Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 1. 6. 2016. u 12:38
Uređeno: 14. 7. 2016. u 11:24
Ana Kuharić

 

Student/ica

Datum obrane

Tema

Mentor/ica

Petra Mucić

13.06.2016. u 10,00

Kaznena politika prema maloljetnicima u Republici Hrvatskoj

dr. sc. Krešimir Petković

Marija  Kukec

14.06.2016. u 12,00

Maritimni sporovi i bočna razgraničenja Republike Hrvatske

dr. sc. Marta Zorko

Lana Radman

23.06.2016. u 14,00

Psihologija terorizma Islamske države Iraka i Levanta

dr. sc. Nebojša Blanuša

Andrea Muženić-Vidak 27.06.2016. u 10,00 Evaluacija mjera aktivne politike zapošljavanja u Hrvatskoj i Poljskoj dr. sc. Zdravko Petak

Marijana Polenus

27.06.2016. u 11,00

Diplomatski imunitet i mogućnosti njegove zloupotrebe u diplomatskoj praksi dr. sc. Marta Zorko
Nani Klepo 28.06.2016. u 12,00

Track-one i track-two diplomacija u bilateralnim odnosima Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke

dr. sc. Đana Luša
Mateja Zvirotić 29.06.2016. u 10,00

Američka politika prema Bliskom istoku: od Bushovog rata protiv terorizma do Obaminog selektivnog angažmana

dr. sc. Đana Luša
Dajana Šiljić 29.06.2016. u 12,00

Društveno-političke promjene u Boliviji za vladavine Eva Moralesa (2006. - 2014.)

dr. sc. Lidija Kos-Stanišić
Sara Lojen 29.06.2016. u 12,30 Operacija Kondor i specijalni rat u Latinskoj Americi dr. sc. Lidija Kos-Stanišić
Željka Jurković 29.06.2016. u 12,45 Sukob Argentine i Velike Britanije oko Falklanda/Malvina dr. sc. Lidija Kos-Stanišić
Lana Bosilj 29.06.2016. u 13,00 Političko znanje i stavovi mladih: usporedba hrvatskih studenata i maturanata dr. sc. Berto Šalaj
Marija Medić 29.06.2016. u 14,00 Europsko građanstvo: između pravnog statusa i političke uloge dr. sc. Berto Šalaj
Nikolina Mikecin 30.06.2016. u 11,00 Vojno redarstvena operacija "Oluja" u zadarskom zaleđu dr. sc. Branko Dubravica
Antun Kraljević 30.06.2016. u 11,00 Žumberački uskoci - hrvatski krajišnici dr. sc. Branko Dubravica
Viktor Matić 30.06.2016. u 12,00

Geopolitika i politička ekonomija monetarne moći Sjedinjenih Američkih Država

dr. sc. Marta Zorko
     

 

 

 

Popis obavijesti