Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Biblioteka Političke analize

 
 

Naslovi u ponudi biblioteke Političke analize se mogu kupiti na porti fakulteta ili putem opće uplatnice.

Primjer uplatnice preuzmite na poveznici.

Glavni urednik:

 

 

 Izv. prof. dr. sc. Višeslav Raos

 Kontakt: 

 

 

 

 
Izvršni urednik:

 

 

 Dr. sc. Borna Zgurić

 Kontakt: 

 

 

 

 
Naslovi dostupni u prodaji na Fakultetu političkih znanosti:

 

 

 

 

 

 

Kosta Bovan, Daniela Širinić i Višeslav Raos (ur.)

Hrvatski birači – 30 godina političkog ponašanja i mišljenja

ISBN: 978-953-8174-21-6
 
Zagreb, 2024., 356 str.
 
Cijena: 30,00 €
 
Ova knjiga donosi jedinstvenu bazu podataka o hrvatskim biračima nastalu na temelju anketnih istraživanja izbornog ponašanja i stavova građana koje je Fakultet političkih znanosti provodio od 1990. do 2020. godine. Analize predstavljene u knjizi pružaju jedinstven uvid u trendove i promjene u izbornoj participaciji, političkom znanju, povjerenju u institucije, autoritarnosti, stavovima prema manjinama i povijesnim ličnostima, vrijednosnim orijentacijama, ideološkoj identifikaciji te, naravno, biračkom ponašanju u Hrvatskoj. Radi se o najsveobuhvatnijem istraživanju političkog mišljenja i ponašanja u Hrvatskoj do sada.

 


 

 

 

 


Enes Kulenović (ur.)
 

Politike polarizacije i kulturni rat u Hrvatskoj

ISBN: 978-953-8174-17-9
 
Zagreb, 2023., 264 str.
 
Cijena: 25,00 € 

Ova knjiga pokušava odgovoriti na pitanja o dubokim vrijednosnim i kulturnim podjelama u Hrvatskoj, o jazu između ljevice i desnice, liberalnog i konzervativnog, kozmopolitskog i komunitarnog. Uzimajući polarizaciju kao izuzetno kompleksnu temu koja zahtjeva da joj se pristupi iz više perspektiva, knjiga okuplja radove znanstvenika iz različitih područja – političke teorije, kvantitativne politološke analize, ustavnoga prava, medijskih studija, političke psihologije, filozofije i teologije – kako bi se čitatelju pružila što obuhvatnija slika ove zahtjevne teme. S obzirom da je knjiga zamišljena kao prvi ozbiljan korak u istraživanju polarizacije u Hrvatskoj, a samim time i poziv drugim znanstvenicama i znanstvenicima da nam se pridruže u koracima koji slijede, ovakav multidisciplinarni pristup omogućuje nam da odškrinemo veći broj vrata te ukažemo na važnost dijaloga između različitih znanstvenih disciplina u razumijevanju ovakvih složenih problema. Uz to, različiti metodološki pristupi temi polarizacije omogućuju otvaranje interdiscpliniranog dijaloga i uvažavanje različitih perspektiva o ovako kompleksnoj temi.

 

 

 

 

 

 

 

Piergiorgio Corbetta

Istraživanje u društvenim znanostima: teorija, metode i tehnike

ISBN: 978-953-8174-15-5

Zagreb, 2022., 256 str.

Cijena: 46,45 €

Ova knjiga je pristupačan i izrazito čitak udžbenik koji uvodi u logiku istraživanja u društvenim znanostima te se nadaje kao korisni priručnik kako studentima, tako i iskusnim istraživačima. Autor na temelju svojeg bogatog metodološkog iskustva pokazuje osnovne paradigme istraživanja u društvenim znanostima te razlikovanje kvalitativnih i kvantitativnih studija s obzirom na njihova različite teorijske i epistemološke polazne točke. Knjiga daje jasan i precizan uvid u način izrade ljestvica, konstruiranje anketa i načine uzorkovanja, provođenje kvalitativnih i kvantitativnih intervjua, kao i u sudioničko promatranje te analizu dokumenata i životnih priča. Corbetta na vješt način premošćuje jaz koji često postoji između istraživača koji koriste kvalitativne i onih koji se odlučuju za kvantitativne metode te nudi jedinstven, holistički pogled na istraživanje u društvenim znanostima.

