Jezik | Language: HRV ENG
The Faculty of Political Science
Full Professor With Tenure
Title Name and surname e-mail Location
prof. dr. sc. Tihomir Cipek e-mail  
prof. dr. sc. Dejan Jović e-mail  
prof. dr. sc. Zoran Kurelić e-mail  
prof. dr. sc. Dražen Lalić e-mail  
prof. dr. sc. Zrinjka Peruško e-mail  
prof. dr. sc. Zdravko Petak e-mail  
prof. dr. sc. Siniša Tatalović e-mail  
prof. dr. sc. Nenad Zakošek e-mail  
Full Professor
Title Name and surname e-mail Location
prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić e-mail  
prof. dr. sc. Marina Mučalo e-mail  
prof. dr. sc. Tena Perišin e-mail  
prof. dr. sc. Božo Skoko e-mail  
prof. dr. sc. Berto Šalaj e-mail  
prof. dr. sc. Gordana Vilović e-mail  
Associate Professor
Title Name and surname e-mail Location
izv. prof. dr. sc. Domagoj Bebić e-mail Fabkovićeva, 3. kat
izv. prof. dr. sc. Nebojša Blanuša e-mail  
izv. prof. dr. sc. Davor Boban e-mail  
izv. prof. dr. sc. Viktorija Car e-mail  
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Cvijanović e-mail  
izv. prof. dr. sc. Goran Čular e-mail  
izv. prof. dr. sc. Danijela Dolenec e-mail  
izv. prof. dr. sc. Sanjin Dragojević e-mail  
izv. prof. dr. sc. Marijana Grbeša-Zenzerović e-mail  
izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak e-mail  
izv. prof. dr. sc. Ružica Jakešević e-mail  
izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj e-mail  
izv. prof. dr. sc. Kristijan Kotarski e-mail  
izv. prof. dr. sc. Zlatan Krajina e-mail  
izv. prof. dr. sc. Enes Kulenović e-mail  
izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar e-mail  
izv. prof. dr. sc. Đana Luša e-mail 4. kat, kabinet br. 20
izv. prof. dr. sc. Robert Mikac e-mail  
izv. prof. dr. sc. Ana Petek e-mail  
izv. prof. dr. sc. Krešimir Petković e-mail  
izv. prof. dr. sc. Petar Popović e-mail  
izv. prof. dr. sc. Dagmar Radin e-mail  
izv. prof. dr. sc. Luka Ribarević e-mail  
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Špehar e-mail  
izv. prof. dr. sc. Igor Vidačak e-mail  
izv. prof. dr. sc. Marta Zorko e-mail  
Assistant Professor
Title Name and surname e-mail Location
doc. dr. sc. Vedrana Baričević e-mail Fabkovićeva 1, 4. kat
doc. dr. sc. Robert Barić e-mail  
doc. dr. sc. Boris Beck e-mail  
doc. dr. sc. Kosta Bovan e-mail  
doc. dr. sc. Antonija Čuvalo e-mail  
doc. dr. sc. Stevo Đurašković e-mail  
doc. dr. sc. Marko Grdešić e-mail  
doc. dr. sc. Boris Havel e-mail  
doc. dr. sc. Hrvoje Jakopović e-mail  
doc. dr. sc. Anka Kekez Koštro e-mail  
doc. dr. sc. Dunja Majstorović Jedovnicki e-mail  
doc. dr. sc. Ana Matan e-mail  
doc. dr. sc. Mario Munta e-mail  
doc. dr. sc. Dario Nikić Čakar e-mail  
doc. dr. sc. Ana Pažanin e-mail  
doc. dr. sc. Boško Picula e-mail  
doc. dr. sc. Višeslav Raos e-mail  
doc. dr. sc. Marjeta Šinko e-mail  
doc. dr. sc. Daniela Širinić e-mail  
doc. dr. sc. Davorka Vidović e-mail  
doc. dr. sc. Dina Vozab e-mail  
doc. dr. sc. Domagoj Vujeva e-mail  
Senior Lecturer
Title Name and surname e-mail Location
v. pred. dr. sc. Saša Bjelobaba e-mail kabinet br. 19
v. pred. mr. sc. Gordan Janković e-mail  
v. pred. dr. sc. Cody McClain Brown e-mail  
Lecturer
Title Name and surname e-mail Location
pred. dr. sc. Lidija Eret e-mail  
pred. dr. sc. Borka Lekaj Lubina e-mail  
pred. Gaj Tomaš e-mail  
Instructor
Title Name and surname e-mail Location
mag. nov. Kristian Došen e-mail  
Nikolina Jožanc  
Petra Kovačević e-mail  
Stela Lechpammer e-mail  
dr. sc. Josip Lučev e-mail  
dr. sc. Iva Nenadić e-mail  
dr. sc. Milica Vučković e-mail  
dr. sc. Borna Zgurić e-mail