Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ured za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte

Ured za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte Fakulteta političkih znanosti pruža administrativnu potporu djelovanju znanstvenih centara i istraživačkih projekata, pruža savjetodavnu i administrativnu potporu prilikom pisanja projektih prijedloga i izvođenja projektnih aktivnosti, osigurava čuvanje dokumentacije i provjerava ispravnost projektne dokumentacije i projektnih aktivnosti, djeluje kao posrednik u komunikaciji između znanstvenih centara, projekata te ostalih ustrojbenih jednica Fakulteta, savjetuje upravu Fakulteta u poslovima iz svoje nadležnosti, koordinira aktivnosti Fakulteta vezane za međunarodnu dolaznu i odlaznu mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja te obavlja druge poslove iz djelokruga međunarodne suradnje.

Radno vrijeme za stranke:
Ponedjeljak - petak: 10:00 - 14:00 sati
 

Voditelj ureda za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte:

Miroslav Petrović, mag. pol.
01/ 4642 041

 

Stručna savjetnica za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte:

Danijela Stojanović, mag. pol.
01/ 4642 042

 

Stručna suradnica za međunarodnu mobilnost, znanstvene publikacije i biblioteke:

Ivana Kontošić Soče, mag. cult.
01/ 4642 024

 

Visoko-kvalitetna istraživanja zahtijevaju izvrsne istraživače. Upravo zbog toga istraživači informacijskih i komunikacijskih te političkih znanosti na Fakultetu imaju podršku za razvoj novih istraživačkih područja koji pridonose stvaranju znanja potrebnog za rješavanje aktualnih i budućih problema s kojima se društvo suočava, kao što su:

  • istraživanja i analize javnih politika te proces donošenja odluka u kontekstu europeizacije, transparentnosti i učinkovitosti javnih politika i njihove provedbe
  • istraživanja i analize procesa integracije i dezintegracije u Jugoistočnoj Europi: povijesna pozadina i aktualni proces pridruživanja Europskoj uniji s naglaskom na aspekte sigurnosti, ljudske sigurnosti i mirovnom razvoju
  • Istraživanje i analiza razvoja i politika vezanih uz nacionalni politički sustav, političke stranke i političku kulturu
  • istraživanja i analize medija i uloge medija u političkom sustavu i javnog komuniciranja u suvremenom hrvatskom i europskom društvu

Glavni ciljevi za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte su:

  1. pružanje prostora i podrške istraživačima Fakulteta za razvoj novih i relevantnih istraživačkih područja
  2. ojačavanje društvenih i političkih inovativnih kapaciteta 
  3. stvoriti poticajnu sredinu i podržati sustav prijenosa znanja i istraživačkih rezultata društvu.

Konkretno, Ured pruža razne usluge istraživačima Fakulteta:

Infromiranje - Ured za istraživanje stalno prati aktualna istraživačka i inovacijska dostignuća na nacionalnoj, regionalnoj i europskoj razini te obavještava istraživače na Fakultetu političkih znanosti o mogućnostima suradnje i financiranja.

Sudjelovanje - Ured za istraživanje podržava istraživače na Fakultetu političkih znanosti u angažiranju i suradnji s drugim znanstvenicima, institucijama i neakademskim dionicima, i iznimno, u formuliranju i stvaranju novih i inovativnih istraživačkih područja te istraživačkih i razvojnih projekata koji su relevantni za Europski istraživački prostor.

Integracija - Ured za informiranje podržava istraživače u umrežavanju i stvaranju 'multi-sektorske suradnje' između akademske zajednice i javnosti, privatnog i civilnog sektora koji omogućuje integrirani pristup za rješavanje društvenih izazova.

Vidljivost - Ured za istraživanje pomaže istraživačima Fakulteta u predstavljanju i širenju rezultata istraživanja i inovativnih i novih istraživačkih ideja. Ured za istraživanje konstantno podiže svijest i sposobnosti društvenih znanstvenika na Sveučilištu u Zagrebu kako bi doprinijeli stvaranju moderne društvene znanosti na Sveučilištu koja uključuje učenje, istraživanje, prijenos znanja i blisku suradnju s društvenim dionicima.