Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Politics of History

Politics of History


BASIC DATA

Code:

55513

ECTS:

5.0

Lecturers in charge:

izv. prof. dr. sc. Stevo Đurašković

Lecturers:

izv. prof. dr. sc. Stevo Đurašković - Seminar

Take exam:


DETAILED DATA

1. KOMPONENTA

 • Lectures 30
 • Seminar 30

* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)

DESCRIPTION:

LITERATURE:

 1. Brkljačić, Maja, Prlenda, Sandra, (ur.),; Kultura pamćenja i historija,; Golden Marketing- tehnička knjiga, Zagreb (2006), str. 47-75, 221-235, 337-372
 2. Gross, Mirjana; Suvremena historiografija: Korijeni, postignuća, traganja.; Zavod za hrvatsku povijest FF-a Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb (2001), str. 377-383
 3. Kopeček, Michal (ur.); Past in the Making. Historical Revisionism in Central Europe After 1989.; CEU Press, New York- Budapest (2008), str. 1-14
 4. Ramet, Sabrina P. (ur.); Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945; Alinea, Zagreb (2009), str. 131-166
 5. Cipek, Tihomir, Milosavljević, Olivera (ur.),; Kultura sjećanja: Povijesni lomovi i prevladavanje prošlosti; Disput, Zagreb (2007), str. 13-27
 6. Cipek, Tihomir,; Počinje li 1945. zapravo 1917.? Historikerstreit, u: Kisić Kolanović, Nada i dr. (ur.), 1945. razdjelnica hrvatske povijesti.; HiP, Zagreb (2005), str. 45-56
 7. S.P. Ramet, D. Matić (ur); Demokratska tranzicija u Hrvatskoj; transformacija vrijednosti, obrazovanja, mediji.; Alinea, Zagreb (2006), str. 65-87
 8. Kuljić, Todor; Prevladavanje prošlosti. Uzroci i pravci promene slike istorije krajem XX veka.; helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd (2002), str. 78-100
 9. H. Kamberović(ur.); Historijski mitovi na Balkanu: zbornik radova; Institut za istoriju, Sarajevo (2003), str. 11-37
 10. Perica, Vjekoslav; Balkanski idoli (1): religija i nacionalizam u jugoslavenskim državama.; Biblioteka XX Vek, Beograd (2006), str. 224-251
 11. S. Ramet, R.Lukić, K. Clewing (ur):; Hrvatska od osamostaljenja: rat, politika, društvo, vanjski odnosi.; Golden Marketing- Tehnička knjiga, Zagreb (2013), str. 433-462
 12. Đurašković, Stevo; Nation-building in Franjo Tuđman s Political Writings; Politička misao, 51 (5) (2014), str. 58-79
 13. D. Gavrilović (ur.); The Shared History and The Second World War and National Question in ex Yugoslavia; CHDR, Novi Sad (2008), str. 115-143


CLASSES

5. SEMESTER

Izborni NOV 3-1 - Regular studij - University undergraduate programme of Journalism
Izborni NOV 3-1 - Part-time studij - University undergraduate programme of Journalism
Izborni pol 3-1 - Regular studij - University undergraduate programme of Political Science
Izborni pol 3-1 - Part-time studij - University undergraduate programme of Political Science


7. SEMESTER

Izborni pol 4-1 - Regular studij - University undergraduate programme of Political Science
Izborni pol 4-1 - Part-time studij - University undergraduate programme of Political Science


CONSULTATIONS SCHEDULE

izv. prof. dr. sc. Stevo Đurašković:

izv. prof. dr. sc. Stevo Đurašković:


News