Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Programi studentske mobilnosti

Pojam studentske razmjene podrazumijeva ostvarivanje dijela studijskog programa (semestra, akademske godine) na stranom sveučilištu odnosno odrađivanja stručne prakse na inozemnoj   ustanovi/instituciji/poduzeću. Učenje, studiranje, pisanje diplomskog rada, provođenje istraživanja ili odrađivanje stručne prakse u inozemstvu studentu omogućava stjecanja novih znanja i vještina, komunikaciju i izmjenu iskustava s ljudima iz različitih kulturoloških sredina, usavršavanje stranih   jezika i upoznavanje novih tehnologija i oblika rada.

Studenti/ce koji/e su dio svog studija proveli na međunarodnoj razmjeni imaju veće mogućnosti pri zapošljavanju, kako u domicilnoj sredini tako i na međunarodnom tržištu rada. Osim što pridonosi akademskom i osobnom razvoju pojedinog/e studenta/ice, studentska razmjena smatra se jednim od čimbenika koji pridonosi kvaliteti obrazovnog sustava i izgradnji Europe temeljene na znanju. Studentska razmjena na Sveučilištu u Zagrebu odvija se kroz niz programa (Erasmus, bilateralna razmjena, CEEPUS, Erasmus Mundus i drugi slični programi).

VRSTE RAZMJENA