Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Računovodstvo

Odjel računovodstva i financija Fakulteta političkih znanosti vrši kontrolu zakonitosti i svrhovitosti trošenja javnog novca za namjene utvrđene proračunom i financijskim planom, vodi poslovne knjige proračunskog korisnika, brine da svaki rashod bude opravdan i potvrđen prethodnom kontrolom, sudjeluje u izradi financijskog plana, kreira interne obračune i priprema sva financijska izvješća.

Radno vrijeme za stranke:
Ponedjeljak - petak: 10:00 - 12:00 sati

 

Voditeljica računovodstva:

Katarina Bedeković Cvrlja, mag. oec.
01/ 464 2118

 

Glavni knjigovođa obračuna i isplate plaća i honorara:

Anton Sablić, oec.
01/ 464 2119

 

 Vršiteljice obračuna platnog prometa, fakturiranja i osnovnih sredstava:

 Marija Brnadić, mag. oec.
01/ 464 2113