Jezik | Language: HRV ENG
Esej 4
Šifra: 132405
ECTS: 2.5
Nositelji:
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Domagoj Bebić - Seminar
doc. dr. sc. Boris Beck - Seminar
pred. Nensi Blažević - Seminar
izv. prof. dr. sc. Viktorija Car - Seminar
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Cvijanović - Seminar
doc. dr. sc. Stevo Đurašković - Seminar
pred. Tomislav Klauški - Seminar
prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Kristijan Kotarski - Seminar
Petra Kovačević - Seminar
prof. dr. sc. Dražen Lalić - Seminar
dr. sc. Josip Lučev - Seminar
doc. dr. sc. Ana Matan - Seminar
prof. dr. sc. Marina Mučalo - Seminar
prof. dr. sc. Tena Perišin - Seminar
doc. dr. sc. Boško Picula - Seminar
Višnja Skorin - Seminar
doc. dr. sc. Marjeta Šinko - Seminar
prof. dr. sc. Siniša Tatalović - Seminar
Darko Tomaš, dipl.nov. - Seminar
doc. dr. sc. Davorka Vidović - Seminar
Ivica Zadro, dipl.nov. - Seminar
dr. sc. Borna Zgurić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Marta Zorko - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opseg je eseja od 2.000 do 2.500 riječi, a kvalitetom je srodan stručnom članku ili stručnom prikazu.
U akademskom radu nije dovoljno prikupiti činjenice o temi i prepričati sadržaj, nego u sklopu izabrane teme treba uočiti neki znanstveni problem. Ne uoči li se problem, u znanstvenoj se prozi o nekoj temi ne može reći ništa relevantno. Najjednostavnije rečeno, znanstveni je problem zagonetka koja se rješava istraživanjem zato što nije riječ o nečem krajnje očiglednu i samorazumljivu. Problem se definira u obliku istraživačkog pitanja koje mora biti relevantno za izabranu temu.
Sve navedene elemente treba zaokružiti pripadajućim teorijsko-metodološkim pristupom.
Akademski radovi sastoje se od tri cjeline ili makrojedinice: prethodnoga dijela, osnovnog teksta i završnoga dijela.
U izradi akademskih radova uvijek se koristi mnogo različitih znanstvenih informacija. Stoga je jedna od najvažnijih karakteristika znanstvenog diskursa dokumentiranost - precizno i bogato navođenje svih vrsta izvora informacija. Osnovni izvor čine, naravno, znanstvena djela, znanstvena literatura. Literatura se koristi kako bi se potkrijepile vlastite tvrdnje, tako da se prenose tuđe misli, ideje, argumenti ili riječi. Tri su osnovna načina uporabe literature: parafraziranje (prepričavanje), sažimanje i izravno prenošenje, odnosno citiranje.
(iz uputa za izradu akademskih radova)
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Akademsko pisanje 2
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Kristijan Kotarski:

    Ponedjeljak 9-10h (kabinet 16)

    Četvrtak 12-13h (kabinet 16)

    Lokacija:
Obavijesti
Objavljeno: 7. 7. 2020. u 18:25
Boris Beck

poštovane kolegice i kolege,

ako tko želi upis ocjene u index, bit ću u srijedu u 10 pred fakultetom, a također i u petak u 11; samo vas molim da točno zapamtite datum roka i ocjenu, ili ih točno prenesete osobi koja će donijeti vaš index

doc. dr. sc. boris beck

Objavljeno: 17. 6. 2020. u 09:26
Boris Beck

poštovane kolegice i kolege,

u petak 19. 6. potpisivat ću indexe u svom kabinetu (3. kat) od 10 do 12 pa vas molim da me ondje potražite u tom terminu; bilo bi preporučljivo da se na neki način samoorganizirate pa da netko od vas donese više indexa; ako netko ne može doći u tom terminu, neka se ne brine, bit će još termina

