Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Država i nasilje: uvod u studij kaznene politike

Država i nasilje: uvod u studij kaznene politike


OSNOVNI PODACI

Šifra:

103553

ECTS:

5.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Krešimir Petković

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Krešimir Petković - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Tradicionalno se u političkoj znanosti država definira kao organizacija koja počiva na legitimnom monopolu primjene fizičke sile (Weber), a normativne teorije ugovora zahtijevaju od subjekata da se odreknu primjene sile u društvenim interakcijama i prenesu to pravo na institucije vlasti i državni aparat (Hobbes). S druge strane, empirijski gledano, nasilje u odnosima među subjektima opstaje u nizu nasilnih interakcija, bilo kao depolitizirani nasilni zločin, bilo kao političko nasilje države ili nasilje usmjereno protiv države, pa se zakoniti državni monopol prinude zaoštreno pokazuje "najprozirnijom od svih fikcija" (Simon, 2007, 13). Nasilje se pojavljuje kao politička pojava i kao predmet intervencije kaznene politike u društvu. Uz kazneno pravo, socijalnu pedagogiju, kriminologiju i sociologiju nasilja, problemski sklop nasilja i kaznene politike, zahtjeva i politologijsku analizu, a specifična politologijska perspektiva o nasilju, politici i kažnjavanju otvara mogućnost interdisciplinarne suradnje s kaznenim pravom, sociologijom, socijalnom pedagogijom i ostalim disciplinama zainteresiranim za nasilje i kažnjavanje. Razumijevanje odnosa politike i nasilja te izučavanje stvaranja kaznene politike prema nasilnim zločinima na različitim razinama političke analize - povijesnoj, nacionalnoj, komparativnoj i globalnoj - čine spoznajne ciljeve ovog kolegija.

Usporediva analiza kaznene politike ne pojavljuje se samo u studijskim programima prava i kriminologije gdje specijalizirani kolegiji seciraju različite aspekte kaznene politike, nego se na različitim razinama studija pojavljuju: usporedivi kolegiji koji nude politologijsku analizu političkog nasilja ili analizu specifičnih problema kaznene politike poput smrtne kazne; studijske kombinacije preddiplomskih programa iz kriminologije i političke znanosti; cjeloviti poslijediplomski programi analize kaznene politike, usmjereni na kompetentno stvaranje javnih politika, odnosno na specifičnu perspektivu političke teorije i povijesti ideja o političkom nasilju. Polazeći od tih komparativnih nastavnih iskustava, kolegij nastoji kombinirati političku teoriju i analizu javnih politika u uvodnom kolegiju o državi, nasilju i kaznenoj politici koji studentima prenosi osnovna znanja iz naznačene problematike koja omogućuju daljnje usavršavanje u području i specijalizaciju za pojedine probleme unutar njega.

LITERATURA:

  1. Petković, Krešimir; Država i zločin: politika i nasilje u Hrvatskoj 1990-2012; Disput (2013), str. 25-39, 81-174, 201-213, 273-300, 315-320, 324-331
  2. Petković, Krešimir; Kako kažnjavaju velike religije? Prilog čitanju kaznene politike svetih tekstova; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, (19) 1 (2012), str. 209-253
  3. Izbor članaka iz: Kazneni zakon Republike Hrvatske (NN 56/2015) + izbor manjeg broja članaka iz: Zakon o kaznenom postupku (NN 152/14) i Zakon o izvršavanju kazne zatvora (NN 150/2013) - objedinjeni dokument s probranim člancima dostupan je na intranetu.;


NASTAVA

6. SEMESTAR

Izborni NOV 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


8. SEMESTAR

Izborni pol 4-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 4-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

izv. prof. dr. sc. Krešimir Petković:

Petkom 12-13h, Fabkovićeva 1, III. kat.


Obavijesti

26.05.2022
Obavijest o 2. kolokviju – 6. 6. 2022, 9:00h, Dvorana E
Drugi kolokvij održat će se u ponedjeljak 6. lipnja 2022. s početkom u 9:00h u Dvorani E . Literatura je dokument s izborom iz kaznenog zakonodavstva dostupan na intranetu. Pravo izlaska imaju studenti koji su uspješno položili prvi kolokvij.
17.05.2022
Obavijest o susretu 23. svibnja 2022. – seminar u terminu 9:45-11:45
U sklopu posljednjeg susreta prije drugog kolokvija na kolegiju Država i nasilje, posvećenog nasilju i kažnjavanju u književnosti i filmu, predavanje će se održati u skraćenom terminu, u trajanju od 8:30 do 9:30 . Nakon 15-minutne pauze, u sklopu produljenog seminara gledamo film Disgrace Stevea Jacobsa iz 2008, snimljen prema istoimenom romanu Johna Maxwella Coetzeeja iz 1999. Dolazak na predavanje priznaje se kao dolazak na seminar.
02.05.2022
Obavijest o susretu 9. 5. 2022.
U terminu 9. 5. cjelokupni susret, posvećen razvoju problemskog polja kaznene politike u suvremenoj Hrvatskoj, sastojat će se od studentskih izlaganja i diskusije. I dolazak u uobičajenom terminu predavanja (8:30-10:00h) i u uobičajenom terminu seminara (10:15-11:45h) vrednovat će se kao dolazak na seminarsku nastavu. (U slučaju da student bude prisutan u oba termina, takvo se iznimno zalaganje ipak vrednuje kao ukupno jedan dolazak na nastavu.) U terminu 8:30-10:00h održat će se izlaganja o zatvorskom sustavu ( Car ) i probaciji ( Portada ), a u terminu 10:15-11:45 održat će se izlaganja o obiteljskom nasilju ( Velhes ), govoru mržnje ( Puđak ) i kažnjavanju u vrijeme pandemije ( Jurić ).
08.04.2022
Obavijest o 1. kolokviju – 25. 4. 2022, 9:00h, Dvorana H
Prvi kolokvij održat će se u ponedjeljak 25. travnja 2022. u Dvorani H s početkom u 9:00h . Piše se 30 minuta . Potrebno je ostvariti 12 bodova za prolaz i pravo izlaska na drugi kolokvij. Literatura su, sukladno režimu kolegija, odabrani dijelovi knjiga O nasilju i Država i zločin te tekstovi Kako kažnjavaju velike religije te Analiza diskursa Istanbulske konvencije .
21.02.2022
Obavijest o susretu 28. veljače 2022. – seminar u terminu 9:45-11:45
U sklopu drugog susreta na kolegiju Država i nasilje predavanje o političkoj teoriji i smrtnoj kazni održat će se u skraćenom terminu, u trajanju od 8:30 do 9:30. Nakon 15-minutne pauze, u sklopu produljenog seminara gledamo Kratki film o ubijanju Krzysztofa Kieślowskog iz 1988 . i zatim o njemu raspravljamo.