Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Zaštita osobnih podataka (GDPR)

Zaštita osobnih podatka pojedinca uređena je Općom uredbom o zaštiti podataka (EU, 2016/679) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, 42/2018).

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu osobne podatke radnika, studenata i ostalih osoba za koje je to nužno prikuplja i obrađuje isključivo u svrhu u koju je nužno da se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju, odnosno ne duže nego što je zakonom propisano i to tako da se osigura zakonitost obrade te točnost, potpunost i ažurnost prikupljenih osobnih podataka. Osobni podaci se obrađuju temeljem zakona, ugovora, legitimnik interesa, privole ili po ostalim pravnim osnovama uređenim Općom uredbom o zaštiti podataka (EU, 2016/679)

Načela postupanja Fakulteta prilikom obrade osobnih podataka su:

  • Zakonitost, poštenost i transparentnost
  • Ograničavanje svrhe
  • Smanjenje količine podataka
  • Točnost
  • Ograničenje pohrane
  • Cjelovitost i povjerljivost, odnosno pouzdanost

Svaki ispitanik ima pravo na transparentnost (informiranost), pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo na brisanje ("zaborav"), pravo na ograničenje svrhe obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor (uključujući onaj vezan uz automatizirano donošenje odluka), te pravo biti obaviješten o povredi obrade njegovih osobnih podataka. Ispitanici svoja prava mogu ostvariti podnoženjem zahtjeva na e-mail adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka ili predajom zahtjeva u urudžbeni ured Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Duško Margušić, dipl. iur.
01/ 4642 102