beck

Objavljeno: 26. 5. 2020. u 21:29
Boris Beck

poštovane kolegice i kolege

koji ste prijavili esej 4 kod mene, ponovio bih upute za pisanje koje sam vam već dao: predlažem vam da izaberete dva medijska teksta na istu temu, ali suprotstavljenih stajališta; predstavite ih, komentirajte valjanost argumenata, po potrebi uvedite neke nove dokaze i dajte svoj zaključak, također argumentiran; to je predložena struktura koja će vam najlakše omogućiti zadovoljavajući uspjeh - naime, usporedbom dviju pojava, koje su slične i različite, lakše spoznajete obje nego što biste to postigli da razmatrate svaku za sebe; lakše je usporediti dvoje ljudi nego jednoga opisati; svaka od uočenih sličnosti i razlika vaša je teza, a svaki se tekst (akademski, medijski) sastoji od teza; o tim tezama smijete i morate imati vlastito mišljenje, ali ga morate argumentirati (izjavama autoriteta, brojkama, podacima, zakonima itd); na koncu na temelju iznijetih teza i argumenata možete donijeti valjani zaključak;

naravno, esej možete i drugačije oblikovati: esej je relativno slobodna forma, ali uvijek mora imati pouzdan sadržaj, a vaš osobni pogled ne smije biti proizvoljan i nametljiv; trodjelna struktura je nužna (uvod, argumentacija, zaključak); ako što citirate, to možete činiti slobodno, ne morate slijediti znanstvene uzuse; što se dužine tiče, nemojte biti kraći od 1 kartice ni duži od 3; rokovi su za predaju oglašeni 8. 6, 6. 7 i 31. 8. - eseje mi do tih datuma pošaljite na mail te će biti ocijenjeni, a ocjena će vam biti upisana u elektroničkom obliku ako ste prijavili taj rok; što se upisa u indeks tiče, čekamo upute fakulteta

dakako, ne budete li zadovoljni ocjenom, bit će vam slobodno esej dorađivati; za to ću vam dati upute; za sva pitanja slobodno mi se obratite na mail

doc. dr. sc. boris beck

Objavljeno: 20. 3. 2019. u 10:30
Domagoj Bebić

Poštovani kolege,

neki od vas su mi se već javili za Esej 4 i za molbu za mentoriranjem, a ja vam sada šaljem generalne smjernice i upute za prijavu eseja i same teme.


Ako želite pisati Esej 4 pod mojim mentorstvom prvo što trebate napraviti je poslati prijedlog teme/područja iz novih medija koja vas zanima te biti upisani na moj kolegij "Online novinarstvo i novi mediji".

 

Prijava teme treba sadržavati:
1. Okvirno područje koje vas zanima i koje biste obrađivali: utjecaj novih medija na novinarstvo, na političku komunikaciju, na odnose s javnošću, na oglašavanje, na pojedince: djecu, mlade, političare... - jednom kada iskažete svoj interes, tada je lakše raditi na oblikovanju teme.
2. Koncept rada: napišite prijedlog poglavlja kojim biste razradili temu; prijedlog je da uključite empiriju u svoj esej: da istražite određenu temu, da to ne bude samo teorijski rad, već da napravite neko mini-istraživanje; ako imate mini istraživanje tada se esej ne bazira toliko na teoriji, već na metodologiji i samoj analizi.
3. Prijedlog literature koja odgovara vašoj tematici.

 

Nakon odobravanja i oblikovanja teme kreće vaše pisanje. Rad raspisujete prema Uputama za pisanje akademskih radova FPZG-a, koji se nalaze na web stranici Fakulteta. Rad treba sadržavati od 2000-2500 riječi i u Uputi su vam navedene smjernice za strukturu.
Finalizirani rad ne trebate predavati u fizičkom obliku, već ga po dovršetku pošaljite na mail: domagoj@edemokracija.hr.


Rok za predaju finalne verzije eseja: završetak semestra


Upis ocjene iz eseja: tijekom ispitnih rokova.

 

Za sve upite, smjernice i komentare možete se javiti na: domagoj@edemokracija.hr.
doc.dr.sc. Domagoj Bebić