Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Akademsko pisanje

Akademsko pisanje

Akademsko pisanje


OSNOVNI PODACI

Šifra:

252731

ECTS:

4.0

Nositelji:

Izvođači:

v. pred. dr. sc. Lidija Eret - Seminar
Ivan Lasić, univ. mag. pol. - Seminar
Matej Mikašinović-Komšo, univ. mag. pol. - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj je predmeta studentice* osposobiti za pisano izražavanje po kriterijima znanstvenog stila, odnosno za ispravno uobličavanje akademskih tekstova.

To se ostvaruje preko tri tematska dijela kolegija, a to su: a) o znanstvenom stilu općenito; b) formalni aspekti oblikovanja znanstvenih i akademskih radova; te c) sadržajno uobličavanje akademskih tekstova. U prvome se dijelu kolegij bavi značajkama znanstvenih radova kao tekstne forme te njihovim vrstama. Zatim se studentice upoznaju s različitim izvorima znanstvenih informacija, načinima njihovog pronalaženja te upotrebljavanja putem sažimanja, parafraziranja i citiranja. Mnogo se prostora posvećuje pravilima ispravnog navođenja izvora u tekstu, kao temeljnom mehanizmu uklanjanja plagiranja. Posebno se obrađuje i plagiranje, kako bi se osvijestili svi oblici tog nepoštenog akademskog ponašanja te time i preveniralo njihovo pojavljivanje. U posljednjem se dijelu kolegij bavi sadržajnim aspektom znanstvenih radova. Prvo se obrađuju temeljni elementi znanstvenog rada, a zatim se detaljno analizira organizacija znanstvenog teksta: struktura, naslovi i podnaslovi, uvod i zaključak, sažetak i ključne riječi, odlomci, argumenti i rasprava.

Kolegij je specifičan po tome što se sastoji isključivo od vježbi, za koje se moraju pripremati domaće zadaće. Kroz vježbe i zadaće provodi se analiza objavljenih politoloških znanstvenih radova koje studenti raščlanjuju na razini strukture te drugih konvencija akademskog pisma. Pritom se studentice potiče i upućuje da precizno argumentiraju svoj stav o tvrdnjama iznesenima u tekstu koji prikazuju. Ne vrednuje se sadržaj stava, nego jezično-stilska i terminološka preciznost te zaokruženost argumenta. Kolegij se apsolvira pisanjem završnog rada, koji se priprema kroz domaće zadaće.

Predavanje o radu knjižnice i pretraživanju baza podataka izvodi knjižničarka Fakulteta.
_______________________________________
* Koristi se kao generički pojam za oba spola.

LITERATURA:


NASTAVA

1. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

v. pred. dr. sc. Lidija Eret:

Po dogovoru putem maila (uživo/MS Teams aplikacija)


13.11.2023

Obavijest: Grupa A - Otkazivanje sedmog susreta (16.11.2023)

Poštovani kolege i kolegice, zbog mojih neodgodivih obaveza sedmi susret nećemo imati u terminu 16. studenog, u 17.15. Umjesto toga, sedmi ćemo susret nadoknaditi u jednom drugom terminu - o tome će biti više informacija kasnije.

Lijep pozdrav,
Matej Mikašinović-Komšo

Popis obavijesti