Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Repozitorij

28.04.2023

Ispravak dijela natječaja

KLASA: 401-05/23-05/01
URBROJ: 251-73/02-23-3-2
Zagreb, 28. travnja 2023.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Lepušićeva 6 (privremena lokacija Trg Drage Iblera 10, II. kat), Zagreb, objavljuje

ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

Natječaj KLASA: 401-05/23-05/01, URBROJ: 251-73/02-23-3-1, od 20. travnja 2023. objavljen u NN broj  43/2023 od 21.4.2023. ispravlja se u dijelu koji navodi obvezne uvjete za radna mjesta asistenata pod točkama b), c) i d) tako da sada glasi:

„Obvezni uvjeti za radno mjesto pod točkom b):

  • završen preddiplomski i diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja: Društvenih znanosti

Obvezni uvjeti za radno mjesto pod točkom c):

  • završen preddiplomski i diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja: Društvenih znanosti

Obvezni uvjeti za radno mjesto pod točkom d):

  • završen preddiplomski i diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja: Društvenih znanosti"

Ostali sadržaj teksta objavljenog natječaja ostaje u cijelosti neizmijenjen.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet političkih znanosti
 

Popis obavijesti

Informacije o provedenom postupku i odabranom kandidatu

30.10.2023
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 26. listopada 2023. godine na znanstveno-nastavno radno mjesto docentice u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Informacijske i komunikacijske znanosti, za održavanje nastave predmeta i smjera Televizijsko novinarstvo i vođenje nastavne baze Televizija Student, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je dr. sc. Petru Kovačević .
30.10.2023
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 26. listopada 2023. godine na nastavno radno mjesto predavača u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za privremeno odsutnog zaposlenika) za održavanje nastave iz Statistike na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je Vatroslava Jelovicu .