 

 

 

 

 

 

 

Borna Zgurić

Politički sustavi Tunisa, Egipta i Alžira

ISBN: 978-953-8174-15-5

Knjiga je izdana u suizdavaštvu s nakladničkom kućom Plejada.

Zagreb, 2022., 336 str.

Cijena: 23,89 €

Knjiga se bavi političkom transformaciju triju zemalja u Sjevernoj Africi, Tunisa, Alžira i Egipta, uoči, za vrijeme, te poslije procesa koji se običavaju nazivati Arapskim proljećem. Autor za svaku od zemalja nudi uvid u razvoj političkog sustava od pretkolonijalnih vremena do današnjice, analizirajući povijesne događaje i institucionalne preduvjete koji su trasirali različite sudbine ovih zemalja u pogledu razvoja i promjena političkih režima. Ova knjiga fokusirana je regionalna studija s malim brojem slučajeva u kojoj se pokušava dati iscrpan opis događaja i ponašanja aktera koji su doveli do uspjeha ili neuspjeha demokratske tranzicije. Radi se o jednoj od rijetkih komparativnih studija Bliskog istoka na hrvatskom jeziku te je riječ o jedinoj takvoj studiji Sjeverne Afrike na hrvatskom jeziku. Ova studija popunjava deficit u grani bliskoistočnih studija na hrvatskom jeziku, ali i deficit regionalnih studija na hrvatskom jeziku općenito. Ona može poslužiti policymakerima koji su zaduženi za formuliranje hrvatske vanjske politike za bolje razumijevanje Bliskog istoka i Sjeverne Afrike u oblikovanju hrvatske vanjske politike prema trima proučavanima zemljama. Ona može koristiti i hrvatskom sigurnosnom sektoru u boljem razumijevanju sigurnosnih izazova i rizika u mediteranskoj regiji. K tome, kako su islamizam i njegova nasilna inačica džihadizam globalni fenomeni prisutni i u državama naše regije, posebice u Bosni i Hercegovini, Albaniji i na Kosovu, studija može biti korisna i zato što objašnjava različite trendove islamizma, ali i salafizma, te daje odgovor na temeljno pitanje o tome što je krajnji cilj različitih islamističkih trendova. Sve zemljovide u knjizi izradila je Ivana Crljenko iz Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu.

 

Marta Zorko i Sead Turčalo (ur.)

Popularna geopolitika

ISBN: 978-953-8174-13-1

Zagreb, 2021., 386 str. 

Cijena: 15,93 €

S vrlo optimističnim očekivanjima u prihvatu publike i vrlo skromnim okvirima rasprave u teorijskim konceptima i budućim utemeljenjima discipline, ova urednička knjiga usmjerena je prvenstveno prema praksama uokviravanja suvremenoga svijeta i geografske okoline. Konceptualizirana je u pet dijelova. U uvodnom, prvom dijelu urednici donose pregled razvoja discipline i prikaz suvremenog svijeta u kontekstu realiteta post-istine i informacijske krize. Daljnji dijelovi knjige rezervirani su za studije prema unaprijed tematski određenom okviru koji je temelj geopolitike: teritorij – stanovništvo – moć. Prikaz formacije i dekonstrukcije diskursa i narativa u ove tri kategorije obuhvaća vrlo raznolike proizvode popularne kulture, od medija, animea, videoigara, stripa, glazbenih tekstova ali i glazbe, filma, televizijskih serija i društvenih mreža. Drugi dio se tako bavi teritorijalnošću u kontekstu animea i videoigara, a treći obrađuje geopolitičku dimenziju drugosti u stripu, glazbi i filmu. U četvrtom dijelu razmatraju se geopolitički diskursi u vanjskoj politici na temelju filma i društvenih mreža, a peti dio bavi se glazbom i televizijskim serijama u kontekstu prelamanja globalnog i lokalnog u suodnosu geopolitike i popularne kulture. Pokušali smo okupiti što različitije proizvode popularne kultu¬re, ali i autorice i autore iz različitih područja. Interdisciplinarnost je središnja okosnica istraživanja u ovom području te autori okupljeni u ovoj knjizi to i dokazuju. Od politologa i novinara, preko anglista do muzikologa, autori dolaze sa sveučilišta u Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, Zadru te Splitu. Iako su svi tekstovi izvorni, neki od njih su prethodno neobjavljene, skraćene verzije diplomskih radova ili radova nagrađenih Rektorovom nagradom.

