Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Repozitorij

14.03.2023

Odluka o poništenju natječaja

I.

Poništava se natječaj Klasa: KLASA: 112-01/22-01/03, URBROJ: 251-73/10-22-1 od 7. prosinca 2022. za izbor za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto višeg asistenta/-ice u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija,  za rad na istraživačkom projektu „Researching Europe, Digitalisation, and Conspiracy Theories (REDACT)“. Radno mjesto financirano je od strane Hrvatske zaklade za znanost po natječaju "Chanse natječaj 2021 Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu" (101004509 — CHANSE — H2020-SC6- TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 / H2020- SC6-TRANSFORMATIONS-2020), na određeno vrijeme od 2 godine, pod mentorstvom prof. dr. sc. Nebojše Blanuše, na Odsjeku za hrvatsku politiku Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

II.

Predmetni natječaj objavljen je u Narodnim novinama broj  146/2022 14.12.2022., biltenu HZZ-a, te EURAXESS Job portalu.

III. 

Ova odluka objavit će se u gore navedenim glasilima.


Dekan


Izv. prof. dr.sc. Andrija Henjak

Popis obavijesti

Informacije o provedenom postupku i odabranom kandidatu

31.05.2023
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 18. svibnja 2023. godine na radno mjesto višeg asistenta/-ice , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija za rad na istraživačkom projektu „Researching Europe, Digitalisation, and Conspiracy Theories (REDACT)" (Radno mjesto financirana je od strane Hrvatske zaklade za znanost po natječaju „Chanse natječaj 2021 Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu" {101004509 -CHANSE . H2020-SC6 - TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 - SC6 - TRANSFORMATIONS-2020), na određeno vrijeme od 2 godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Nebojše Blanuše na Odsjeku za hrvatsku politiku Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je  Vedrana Jerbića .