Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odsjek za medije i komunikaciju

Odsjek za medije i komunikaciju istražuje društvene, političke i ekonomske uloge i dimenzije medija i komunikacijskih procesa. Proučavamo što sve medijske prakse mogu značiti za društvo, osobito za svakodnevne korisnike medija, ali i za profesionalce poput analitičara, regulatora i predstavnika medijske industrije. Medije i komunikaciju proučavamo iz više različitih perspektiva koje pripadaju obuhvatu tzv. medijskih studija: kulturnih studija, kritičke teorije, normativne teorije i medijskih utjecaja. Studentima nudimo obrazovanje koje je usmjereno razvoju neovisnog i kritičkog promišljanja medija, što na svim razinama studija i vrstama predmeta uključuje poduzimanje samostalnog ili grupnog istraživanja koje propituje status quo. Nastavnici odsjeka redovito sudjeluju i u međunarodnim znanstvenim publikacijama i projektima, u čije aktivnosti nastavnici uključuju i najbolje studente. Naš pristup je interdisciplinaran, kombinira korisne perspektive temeljnih disciplina poput sociologije, antropologije i filozofije. Posvećeni smo multidimenzionalnom poznavanju medija i komunikacije, kao praksi, značenja, iskustva, tehnologija i institucija koje zajedno imaju dalekosežne posljedice za to u kakvom društvu živimo i kakvo društvo i kakve medije želimo. Studenti našeg usmjerenja na tržište rada dolaze spremni za razmišljanje „izvan okvira“ uže profesionalne specijalizacije. Teme i teorijski pristupi kojima se bave i koje kontinuirano razvijaju nastavnici na Odsjeku su u toku sa suvremenim promišljanjima medija: komparativne analize medijskih sustava, uloga medija u demokraciji, medijske politike i regulacija, medijatizacija, urbana komunikacija i tzv. medijski/kreativni gradovi, medijska reprezentacija i identiteti, osobito u kontekstu pripadanja Europi, zatim kvantitativne i kvalitativne analize medijskih publika, medijske prakse u suvremenoj svakodnevici, generacijske razlike u upotrebi medija i digitalnih tehnologija, publike vijesti, medijski žanrovi, medijski utjecaji na političku participaciju i povjerenje, politička ekonomija digitalnih medija, mediji i popularna kultura, kreativni pristupi kritici medija (npr. video eseji)… Pri istraživanju ovih tema koriste se i različiti metodološki pristupi, od kvalitativnih istraživačkih dizajna poput etnografije i interpretativne analize medijskih sadržaja, preko kvantitativnih istraživanja do miješanih metoda.
 

Predstojnica / voditeljica odsjeka:

 

 

Doc. dr. sc. Dina Vozab

Kontakt: 

 
Članovi odsjeka:

 

 

 Prof. dr. sc. Zrinjka Peruško

 Kontakt: 

 

 Izv. prof. dr. sc. Zlatan Krajina

 Kontakt: 

 CROSBI PROFIL

 ACADEMIA

 

 

 Filip Trbojević

 Kontakt: 

 

Kolegiji koje predaju nastavnici s Odsjeka osposobljavaju studente za kritičko razumijevanje uloge medija i komunikacije u društvenim procesima te za razumijevanje društvenih, političkih, ekonomskih i tehnoloških promjena kroz koje prolaze mediji i medijski sustavi.

Kolegiji koje su osmislili i koje vode nastavnici s Odsjeka su:

 • Comparative media systems
 • Media and the City
 • Media and Popular Culture
 • Mediji i publike
 • Mediji, participacija, demokracija
 • Medijske politike i medijska regulacija
 • Metode istraživanja medijskih publika
 • Politička ekonomija medija u digitalnom okolišu
 • Sociologija medija
 • Teorije masovne komunikacije
 • Uvod u komunikaciju
 • Uvod u medijske sustave

Nastavnici s Odsjeka predaju na doktorskom studiju Politologija na sljedećim kolegijima:

 • Doktorski metodološki seminar
 • Mediji i demokracija
 • Perspectives on politics and culture in contemporary Europe

Vanjska suradnica na Odsjeku za medije i komunikaciju:

 • Paula Čatipović