 

Enes Kulenović

Ljudska prava nakon Babela

ISBN: 978-953-8174-09-4

Zagreb, 2019., 252 str.

Cijena: 13,27 €

Tenzija između univerzalizma i pluralizma u teoriji ljudskih prava glavna je tema ove knjige. Ta tenzija nema samo filozofske, već i duboke političke implikacije. U logici ideje ljudskih prava sadržan je paradoks: da bi ta ideja imala univerzalni moralni autoritet mora biti prihvaćena od zagovornika različitih filozofskih, vjerskih, etičkih i ideoloških svjetonazora iako će te različite tradicije mišljenja imati suprotstavljena shvaćanja sadržaja, svrhe i prirode ljudskih prava. Cilj ove studije je detaljnije razmotriti taj paradoks – paradoks Babela – te kroz kritičko čitanje utjecajnih suvremenih političkih teoretičara pokušati vidjeti je li taj paradoks razrješiv ili ne. Iako ljudska prava danas uživaju privilegirani status u našem političkom diskursu, ona stoje na veoma labavim teorijskim nogama. Bogato filozofsko nasljeđe Prosvjetiteljstva na koje se cjelokupna arhitektura ideje ljudskih prava oslanjala danas ima vrlo mali broj pobornika u akademskim krugovima. Stoga ne treba čuditi da je veliki dio rasprava u političkoj teoriji vezan uz ljudska prava danas posvećen pitanju utemeljenja i transkulturalne legitimacije ljudskih prava. Postoji neugodan osjećaj da će se kula koja je izgrađena urušiti ako pogledamo prema dole i uvidimo da su temelji nestali. Paradoks Babela govori nam da letimo u zraku, a njegove implikacije ne zadaju samo glavobolju političkim teoretičarima, već dovode cjelokupni projekt izgradnje međunarodnih standarda ljudskih prava u zadnjih 70 godina u pitanje. Ako ne uspijemo ponuditi valjani odgovor na paradoks Babela, ljudska prava će vjerojatno i dalje imati povlašteni položaj u našim političkim raspravama, ali sada kao iskrivljena slika samih sebe. Umjesto oružja emancipacije i borbe protiv izrabljivanja, ugnjetavanja i dominacije, ona će postati instrument za pokušaje nametanja vlastitog svjetonazora, te prozivanje moralnih i ideoloških neistomišljenika.

 


 

Dejan Jović (ur.)

Marksističke teorije međunarodnih odnosa

ISBN: 978-953-8174-08-7

Zagreb, 2018., 300 str.

Cijena: 13,27 €

U fokusu su ove knjige, prve takve vrste nakon 1990. godine, marksističke teorije međunarodnih odnosa. To je četvrti u nizu zbornika koji su objavljeni 2013. do 2018. objavljeni pod uredničkom palicom Dejana Jovića u području teorija međunarodnih odnosa, od kojih su tri zbornika objavljena u nakladi biblioteke Političke analize. Valja naglasiti kako su marksističke interpretacije međunarodnih odnosa u značajnoj mjeri oblikovale suvremeni svijet koji još živi u sjeni Hladnog rata, iako je iz njega navodno izašao prije tridesetak godina. Nadalje, stvaralaštvo hrvatskih i drugih jugoslavenskih, naročito srpskih, autora s području marksizma prije pedesetak godina u Hrvatskoj je bilo globalno relevantno, a danas je ta tema neopravdano posve zanemarena. Naposljetku, postoji i pragmatičan razlog za to koji je povezan s obrazovanjem novih generacija koje pokazuju želju za istraživanjem te teme. Marksizmom se ima smisla baviti i zbog njegove kritičnosti prema postojećem svijetu te stoga što se u kontekstu krize liberalne demokracije i obnove konzervativizma, nacionalizma i teokratizma ponovno pojavljuje kao moguća alternativa.

