Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Akademsko pisanje

Akademsko pisanje

Akademsko pisanje


OSNOVNI PODACI

Šifra:

241232

ECTS:

5.0

Nositelji:

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj je predmeta studentice* osposobiti za pisano izražavanje po kriterijima znanstvenog stila, odnosno za ispravno uobličavanje akademskih tekstova.

To se ostvaruje preko tri tematska dijela kolegija, a to su: a) o znanstvenom stilu općenito; b) formalni aspekti oblikovanja znanstvenih i akademskih radova; te c) sadržajno uobličavanje akademskih tekstova. U prvome se dijelu kolegij bavi značajkama znanstvenih radova kao tekstne forme te njihovim vrstama. Zatim se studentice upoznaju s različitim izvorima znanstvenih informacija, načinima njihovog pronalaženja te upotrebljavanja putem sažimanja, parafraziranja i citiranja. Mnogo se prostora posvećuje pravilima ispravnog navođenja izvora u tekstu, kao temeljnom mehanizmu uklanjanja plagiranja. Posebno se obrađuje i plagiranje kako bi se osvijestili svi oblici tog nepoštenog akademskog ponašanja te time i preveniralo njegovo pojavljivanje. U posljednjem se dijelu kolegij bavi sadržajnim aspektom znanstvenih radova. Prvo se obrađuju temeljni elementi znanstvenog rada, a zatim se detaljno analizira organizacija znanstvenog teksta: struktura, naslovi i podnaslovi, uvod i zaključak, sažetak i ključne riječi, odlomci, argumenti i rasprava.

Kolegij je specifičan po tome što se sastoji isključivo od vježbi, za koje se moraju pripremati domaće zadaće. Kroz vježbe i zadaće provodi se analiza objavljenih politoloških znanstvenih radova koje studenti raščlanjuju na razini strukture te drugih konvencija akademskog pisma. Pritom se studentice potiče i upućuje da precizno argumentiraju svoj stav o tvrdnjama iznesenima u tekstu koji prikazuju. Ne vrednuje se sadržaj stava, nego jezično-stilska i terminološka preciznost te zaokruženost argumenta. Osim što kolegij ne sadrži predavanja, ne sadrži ni obveznu ispitnu literaturu, već se apsolvira pisanjem završnog rada, koji se priprema kroz domaće zadaće.
_______________________________________
* Koristi se kao generički pojam za oba spola.

LITERATURA:


NASTAVA


Obavijesti

21.09.2023
STUDENTIMA SVIH GRUPA: termin obveznog Predavanja o radu fakultetske knjižnice
Poštovani studenti!  Kao i dosadašnjih godina , tako će se i ove akademske godine u sklopu predavanja kolegija održati Predavanje o radu fakultetske knjižnice koje izvodi knjižničarka fakulteta Jelena Pavičić. Nazočit će mu zajednički svi studenti kolegija u UTORAK, 17.10.2023. (8.30-10h) dvorana B, sve grupe kolegija Akademskog pisanja (politologija).  Predavanje je OBAVEZNO i ulazi u fond nastavnih sati kolegija. Tog tjedna studenti ne moraju doći na nastavu u redovnim terminima (prema stalnom rasporedu) ukoliko se termin ovog predavanja razlikuje od termina njihove nastave (i osim ako s predmetnim nastavnikom ne dogovore drugačije). Studenti će na predavanju biti popisani od strane predmetnog nastavnika. Srdačno, nositeljica kolegija dr. sc. Lidija Eret
19.09.2023
Konzultacije nositeljice kolegija u ak. god. 2023./24.
Konzultacije nositeljice kolegija dr. sc. Lidije Eret u ak. god. 2023./24. bit će online ili kontaktno po dogovoru. Potrebno se za iste najaviti barem 24 sata ranije na adresu elektroničke pošte lidija.eret@fpzg.hr radi dogovora o terminu.