Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Political Decision Making

Political Decision Making


BASIC DATA

Code:

55510

ECTS:

5.0

Lecturers in charge:

izv. prof. dr. sc. Ana Petek

Lecturers:

izv. prof. dr. sc. Ana Petek - Seminar

Take exam:


DETAILED DATA

1. KOMPONENTA

  • Lectures 30
  • Seminar 30

* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)

DESCRIPTION:

LITERATURE:

  1. Studentica u izradi završnog istraživačkog rada mora uporabiti najmanje 3 jedinice klasične znanstvene literature (znanstvenih knjiga, poglavlja u znanstvenim zbornicima i znanstvenih članaka), iz detaljnog silabusa predavanja (v. Dopunsku literaturu) ili samostalnog istraživanja, te najmanje 5 empirijskih izvora o analiziranoj odluci Vlade RH (državni dokumenti, internetske stranice Vlade i ostalih aktera, snimke sjednica Vlade, materijali iz medija, itd).;


CLASSES

1. SEMESTER

Izborni NOV 1-1 - Regular studij - University undergraduate programme of Journalism
Izborni NOV 1-1 - Part-time studij - University undergraduate programme of Journalism
Izborni pol 1-1 - Regular studij - University undergraduate programme of Political Science
Izborni pol 1-1 - Part-time studij - University undergraduate programme of Political Science


3. SEMESTER

Izborni NOV 2-1 - Regular studij - University undergraduate programme of Journalism
Izborni NOV 2-1 - Part-time studij - University undergraduate programme of Journalism
Izborni pol 2-1 - Regular studij - University undergraduate programme of Political Science
Izborni pol 2-1 - Part-time studij - University undergraduate programme of Political Science


CONSULTATIONS SCHEDULE

izv. prof. dr. sc. Ana Petek:

izv. prof. dr. sc. Ana Petek:


News