 

Vedran Obućina

Politički sustav Islamske Republike Iran

ISBN: 978-953-8174-06-3

Zagreb, 2017., 320 str.

Cijena: RASPRODANO!

Pojava terorističkih skupina koje se pozivaju na islam i nužnost džihadističkog djelovanja, još i danas vidljive posljedice Arapskog proljeća koje je promijenilo sliku Bliskog istoka, velika izbjeglička kriza i uspješni završetak pregovora oko nuklearnog pitanja s Iranom predstavljaju vanjskopolitičku sliku naše svakodnevice. U medijima se govori o islamizmu, tekfirizmu, salafizmu, vahabizmu, džihadu, šehidima i brojnim drugim pojmovima vezanima uz islam. U hrvatskoj javnosti i u društvenim znanostima islam se također našao u središtu zanimanja, ali je osjetan nedostatak fokusiranih istraživanja islamizma kao političkog fenomena modernog svijeta. Kao prilog tome stoji i ova knjiga koja proučava politički sustav jedne od rijetkih zemalja gdje je čvrsti islamistički sustav stvorio državnu vlast. Iran je mnogim politolozima još uvijek zagonetka, kako uslijed manje poznate povijesti Perzijskoga Carstva, tako i zbog nerazumijevanja Islamske Republike kao države. Ova je knjiga plod autorovih četrnaest godina bavljenja Iranom, iranskom politikom i kulturom. U tih četrnaest godina, do objave ove knjige, autor je svladao perzijski jezik, više puta boravio u dužim razdobljima u Iranu, te je Iran postao njegove svakodnevice.

 

Matthew Flinders

Braneći politiku

Preveo: Josip Šipić

Zagreb, 2017., 240 str.

ISBN: 978-953-6457-97-7

Cijena: 15,93 €

Bernard Crick je 1962. napisao utjecajan esej u kojemu je jednostavnim riječima nastojao opravdati političare. Pokušao je odgovoriti na "surovi cinizam" koji se razvio o aktivnosti političara i sposobnostima države tvrdeći da je politika ostala jedina provjerena alternativa vladanju čistom prisilom. U obranu politike napisana je kako bi se iznio konkretan argument u konkretnom trenutku političke povijesti. Ranih šezdesetih godina manje od trećine zemalja u svijetu funkcionirale su kao demokracije, dok su drugi tipovi režima, osobito autoritarizam i diktatura, naizgled bujali. Ova pak knjiga progovara o suvremenom dobu, slijedeći Crickov poticaj. Naime, ako je obrana politike bila potrebna sredinom 20. stoljeća, onda je na pragu 21. stoljeća nedvojbeno trebamo braniti još zanosnije i artikuliranije. Sada se potrebno hitno i nužno prikupiti malo hrabrosti – riskirati neizbježno nerazumijevanje i deliberativnu kritiku – kako bi se obranilo politiku od onih koji žele suziti i potkopati politički prostor, kao i od onih koji su postali politički dekadentni. Ovo znači da je demokratska politika važnija nego što većina ljudi shvaća i priznaje. Važna je zato što je u cjelini uspješna. Pred čitateljima je jednostavna knjiga o prirodi politike i vladanja u 21. stoljeću. "Potaknuta je", Hobbesovim riječima, "neredima sadašnjice" i pokušava opravdati politiku jednostavnim riječima govoreći što ona jest, što nije i što nikad ne može biti. Odbacuje duboki pesimizam koji okružuje politiku u 21. stoljeću odbijajući površni nihilizam protupolitičkog ozračja i naglašavajući pozitivna postignuća politike. Nije sustavna i na empirijskim dokazima utemeljena rasprava. No nastoji odgovoriti na suvremeno političko razočaranje braneći politiku – redom – od nje same, od tržišta, od poricanja, od kriza i naposljetku (ali sigurno ne i manje važno) od medija.

 

Enes Kulenović (ur.)

Govor mržnje u Hrvatskoj

Zagreb, 2016., 344 str.

