Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015, 69/2022) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu informira javnost putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Fakulteta političkih znanosti, elektroničkom poštom službeniku za informiranje  ili putem pošte na adresu: Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Lepušićeva 6, 10000 Zagreb (Privremena adresa Trg Drage Iblera 10, 2. kat).

 

Službenik za informiranje:

 

 Duško Margušić, dipl. iur.
 01/ 4642 102
 dusko.margusic@fpzg.hr

 


Godišnja izvješća