Jezik | Language: HRV ENG
Fakultetske službe

Tajnik Fakulteta:

Duško Margušić, dipl. iur.

e-mail: dusko.margusic@fpzg.hr

tel: 01 /464 2102

 

Voditeljica Računovodstva:

Katarina Bedeković, mag. oec.

e-mail: katarina.bedekovic@fpzg.hr

tel: 01/464 2118

 

Voditeljica Studentske referade:

Suzana Šikutin, mag. nov.

e-mail: suzana.sikutin@fpzg.hr

tel: 01/ 464 2032

 

Voditelj Službe za kadrovske i pravne poslove i potporu poslovnim procesima

Nino Staniša, dipl. iur.

e-mail: nino.stanisa@fpzg.hr

tel: 01/ 4642 106

 

Administratori informacijskog sustava (Informatička služba):

Ivan Krželj

e-mail: ivan.krzelj@fpzg.hr

tel: 01/ 4642 002

 

Igor Vukšić

e-mail: igor.vuksic@fpzg.hr

tel: 01/ 4642 005

 

Voditelj Odsjeka Službe održavanja

 

 

Ured za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte

Miroslav Petrović

e-mail: miroslav.petrovic@fpzg.hr

tel: 01/4642 041

 

Voditeljica Knjižnice

Irena Frigo-Haltrich

e-mail: irena.frigo-haltrich@fpzg.hr

tel: 01/4642 107