ISBN: 978-953-6457-96-0

Cijena: 15,93 €

Znanstveni projekt Govor mržnje u Hrvatskoj započeo je u jesen 2015. sa svrhom interdisciplinarnog istraživanja fenomena govora mržnje u kontekstu javnog diskursa u Hrvatskoj. Posebna težina u projektu je stavljena na interdisciplinarni karakter istraživanja – koje uključuje političku znanost, pravnu znanost i medijske studije – budući da takav pristup omogućuje stvaranje obuhvatnije slike o fenomenu govora mržnje. Iz perspektive političke teorije nameću se pitanja o normativnoj opravdanosti zakonske regulacije govora mržnje; o uskladivosti i balansiranju među, s jedne strane, temeljnim pravom na slobodu govora i, s druge, ograničavanjem jezika netrpeljivosti u javnom govoru; o normativnim razlozima sankcioniranja takvoga jezika; o različitim oblicima govora mržnje; te o ulozi države i granicama legitimne političke moći u određivanju prostora slobode javnog govora. Istraživači na projektu Govor mržnje u Hrvatskoj pristupili su pitanjima koja izviru iz ovog tematskog kompleksa na nekoliko različitih razina. Na normativno-teorijskoj razini nudi se pregled rasprava i literature na temu govora mržnje, te različitih teorijskih pozicija vezanih uz normativne izazove koji govor mržnje stavljaju pred ideal slobode govora u suvremenim liberalno-demokratskim državama. Na normativno-pravnoj razini – kroz analizu zakonskog okvira i pravomoćnih sudskih presuda – preslikavaju se već postojeća rješenja i prakse u pravnoj dimenziji sankcioniranja govora mržnje u Hrvatskoj i na razini Europske unije. Uz to, komparativna razina uključuje analizu glavnih presuda Europskog suda za ljudskih prava, te zakonskih rješenja i javnih politika vezanih uz sankcioniranje govora mržnje u zemljama članicama EU-a i njihovu komparaciju s istovjetnim rješenjima u Hrvatskoj, ali i u Sjedinjenim Državama kao alternativnom modelu regulacije govora netrpeljivosti u javnom diskursu. Na razini medijske analize govori se o različitim oblicima govora mržnje i specifičnostima različitih (tradicionalnih i online) medija u njihovu doprinosu smanjenju ili povećanju te vrste javnoga diskursa. Ova analiza uključuje i studije slučajeva kojima se ilustrira kompleksnost primjene zakonske regulacije govora mržnje, te prikaz medijskih kampanja kojima se pokušava odgovoriti na porast jezika mržnje u Hrvatskoj.

 

Dejan Jović (ur.)

Konstruktivističke teorije međunarodnih odnosa

ISBN: 978-953-6457-95-3

Zagreb, 2016., 288 str.

Cijena: 13,27 €

Može se kazati kako je ova knjiga prvi pokušaj da se u našoj akademskoj sredini u poluudžbeničkom obliku prikažu i analiziraju konstruktivistički pristupi i teorije u međunarodnim odnosima. To određuje i strukturu, a djelomice i sadržaj zbornika. Neka poglavlja namijenjena su ponajprije studentima koji se prvi put susreću s tom temom. A neka su više namijenjena istraživačima međunarodnih odnosa i srodnih disciplina i poddisciplina političke znanosti: sigurnosnih studija, političke teorije, suvremene političke povijesti, kao i političke psihologije, lingvistike i sociologije. Autori poglavlja nastojali su kombinirati udžbenički s istraživačkim pristupom kako bi ponudili knjigu koja je korisna širem krugu potencijalnih čitatelja. S obzirom na nedostatak prijevodne literature, u nekim poglavljima ekstenzivno se prikazuju glavne ideje autora koji pripadaju, bilo prema vlastitom razumijevanju bilo prema percepciji drugih, konstruktivističkom smjeru. U nekim se pak poglavljima konstruktivistički pristupi primjenjuju na pojedine teme: osmišljavanje i iskazivanje nacionalnog interesa, nacionalnu sigurnost, "upotrebu" konstruktivizma u javnoj diplomaciji, naročito kroz sport. Svi su autori kritički i analitički pristupili svojim temama. U svim poglavljima konstruktivizam je kritički evaluiran, i to s različitih pozicija koja sežu od pitanja je li konstruktivizam teorija ili "analitički okvir", koje postavljaju sami konstruktivisti, preko pitanja o tome što je novo u konstruktivizmu, naročito s obzirom na marksizam, do pitanja je li konstruktivizam dovoljno koherentan da bi se moglo govoriti o cjelini, posebno s obzirom na razlike između Alexandera Wendta i ostalih konstruktivista, kao i razlike između konvencionalnih i kritičkih konstruktivista, te moguću budućnost konstruktivizma kao pristupa .

