Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Repozitorij

Natječaji za radna mjesta

07.10.2022
Natječaj za radno mjesto asistenta
KLASA: 401-05/22-05/01 URBROJ: 251-73/02-22-16 Zagreb, 6. listopada 2022. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Lepušićeva 6 (privremena lokacija Trg Drage Iblera 10, II. kat), Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za izbor  jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija ili Informacijske i komunikacijske znanosti, za izvođene nastave na predmetu Akademsko pisanje, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice na rad, najduže do 6 mjeseci, na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Pristupnici trebaju imati završen diplomski sveučilišni studij političkih znanosti ili srodan diplomski sveučilišni studij društvenih znanosti.

Informacije o provedenom postupku i odabranom kandidatu

25.11.2022
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 24. studenoga 2022. godine u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta/asistentice, za stjecanje doktorata u području društvenih znanosti, polje politologija, za izvođenje nastave na predmetima iz područja statistike i kvantitativnih metoda istraživanja, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je Bartula Vuksana-Ćusu .