Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Izjava o pristupačnosti

U skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim je u nacionalno zakonodavstvo preuzeta Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, ova Izjava o pristupačnosti se odnosi na mrežnu stranicu Fakulteta političkih znanosti na adresi www.fpzg.unizg.hr.

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku te se provode korektivne mjere u svrhu potpunog unapređenja mrežne stranice u skladu sa zakonskim uvjetima. 

Krajnjem korisniku je omogućena promjena veličine slova, korištenje jednostavnog izgleda stranice te normalni, visoki i inverzni visoki kontrast. Tehnički je osigurano da je web prilagođen za pristup mobilnim uređajima, te da se na razini sadržaja rade kontinuirana poboljšanja i ulaže trud u opsegu mogućeg.

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, krajnjem korisniku nije omogućena promjena boje i vrste fonta, nijedna stranica nije prilagođena za navigaciju putem tipkovnice, manji dio stranica nije prilagođena za prikaz na uređajima s malim zaslonom kao što su mobilni telefoni.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je 30. lipnja 2022. temeljem samoprocjene koju je proveo Fakultet političkih znanosti.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Fakultetu političkih znanosti možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje.

Kontakt: andrija.henjak@fpzg.hr 

Inspekcijski nadzor

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Kontakt: ppi@pristupinfo.hr