Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Akademsko pisanje

Akademsko pisanje

Akademsko pisanje


OSNOVNI PODACI

Šifra:

252731

ECTS:

4.0

Nositelji:

Izvođači:

v. pred. dr. sc. Lidija Eret - Seminar
Ivan Lasić, univ. mag. pol. - Seminar
Matej Mikašinović-Komšo, univ. mag. pol. - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj je predmeta studentice* osposobiti za pisano izražavanje po kriterijima znanstvenog stila, odnosno za ispravno uobličavanje akademskih tekstova.

To se ostvaruje preko tri tematska dijela kolegija, a to su: a) o znanstvenom stilu općenito; b) formalni aspekti oblikovanja znanstvenih i akademskih radova; te c) sadržajno uobličavanje akademskih tekstova. U prvome se dijelu kolegij bavi značajkama znanstvenih radova kao tekstne forme te njihovim vrstama. Zatim se studentice upoznaju s različitim izvorima znanstvenih informacija, načinima njihovog pronalaženja te upotrebljavanja putem sažimanja, parafraziranja i citiranja. Mnogo se prostora posvećuje pravilima ispravnog navođenja izvora u tekstu, kao temeljnom mehanizmu uklanjanja plagiranja. Posebno se obrađuje i plagiranje, kako bi se osvijestili svi oblici tog nepoštenog akademskog ponašanja te time i preveniralo njihovo pojavljivanje. U posljednjem se dijelu kolegij bavi sadržajnim aspektom znanstvenih radova. Prvo se obrađuju temeljni elementi znanstvenog rada, a zatim se detaljno analizira organizacija znanstvenog teksta: struktura, naslovi i podnaslovi, uvod i zaključak, sažetak i ključne riječi, odlomci, argumenti i rasprava.

Kolegij je specifičan po tome što se sastoji isključivo od vježbi, za koje se moraju pripremati domaće zadaće. Kroz vježbe i zadaće provodi se analiza objavljenih politoloških znanstvenih radova koje studenti raščlanjuju na razini strukture te drugih konvencija akademskog pisma. Pritom se studentice potiče i upućuje da precizno argumentiraju svoj stav o tvrdnjama iznesenima u tekstu koji prikazuju. Ne vrednuje se sadržaj stava, nego jezično-stilska i terminološka preciznost te zaokruženost argumenta. Kolegij se apsolvira pisanjem završnog rada, koji se priprema kroz domaće zadaće.

Predavanje o radu knjižnice i pretraživanju baza podataka izvodi knjižničarka Fakulteta.
_______________________________________
* Koristi se kao generički pojam za oba spola.

LITERATURA:


NASTAVA

1. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

v. pred. dr. sc. Lidija Eret:

Po dogovoru putem maila (uživo/MS Teams aplikacija)


20.01.2024

Obavijest za grupe C, D i E - nova verzija evidencije

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavnim materijalima možete pronaći novu verziju evidencije dolazaka i ocjena. Molim Vas da detaljno pregledate evidenciju i javite mi se na mail ukoliko neki podatak nije zabilježen ili je pogrešno zabilježen. Ispravci negativno ocijenjenih DZ5 bit će ispravljeni kroz idućih nekoliko dana.

Podsjećam da sve nedovoljne ocjene moraju biti ispravljene i da sve zadaće moraju biti predane.

Srdačan pozdrav,

Ivan Lasić

Popis obavijesti