Jezik | Language: HRV ENG
Demokratski nadzor sigurnosnog sektora
Šifra: 116176
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila
Izvođači: prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj ovog kolegija je proučavanje sigurnosnog sektora s posebnim naglaskom na njegovu kontrolu. U uvodnom dijelu kolegija pozornost će biti posvećena razvoju sigurnosnog sektora i njegovim funkcijama u suvremenom društvu. Slijedi proučavanje mehanizama kontrole sigurnosnog sektora u nedemokratskim i demokratskim političkim sustavima. Pozornost će biti posvećena civilno-vojnim odnosima, građanskom i demokratskom nadzoru oružanih snaga, parlamentarnom nadzoru sigurnosnog sektora, pitanjima transparentnosti i zatvorenosti sigurnosnog sektora, građanskom i parlamentarnom nadzoru sigurnosnih službi, te pitanjima informacijske sigurnosti i prava na pristup informacijama.
Literatura:
  1. Hans Born; Parlamentarni nadzor nad sigurnosnim sektorom: Načela, mehanizmi i praksa; IPU i DCAF (2003)
  2. Hans Born, Ian Leigh; Pravni standardi i najbolji načini nadzora obavještajnih agencija; DCAF (2005)
  3. Radna grupa za obavještajne službe; Obavještajna praksa i demokratski nadzor - praktični pogled; DCAF (2003)
1. semestar
Usmjerenje NACIONALNA SIGURNOST dp 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 1. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni

3. semestar
Izborni SDN 2-1 - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Objavljeno: 14. 10. 2019. u 09:27
Ana Kuharić

Obavještavaju se studenti kolegija Demokratski nadzor sigurnosnog sektora da se u srijedu, 16.10.2019. neće održati nastava zbog službene spriječenosti nastavnika. 

Popis obavijesti