Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Esej 4

Esej 4


OSNOVNI PODACI

Šifra:

132405

ECTS:

2.5

Nositelji:

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Domagoj Bebić - Seminar doc. dr. sc. Boris Beck - Seminar pred. Nensi Blažević - Seminar prof. dr. sc. Viktorija Car - Seminar izv. prof. dr. sc. Hrvoje Cvijanović - Seminar prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila - Seminar doc. dr. sc. Stevo Đurašković - Seminar pred. Tomislav Klauški - Seminar prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić - Seminar izv. prof. dr. sc. Kristijan Kotarski - Seminar Petra Kovačević - Seminar prof. dr. sc. Dražen Lalić - Seminar doc. dr. sc. Josip Lučev - Seminar doc. dr. sc. Ana Matan - Seminar prof. dr. sc. Marina Mučalo - Seminar prof. dr. sc. Tena Perišin - Seminar doc. dr. sc. Boško Picula - Seminar Višnja Skorin - Seminar doc. dr. sc. Marjeta Šinko - Seminar prof. dr. sc. Siniša Tatalović - Seminar Darko Tomaš, dipl.nov. - Seminar doc. dr. sc. Davorka Vidović - Seminar Ivica Zadro, dipl.nov. - Seminar doc. dr. sc. Borna Zgurić - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Opseg je eseja od 2.000 do 2.500 riječi, a kvalitetom je srodan stručnom članku ili stručnom prikazu.
U akademskom radu nije dovoljno prikupiti činjenice o temi i prepričati sadržaj, nego u sklopu izabrane teme treba uočiti neki znanstveni problem. Ne uoči li se problem, u znanstvenoj se prozi o nekoj temi ne može reći ništa relevantno. Najjednostavnije rečeno, znanstveni je problem zagonetka koja se rješava istraživanjem zato što nije riječ o nečem krajnje očiglednu i samorazumljivu. Problem se definira u obliku istraživačkog pitanja koje mora biti relevantno za izabranu temu.
Sve navedene elemente treba zaokružiti pripadajućim teorijsko-metodološkim pristupom.
Akademski radovi sastoje se od tri cjeline ili makrojedinice: prethodnoga dijela, osnovnog teksta i završnoga dijela.
U izradi akademskih radova uvijek se koristi mnogo različitih znanstvenih informacija. Stoga je jedna od najvažnijih karakteristika znanstvenog diskursa dokumentiranost - precizno i bogato navođenje svih vrsta izvora informacija. Osnovni izvor čine, naravno, znanstvena djela, znanstvena literatura. Literatura se koristi kako bi se potkrijepile vlastite tvrdnje, tako da se prenose tuđe misli, ideje, argumenti ili riječi. Tri su osnovna načina uporabe literature: parafraziranje (prepričavanje), sažimanje i izravno prenošenje, odnosno citiranje.
(iz uputa za izradu akademskih radova)

LITERATURA:


NASTAVA

4. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

izv. prof. dr. sc. Kristijan Kotarski:


20.03.2019

Mentor Bebić: prijava teme i raspisivanje eseja

Poštovani kolege,

neki od vas su mi se već javili za Esej 4 i za molbu za mentoriranjem, a ja vam sada šaljem generalne smjernice i upute za prijavu eseja i same teme.


Ako želite pisati Esej 4 pod mojim mentorstvom prvo što trebate napraviti je poslati prijedlog teme/područja iz novih medija koja vas zanima te biti upisani na moj kolegij "Online novinarstvo i novi mediji".

 

Prijava teme treba sadržavati:
1. Okvirno područje koje vas zanima i koje biste obrađivali: utjecaj novih medija na novinarstvo, na političku komunikaciju, na odnose s javnošću, na oglašavanje, na pojedince: djecu, mlade, političare... - jednom kada iskažete svoj interes, tada je lakše raditi na oblikovanju teme.
2. Koncept rada: napišite prijedlog poglavlja kojim biste razradili temu; prijedlog je da uključite empiriju u svoj esej: da istražite određenu temu, da to ne bude samo teorijski rad, već da napravite neko mini-istraživanje; ako imate mini istraživanje tada se esej ne bazira toliko na teoriji, već na metodologiji i samoj analizi.
3. Prijedlog literature koja odgovara vašoj tematici.

 

Nakon odobravanja i oblikovanja teme kreće vaše pisanje. Rad raspisujete prema Uputama za pisanje akademskih radova FPZG-a, koji se nalaze na web stranici Fakulteta. Rad treba sadržavati od 2000-2500 riječi i u Uputi su vam navedene smjernice za strukturu.
Finalizirani rad ne trebate predavati u fizičkom obliku, već ga po dovršetku pošaljite na mail: domagoj@edemokracija.hr.


Rok za predaju finalne verzije eseja: završetak semestra


Upis ocjene iz eseja: tijekom ispitnih rokova.

 

Za sve upite, smjernice i komentare možete se javiti na: domagoj@edemokracija.hr.
doc.dr.sc. Domagoj Bebić

Popis obavijesti