Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Akademsko pisanje 2

Akademsko pisanje 2


OSNOVNI PODACI

Šifra:

169850

ECTS:

2.5

Nositelji:

pred. dr. sc. Lidija Eret

Izvođači:

dr. sc. Marin Galić - Auditorne vježbe Stela Lechpammer, mag. nov. - Auditorne vježbe

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Auditorne vježbe 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj je predmeta studentice* osposobiti za pisano izražavanje po kriterijima znanstvenog stila, odnosno za ispravno uobličavanje akademskih tekstova.

To se ostvaruje preko tri tematska dijela kolegija, a to su: a) o znanstvenom stilu općenito; b) formalni aspekti oblikovanja znanstvenih i akademskih radova; te c) sadržajno uobličavanje akademskih tekstova. U prvome se dijelu kolegij bavi značajkama znanstvenih radova kao tekstne forme te njihovim vrstama. Zatim se studentice upoznaju s različitim izvorima znanstvenih informacija, načinima njihovog pronalaženja te upotrebljavanja putem sažimanja, parafraziranja i citiranja. Mnogo se prostora posvećuje pravilima ispravnog navođenja izvora u tekstu, kao temeljnom mehanizmu uklanjanja plagiranja. Posebno se obrađuje i plagiranje, kako bi se osvijestili svi oblici tog nepoštenog akademskog ponašanja, te time i preveniralo njihovo pojavljivanje. U posljednjem se dijelu kolegij bavi sadržajnim aspektom znanstvenih radova. Prvo se obrađuju temeljni elementi znanstvenog rada, a zatim se detaljno analizira organizacija znanstvenog teksta: struktura, naslovi i podnaslovi, uvod i zaključak, sažetak i ključne riječi, odlomci, argumenti i rasprava.

Kolegij je specifičan po tome što se sastoji isključivo od vježbi, za koje se moraju pripremati domaće zadaće. Kroz vježbe i zadaće provodi se analiza objavljenih politoloških znanstvenih radova koje studenti raščlanjuju na razini strukture te drugih konvencija akademskog pisma. Pritom se studentice potiče i upućuje da precizno argumentiraju svoj stav o tvrdnjama iznesenima u tekstu koji prikazuju. Ne vrednuje se sadržaj stava, nego jezično-stilska i terminološka preciznost te zaokruženost argumenta. Kolegij se apsolvira pripremama domaćih zadaća.
_______________________________________
* Koristi se kao generički pojam za oba spola.

LITERATURA:


NASTAVA

2. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA


Obavijesti

06.02.2022
Obavijest o početku nastave u ljetnom semestru za grupe A i B (dr. sc. Lidija Eret)
Nastava kolegija Akademskog pisanja 2 u ljetnom semestru ak. god. 2021./22. za grupe A i B održavat će se četvrtkom (Računalni kabinet), od 12 do 13.30 sati . Uvodna predavanja održat će se u sljedećim terminima, a daljnji raspored izvođenja nastave bit će prikazan na nastavi: Grupa A: Uvodno predavanje 24. veljače 2022. u 12h Grupa B: Uvodno predavanje 03. ožujka 2022. u 12h. Srdačno, dr. sc. Lidija Eret
06.02.2022
Konzultacije dr. sc. Lidije Eret u ljetnom semestru ak. god. 2021./22.
U ljetnom semestru ak. god. 2021./22. dr. sc. Lidija Eret održavat će konzultacije online , pisano putem elektroničke pošte ili videokonferencijom u prethodno najavljenom i dogovorenom terminu. dr. sc. Lidija Eret
27.09.2021
Izvoditelji po grupama
Poštovani studenti, nastavu kolegija po grupama održavaju izvoditelji po sljedećem rasporedu: Akademsko pisanje 2: GRUPA A: dr. sc. Lidija Eret, predavač GRUPA B: dr. sc. Lidija Eret, predavač GRUPA C: dr. sc. Marin Galić, poslijedoktorand - predavač GRUPA D: dr. sc. Marin Galić, poslijedoktorand - predavač GRUPA E: Stela Lechpammer, mag. nov. Srdačno, dr. sc. Lidija Eret