Jezik | Language: HRV ENG
Upute za sprječavanje akademskog nepoštenja u pisanim radovima

Definiranje plagiranja

 

1. Plagiranje je težak oblik akademskog nepoštenja i teži stegovni prijestup. (Članak 4. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

 
2. Plagiranje je predstavljanje tuđih misli i pisanih radova kao svojih, bilo prepisivanjem bilo prevođenjem sa stranog jezika bez navođenja izvora, bez obzira na opseg preuzetog sadržaja. Plagiranje se može izvršiti bilo izravnim prenošenjem sadržaja iz izvornika bilo parafraziranjem bez korektnog navođenja. Plagiranje podrazumijeva i navođenih pogrešnih ili nepostojećih izvora.


3. Izvor sadržaja za plagiranja uključuje studentske radove, internetske i medijske sadržaje, objavljene i neobjavljene znanstvene radove, enciklopedijske i druge izvore. 

 

Sankcije za plagiranje

 

4. U slučaju da utvrdi postojanje plagiranja predmetni nastavnik će studenta ocijeniti negativnom ocjenom. (Članak 61. Pravilnika o studiranju Sveučilišta u Zagrebu)


5. U slučaju da se plagijat utvrdi kod eseja od 2,5 ECTS boda, nastavnik će studentu uskratiti prihvaćanje eseja od 2,5 ECTS boda. (Članak 61. Pravilnika o studiranju Sveučilišta u Zagrebu)


6. Nastavnik će studenta kojem utvrdi plagiranje uputiti na daljnji postupak na Stegovno povjerenstvo Fakulteta političkih znanosti. (članak 8. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

 

Prijava plagiranja

 

7. Nastavnik je dužan prijaviti svaki slučaj plagiranja fakultetskom stegovnom povjerenstvu.


8. Fakultet će uspostaviti registar koji će voditi evidenciju slučajeva plagiranja koji će sadržavati informaciju o identitetu prekršitelja, kolegiju, vremenu prekršaja, vrsti prekršaja, vrsti aktivnosti na kojoj se prekršaj dogodio, dokazima te odluci stegovnog povjerenstva.


9. Nastavnik prijavljuje plagiranje na način da ispuni obrazac koji je dostupan u papirnatom obliku u studentskoj referadi, na porti i u dekanatu, ili na mrežnim stranicama fakulteta. Nastavnik ispunjeni obrazac predaje u urudžbeni zapisnik  fakulteta u dekanatu koje ga upućuje stegovnom povjerenstvu na daljnji postupak. Podaci o slučaju se unose u registar slučajeva akademskog nepoštenja.

10.  Obrazac za prijavu plagiranja sadrži informacije o kolegiju na kojem se prekršaj dogodio, identitetu prekršitelja, vremenu prekršaja, vrsti aktivnosti na kojoj se prekršaj dogodio te opis prekršaja. Uz obrazac se predaje i prilog s dokazima o prekršaju.

 

Prevencija plagiranja

 

11.  Studenti sve pisane radove moraju predati u elektroničkom obliku u za to predviđen sustav kako bi se mogli unijeti u bazu studentskih radova FPZG-a te kako bi se moglo putem namjenskog računalnog programa provjeriti njihov sadržaj u odnosu na druge izvore.

12.  Nastavnik će prije ocjenjivanja studentskih pisanih radova provjeriti na osnovi nalaza računalnog programa da li rad ima obilježja plagiranja te postupiti sukladno nalazu.

13.  Informacije i upozorenja o plagiranju i posljedicama plagiranja dostavit će se studentima na slijedeće načine:

a)    Informacije i upozorenja o plagiranju i posljedicama plagiranja u obliku standardnog teksta obvezan su sadržaj svih silabija sukladno uputi za pisanje silabija. Studenti moraju biti upozoreni na sadržaj upozorenja na početku semestra.

b)    Informacije i upozorenja o plagiranju i posljedicama plagiranja nalaze se na mrežnim stranicama fakulteta.

c)     Informacije i upozorenja o plagiranju i posljedicama plagiranja objavljuju se kao imperativna poruka na studomatu svim studentima na početku svakog semestra.

d)    Informacije i upozorenja o plagiranju i posljedicama plagiranja nalaze se u uputama za akademsko pisanje.

 

Provođenje uputa

 

15.  Navedene mjere se odnose na sve studentske pisane radove, uključujući preddiplomske, diplomske i specijalističke završne radove, doktorske disertacije, eseje za 2,5 ECTS boda te sve eseje, seminarske radove, prezentacije i podneske koje student izrađuje u sklopu pojedinog kolegija.

16.  Za provođenje navedenih uputa zaduženi su prodekan za nastavu i studente i prodekan za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje.

17.  Mjere iz točke 11. i 12. ovih uputa počinju se primjenjivati nakon što se uspostavi sustav mrežne predaje studentskih radova te nakon što se uspostavi sustav računalnog nadzora nad plagiranjem.