 

Mirjana Kasapović (ur.)

Bliski istok

ISBN: 978-953-6457-88-5

Zagreb, 2016., 412 str.

Cijena: 33,18 €

Knjiga se sastoji od triju tematskih cjelina i deset poglavlja. Prvu tematsku cjelinu, koja je obuhvaćena u jednome poglavlju, čini opsežno razmatranje povijesti i značenja pojma Bliski istok. Prilog je napisala Mirjana Kasapović. Drugu i najveću tematsku cjelinu, koja je podijeljena na osam poglavlja, čine studije sedam država – Egipta, Iraka, Izraela, Jordana, Libanona, Sirije i Turske te Palestine kao "države u nastajanju" – koje tvore jezgru Bliskog istoka ili Bliski istok u užem smislu, a uglavnom se poklapaju s povijesnim pojmom Levanta. Priloge su napisali Vlatko Cvrtila, Emina El Majzoub, Boris Havel, Dejan Jović, Mirjana Kasapović, Boško Picula i Borna Zgurić. Treću tematsku cjelinu, koja je također sažeta u jednom poglavlju, čini komparativno razmatranje problema i perspektiva demokratske transformacije zemalja Bliskog istoka. Prilog je napisala Danijela Dolenec. Sve zemljovide u knjizi izradila je Ivana Crljenko iz Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu.

 

Višeslav Raos

Teritorijalnost i identitet: Istarski demokratski sabor i Sjeverna liga

Komparativna analiza uspješnosti uspostave de facto teritorijalnosti

ISBN: 978-953-6457-86-1

Zagreb, 2014., 307 str.

Cijena: 15,93 €

U posljednja dva desetljeća, stranke i stranački sustavi u Europi doživljavaju značajne promjene. Kraj bipolarnog poretka, procesi europskih integracija, masovne migracije i globalizacija doveli su u pitanje ustaljene stranačke odnose i preferencije te otvorile put stasanju novih aktera, kao što su, primjerice, razni populistički pokreti, radikalna desnica, postmoderna ljevica, ekološke stranke ili pak regionalističke stranke. Regionalističke stranke specifična su vrsta stranaka koje svoju agendu zasnivaju na promidžbi i obrani identiteta utemeljenog na pripadnosti određenom podnacionalnom teritoriju. Za vrednovanje uspjeha ove vrste stranaka ključan je koncept teritorijalnosti, tj. politike poimanja, definiranja i predstavljanja prostora. U ovoj knjizi naglasak je stavljen na de facto teritorijalnost, odnosno na politike obilježavanja prostora putem osnivanja stranačkih podružnica i natjecanja na izborima u onim dijelovima zemlje koji tvore regiju koju stranka s regionalističkim predznakom želi predstavljati. Uspješnom uspostavom de facto teritorijalnosti, regionalistička stranka pokrit će svoju matičnu regiju stranačkim ograncima te će u što većem broju izbornih okruga u toj regiji participirati u izvršnoj vlasti. Ova studija na primjerima IDS-a u Hrvatskoj i Sjeverne lige u Italiji pokazuje različite stranačke strategije prilagodbe kontekstualnim uvjetima na putu k operacionalizaciji regionalnog identiteta i ostvarenju de facto teritorijalnosti.

 

Ana Petek i Krešimir Petković (ur.)

Pojmovnik javnih politika

ISBN: 978-953-6457-85-4

Zagreb, 2014., 179 str.

