cvijanović - Seminar prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila - Seminar doc. dr. sc. Marko Grdešić - Seminar izv. prof. dr. sc. Boris Havel - Seminar dr. sc. Aleksandra Huić - Seminar izv. prof. dr. sc. Ružica Jakešević - Seminar prof. dr. sc. Enes Kulenović - Seminar prof. dr. sc. Zoran Kurelić - Seminar doc. dr. sc. Josip Lučev - Seminar izv. prof. dr. sc. Đana Luša - Seminar izv. prof. dr. sc. Robert Mikac - Seminar doc. dr. sc. Mario Munta - Seminar prof. dr. sc. Zdravko Petak - Seminar izv. prof. dr. sc. Ana Petek - Seminar izv. prof. dr. sc. Krešimir Petković - Seminar dr. sc. Vanja Putarek - Seminar izv. prof. dr. sc. Višeslav Raos - Seminar izv. prof. dr. sc. Luka Ribarević - Seminar izv. prof. dr. sc. Igor Vidačak - Seminar doc. dr. sc. Borna Zgurić - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Opseg je eseja od 2.000 do 2.500 riječi, a kvalitetom je srodan stručnom članku ili stručnom prikazu.
U akademskom radu nije dovoljno prikupiti činjenice o temi i prepričati sadržaj, nego u sklopu izabrane teme treba uočiti neki znanstveni problem. Ne uoči li se problem, u znanstvenoj se prozi o nekoj temi ne može reći ništa relevantno. Najjednostavnije rečeno, znanstveni je problem zagonetka koja se rješava istraživanjem zato što nije riječ o nečem krajnje očiglednu i samorazumljivu. Problem se definira u obliku istraživačkog pitanja koje mora biti relevantno za izabranu temu.
Sve navedene elemente treba zaokružiti pripadajućim teorijsko-metodološkim pristupom.
Akademski radovi sastoje se od tri cjeline ili makrojedinice: prethodnoga dijela, osnovnog teksta i završnoga dijela.
U izradi akademskih radova uvijek se koristi mnogo različitih znanstvenih informacija. Stoga je jedna od najvažnijih karakteristika znanstvenog diskursa dokumentiranost - precizno i bogato navođenje svih vrsta izvora informacija. Osnovni izvor čine, naravno, znanstvena djela, znanstvena literatura. Literatura se koristi kako bi se potkrijepile vlastite tvrdnje, tako da se prenose tuđe misli, ideje, argumenti ili riječi. Tri su osnovna načina uporabe literature: parafraziranje (prepričavanje), sažimanje i izravno prenošenje, odnosno citiranje.
(Iz uputa za izradu akademskih radova na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

LITERATURA:


NASTAVA

8. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

izv. prof. dr. sc. Boris Havel:

četvrtkom 15:15-16:15, soba 9 (2. kat)

izv. prof. dr. sc. Krešimir Petković:

Petkom 12-13h, Fabkovićeva 1, III. kat.

izv. prof. dr. sc. Višeslav Raos:

po dogovoru


Obavijesti