Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Repozitorij

25.04.2023

Obavijest o poništenju natječaja

KLASA: 640-02/23-10/01
URBROJ: 251-73/02-23-8
Zagreb, 20. travnja 2023. 

Na temelju članka 27. i 79. Statuta Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće na sjednici 20. travnja 2023. godine donijelo je

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

I.

Poništava se natječaj KLASA: 401-05/23-05/01, URBROJ: 251-73/02-23-1-1 od 08. veljače 2023. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto predavača u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Politologija ili Informacijske i komunikacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za privremeno odsutnog zaposlenika) za održavanje nastave iz Statistike na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

II. 

Predmetni natječaj objavljen je u Narodnim novinama broj  18/2023 15.02.2023., biltenu HZZ-a, EURAXESS Job portalu te Glasu Slavonije.

III. 

Ova odluka objavit će se u gore navedenim glasilima.


Dekan

Izv. prof. dr.sc. Andrija Henjak
 

 

Popis obavijesti

Informacije o provedenom postupku i odabranom kandidatu

22.04.2024
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 18. travnja 2024. godine na znanstveno-nastavno radno mjesto  docentice u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Komunikacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je doc. dr. sc. Nikolinu Borčić .
22.04.2024
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 18. travnja 2024. godine na suradničko radno mjesto asistentice  u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Komunikacijske znanosti, na određeno vrijeme od šest godina, na Odsjeku za Strateško komuniciranje Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je Silviju Vuković .
09.04.2024
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 28. ožujka 2024. godine na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Komunikacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je  Dejana Oblaka .