Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Repozitorij

Natječaji za radna mjesta

25.08.2023
Natječaji za radna mjesta - docent i predavač
KLASA: 401-05/23-05/01 URBROJ: 251-73/02-23-4-1 Zagreb, 21. kolovoza 2023. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Ulica Ivana Lepušića  6 (privremena lokacija Trg Drage Iblera 10, II. kat), Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za izbor a)     jednog izvršitelja (m/ž) na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području: Društvene znanosti , znanstvenom polju: Informacijske i komunikacijske znanosti , u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme, za održavanje nastave predmeta i smjera Televizijsko novinarstvo i vođenje nastavne baze Televizija Student, na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.  b)     jednog izvršitelja (m/ž) na nastavno radno mjesto predavača u znanstvenom području: Društvene znanosti , znanstvenom polju: Politologija , u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme, za održavanje nastave iz Statistike, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice na rad, na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
28.04.2023
Ispravak dijela natječaja
KLASA: 401-05/23-05/01 URBROJ: 251-73/02-23-3-2 Zagreb, 28. travnja 2023. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Lepušićeva 6 (privremena lokacija Trg Drage Iblera 10, II. kat), Zagreb, objavljuje ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA Natječaj KLASA: 401-05/23-05/01, URBROJ: 251-73/02-23-3-1, od 20. travnja 2023. objavljen u NN broj  43/2023 od 21.4.2023. ispravlja se u dijelu koji navodi obvezne uvjete za radna mjesta asistenata pod točkama b), c) i d) tako da sada glasi:
25.04.2023
Obavijest o poništenju natječaja
KLASA: 640-02/23-10/01 URBROJ: 251-73/02-23-8 Zagreb, 20. travnja 2023.  Na temelju članka 27. i 79. Statuta Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće na sjednici 20. travnja 2023. godine donijelo je ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Informacije o provedenom postupku i odabranom kandidatu

19.06.2023
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 16. lipnja 2023. godine na radno mjesto asistenta/-ice, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odsjeku za javne politike, menadžement i razvoj na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je  Anu Budimir .
19.06.2023
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 16. lipnja 2023. godine na radno mjesto asistenta/-ice, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Sociologija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odsjek za medije i komunikaciju na Fakuleteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je Filipa Trbojevića .
19.06.2023
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 15. lipnja 2023. godine na radno mjesto višeg asistenta/-ice, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odsjeku za komparativnu politiku na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je  dr. sc. Karla Kralja .