Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Kriteriji za Erasmus+ razmjenu

Za potrebe provedbe natječaja za studentsku Erasmus+ razmjenu za ak. god. 2024./2025. uspostavljeni su sljedeći kriteriji za odabir kandidata s pripadajućim bodovnim ljestvicama i ponderima:

  1. Prosjek ocjena dosadašnjeg obrazovanja na visokoškolskoj ustanovi: raspon ocjena je 1-5, naveden na 2 decimale. Prosjek se množi s ponderom 1.5;
  2. Kvaliteta motivacijskog pisma: raspon ocjena je 1-3. Ocjena 1 znači da je motivacija elementarno izražena i slabo objašnjena, 2 znači da je riječ o visokoj i kvalitetno opisanoj motivaciji, 3 znači da je motivacija izrazito velika i iznimno kvalitetno obrazložena;
  3. Poznavanje stranog jezika: raspon ocjena je 1-3. Izračunava se prema međunarodnoj klasifikaciji Common European Framework of Reference for Languages . B2 se boduje s ocjenom 1, C1 s 2 i C2 s 3. Ukoliko je stečeni stupanj znanja jezika u dokumentaciji iskazan putem više kategorija (npr. slušanje, čitanje, govorna interakcija, govorna produkcija i pisanje), tada se uzima prosječna ocjena sastavljena prema navedenom bodovanju i izražena na 2 decimale. Ukoliko su u prijavi priložene potvrde o poznavanju dva ili više relevantnih jezika za razmjenu, tada se kandidatu / kandidatkinji za određenje poznavanja stranog jezika uzima bolja ocjena.

Prednost imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u LLP Erasmus ili Erasmus+ mobilnosti studijskog boravka (SMS) odnosno Erasmus Mundus mobilnosti za vrijeme studija prema sljedećim kriterijima:

  1. nisu nikada bili na mobilnosti;
  2. nisu bili na razini studija za koju prijavljuju mobilnost;
  3. bili su već na istoj razini studija za koju prijavljuju mobilnost.

Pri odabiru studenata, u slučaju jednakog broja bodova kod više kandidata/kinja, prednost će imati studenti/ce koji su u trenutku prijave na natječaj upisani u višu godinu studija.