Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Akademsko pisanje

Akademsko pisanje

Akademsko pisanje


OSNOVNI PODACI

Šifra:

252731

ECTS:

4.0

Nositelji:

Izvođači:

v. pred. dr. sc. Lidija Eret - Seminar
Ivan Lasić, univ. mag. pol. - Seminar
Matej Mikašinović-Komšo, univ. mag. pol. - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj je predmeta studentice* osposobiti za pisano izražavanje po kriterijima znanstvenog stila, odnosno za ispravno uobličavanje akademskih tekstova.

To se ostvaruje preko tri tematska dijela kolegija, a to su: a) o znanstvenom stilu općenito; b) formalni aspekti oblikovanja znanstvenih i akademskih radova; te c) sadržajno uobličavanje akademskih tekstova. U prvome se dijelu kolegij bavi značajkama znanstvenih radova kao tekstne forme te njihovim vrstama. Zatim se studentice upoznaju s različitim izvorima znanstvenih informacija, načinima njihovog pronalaženja te upotrebljavanja putem sažimanja, parafraziranja i citiranja. Mnogo se prostora posvećuje pravilima ispravnog navođenja izvora u tekstu, kao temeljnom mehanizmu uklanjanja plagiranja. Posebno se obrađuje i plagiranje, kako bi se osvijestili svi oblici tog nepoštenog akademskog ponašanja te time i preveniralo njihovo pojavljivanje. U posljednjem se dijelu kolegij bavi sadržajnim aspektom znanstvenih radova. Prvo se obrađuju temeljni elementi znanstvenog rada, a zatim se detaljno analizira organizacija znanstvenog teksta: struktura, naslovi i podnaslovi, uvod i zaključak, sažetak i ključne riječi, odlomci, argumenti i rasprava.

Kolegij je specifičan po tome što se sastoji isključivo od vježbi, za koje se moraju pripremati domaće zadaće. Kroz vježbe i zadaće provodi se analiza objavljenih politoloških znanstvenih radova koje studenti raščlanjuju na razini strukture te drugih konvencija akademskog pisma. Pritom se studentice potiče i upućuje da precizno argumentiraju svoj stav o tvrdnjama iznesenima u tekstu koji prikazuju. Ne vrednuje se sadržaj stava, nego jezično-stilska i terminološka preciznost te zaokruženost argumenta. Kolegij se apsolvira pisanjem završnog rada, koji se priprema kroz domaće zadaće.

Predavanje o radu knjižnice i pretraživanju baza podataka izvodi knjižničarka Fakulteta.
_______________________________________
* Koristi se kao generički pojam za oba spola.

LITERATURA:


NASTAVA

1. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

v. pred. dr. sc. Lidija Eret:

Po dogovoru putem maila (uživo/MS Teams aplikacija)


04.10.2023

Obavijest - kolizije i zamjene

Poštovane kolegice i kolege,

stručni savjetnik za koordinaciju dokumentacijskih, nastavnih i poslovnih procesa Toni Kliškić poslao nam je tablicu s imenima studenata koji imaju koliziju.

U slučaju kolizije, morate pronaći kolegicu/kolegu iz neke druge grupe s kojom/kojim ćete se zamijeniti. Dakle, zamjena je moguća samo prema principu "1 za 1". Promjene rasporeda, odnosno termina izvođenja nastave na Akademskom pisanju neće biti.

Prilikom zamjene grupa obvezni ste, preko maila, obavijestiti nastavnika grupe iz koje odlazite i nastavnika grupe u koju dolazite.

Srdačan pozdrav,

Ivan Lasić

Popis obavijesti