Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Akademsko pisanje

Akademsko pisanje


OSNOVNI PODACI

Šifra:

103518

ECTS:

5.0

Nositelji:

pred. dr. sc. Lidija Eret
doc. dr. sc. Marjeta Šinko

Izvođači:

doc. dr. sc. Josip Lučev - Auditorne vježbe doc. dr. sc. Borna Zgurić - Auditorne vježbe

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Auditorne vježbe 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj je predmeta studentice* osposobiti za pisano izražavanje po kriterijima znanstvenog stila, odnosno za ispravno uobličavanje akademskih tekstova.

To se ostvaruje preko tri tematska dijela kolegija, a to su: a) o znanstvenom stilu općenito; b) formalni aspekti oblikovanja znanstvenih i akademskih radova; te c) sadržajno uobličavanje akademskih tekstova. U prvome se dijelu kolegij bavi značajkama znanstvenih radova kao tekstne forme te njihovim vrstama. Zatim se studentice upoznaju s različitim izvorima znanstvenih informacija, načinima njihovog pronalaženja te upotrebljavanja putem sažimanja, parafraziranja i citiranja. Mnogo se prostora posvećuje pravilima ispravnog navođenja izvora u tekstu, kao temeljnom mehanizmu uklanjanja plagiranja. Posebno se obrađuje i plagiranje kako bi se osvijestili svi oblici tog nepoštenog akademskog ponašanja te time i preveniralo njegovo pojavljivanje. U posljednjem se dijelu kolegij bavi sadržajnim aspektom znanstvenih radova. Prvo se obrađuju temeljni elementi znanstvenog rada, a zatim se detaljno analizira organizacija znanstvenog teksta: struktura, naslovi i podnaslovi, uvod i zaključak, sažetak i ključne riječi, odlomci, argumenti i rasprava.

Kolegij je specifičan po tome što se sastoji isključivo od vježbi, za koje se moraju pripremati domaće zadaće. Kroz vježbe i zadaće provodi se analiza objavljenih politoloških znanstvenih radova koje studenti raščlanjuju na razini strukture te drugih konvencija akademskog pisma. Pritom se studentice potiče i upućuje da precizno argumentiraju svoj stav o tvrdnjama iznesenima u tekstu koji prikazuju. Ne vrednuje se sadržaj stava, nego jezično-stilska i terminološka preciznost te zaokruženost argumenta. Osim što kolegij ne sadrži predavanja, ne sadrži ni obveznu ispitnu literaturu, već se apsolvira pisanjem završnog rada, koji se priprema kroz domaće zadaće.
_______________________________________
* Koristi se kao generički pojam za oba spola.

LITERATURA:


NASTAVA

1. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA


Obavijesti

13.02.2022
Grupa A: Rezultati 2. ispitnog roka
Poštovani kolege grupe A,   u repozitoriju (mapa grupe A) su rezultati 2. ispitnog roka, ostali podaci Vaših ostvarenih obveza na kolegiju i iz toga slijedom Vaša zaključna ocjena na kolegiju.   Srdačno,   dr. sc. Lidija Eret
27.11.2021
COVID obavijest_grupa C
Poštovani/e kolege/ice, zbog porasta oboljelih studenata/ica ili studenata/ica kojima je propisana mjera samoizolacije uslijed izloženosti koronavirusu, suspendira se uvjet prisutnosti na nastavi za prihvaćanje domaće zadaće u ovim slučajevima . Studenti/ce su pritom dužni (osim na adresu covid@fpzg.hr ) svoje stanje prijaviti i meni na adresu marjeta.sinko@fpzg.hr te mi dostaviti službenu potvrdu u digitalnom obliku. S nadom da ovakvih slučajeva ipak neće biti mnogo, srdačan pozdrav, Marjeta Šinko
16.11.2021
VAŽNO! Obavijest za grupu A (dr. sc. Lidija Eret)
Poštovani kolege, Na dan 25. studenoga 2021. godine (četvrtak) nastava kolegija održat će se online putem MS Teamsa . Nastava će se održati po redovnoj satnici (rasporedu) kao i kontaktna. Do tog dana dužni ste provjeriti tehnologiju i medije koji su potrebni za nazočnost nastavi (povezanost s platformom MS Teamsa, jeste i priključeni kao član kanala A, osigurati računalo s funkcionalnim mikrofonom i s kamerom koja mora biti uključena tijekom cijelog susreta). Susret započinjem JA desetak minuta prije susreta, a vi se uključite pet minuta ranije jer će vježbe početi na vrijeme i nema mogućnosti kašnjenja. Srdačno, dr. sc. Lidija Eret
16.11.2021
Konzultacije dr. sc. Lidije Eret na dan 25.11.2021.
Na dan 25. studenoga 2021. godine (četvrtak) dr. sc. Lidija Eret održat će konzultacije online putem MS Teamsa . Konzultacije će se održati po redovnoj satnici. Studenti koji taj dan žele pristupiti konzultacijama nužno trebaju najaviti dolazak 24 sata ranije kako bi se dogovorio točan termin pristupa sastanku.
07.10.2021
VAŽNO! Novi raspored studenata po grupama
Poštovani studenti! Zbog velikog broja kolizija u rasporedu bilo je potrebno oblikovati novi raspored studenata po grupama . Prethodni raspored nije važeći . Novi popis studenata po grupama nalazi se u repozitoriju . Za ostala vezana pitanja obratite se svojim izvoditeljima. Obzirom je izmjena donesena naknadno, uvažit će se eventualne neusuglašenosti vezane uz nastavu tekućeg tjedna. Srdačno, dr. sc. Lidija Eret
05.10.2021
zamjena grupa
Poštovane/i kolegice/e, kada šaljete upit o zamjeni grupa u primatelje maila uvrstite voditelje/ice obaju grupa, kao i kolegu/icu koji se sa vama zamijenjuje. Srdačno, Marjeta Šinko
27.09.2021
Raspored studenata po grupama
Poštovani studenti,   U repozitoriju je r aspored studenata po grupama  za kolegij Akademsko pisanje. Neki studenti tek trebaju biti pridruženi svojoj grupi jer još nemaju fakultetske  e-mail  adrese. Kada ih dobiju, isti neka mi se jave. Nastavu kolegija po grupama održavaju izvoditelji po sljedećem rasporedu:   Akademsko pisanje : GRUPA A: dr. sc. Lidija Eret, predavač  GRUPA B: dr. sc. Josip Lučev, predavač  GRUPA C: doc. dr. sc. Marjeta Šinko  GRUPA D: dr. sc. Borna Zgurić  GRUPA E: dr. sc. Borna Zgurić   Srdačno, dr. sc. Lidija Eret
23.09.2021
Uvodno predavanje grupe A (dr. sc. Lidija Eret)
Uvodno predavanje grupe A (izvoditelj: dr. sc. Lidija Eret) održat će se u četvrtak, 07. listopada 2021. godine , s početkom u 14 sati , u računalnom kabinetu. 
18.09.2021
Konzultacije nositeljice kolegija u zimskom semestru
Konzultacije nositeljice kolegija dr. sc. Lidije Eret u zimskom semestru ak. god. 2021./22. održavat će se kontaktno četvrtkom od 15.30-16.30h u kabinetu 19, uz prethodnu obveznu najavu dan ranije e-mailom na lidija.eret@fpzg.hr. Konzultacije je moguće održati i online , po prethodnom dogovoru.