Cijena: 6,64 €

Pojmovnik javnih politika sadržava ukupno osamdeset odrednica koje donose definicije, temeljna objašnjenja, podjele, kontekst primjene i ostale informacije o osnovnim problemima javnih politika. Odrednice opsegom variraju od kraćih anotacija do opsežnijih pregleda koji su strukturno bliži enciklopedijskim makroodrednicama. Standardna literatura javnih politika pisana je na engleskom jeziku pa je uz svaki pojam u zagradama navedena njegova engleska inačica. To se pojavljuje i ponegdje u tekstu gdje se čini da, ne narušavajući prohodnost odrednice, dodatna informacija može dati dodanu vrijednost specifičnim korisnicima; primjerice, može pomoći onima koji se služe Pojmovnikom kao vodičem u prevođenju. Odrednice se mogu svrstati u devet temeljnih skupina, pri čemu nije riječ o rigidnoj kategorizaciji nego o jednome od mogućih smislenih prijedloga koji povećavaju preglednost i upućuju na međusobnu povezanost odrednica.

Pojmovnik je prvenstveno namijenjen za kvalitetnije izvođenje nastave javnih politika na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Njegova je izvorna svrha olakšati razumijevanje literature iz javnih politika na svim razinama studija. Nadalje, Pojmovnik može dobro poslužiti svima koje interesiraju javne politike, neovisno o tome što dolaze iz drugih disciplina ili s drugih obrazovnih institucija, iz javnoga, privatnog ili civilnog sektora. 

 

Dejan Jović (ur.)

Liberalne teorije međunarodnih odnosa

ISBN: 978-953-6457-84-7

Zagreb, 2014., 338 str.

Cijena: 15,93 €

Liberalne teorije međunarodnih odnosa drugi je po redu akademski zbornik radova o temama sa šireg područja teorija međunarodnih odnosa te je u tom smislu sastavni dio edicije koja se fokusira na te teorije. Prva knjiga Teorije međunarodnih odnosa: Realizam objavljena je 2013. u izdanju Političke kulture. U uvodu te prve knjige najavljena je cijela edicija u okviru koje bi svake godine bila objavljena po jedna knjiga fokusirana na jedan teorijski pristup: prve godine na realističke, druge na liberalne, treće na konstruktivističke, a četvrte na marksističke, kritičke i neomarksističke teorije. Takva struktura edicije omogućuje uključivanje novih tema i pristupa te osuvremenjivanje sadržaja i nova izdanja u budućnosti. Ova je knjiga akademski zbornik koji čini dvanaest članaka o liberalnim teorijama, ali i o doktrini, ideologiji i praksi liberalizma u međunarodnim odnosima. No ona je i više od toga. Ona je rezultat kontinuiranog nastojanja jedne skupine istraživača, koja se formirala upravo radeći na ovoj ediciji, da široj regionalnoj akademskoj javnosti ponudi liberalne teorije međunarodnih odnosa praktično potpuno novu temu o kojoj se prije gotovo uopće nije pisalo.

Knjiga je prvenstveno namijenjena studentima i nastavnicima politologije na svim razinama studija (preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj), posebno onima čije je uže područje specijalizacije vezano za međunarodne odnose. Osim njima, knjiga je namijenjena teoretičarima liberalizma i povijesti političkih ideja, kao i znanstveno-stručnoj zajednici i analitičarima koji se bave međunarodnim odnosima.

 

Arend Lijphart

Modeli demokracije. Oblici i učinkovitost vlasti u trideset šest zemalja

Preveo: Davor Stipetić

ISBN: 978-953-6457-80-9

Zagreb, 2014., 302 str.

Cijena: 15,93 €

Knjiga Modeli demokracije nizozemskoga političkog znanstvenika Arenda Lijpharta već sada spada u red klasičnih djela iz komparativne politike i političke znanosti. Prvo izdanje tiskano je 1999. godine (Yale University Press), dok je u ovom slučaju riječ o prijevodu drugoga i nadopunjenog izdanja iz 2009. godine. Lijphart je u Modelima demokracije napravio razliku između većinskoga i konsenzusnog modela demokracije, čime je postavio temelje najutjecajnije tipologije modernih demokracija. Temeljna je ideja knjige da se moderne liberalne demokracije razlikuju s obzirom na dva suprotstavljena modela demokratske političke prakse. Većinski model polazi od toga da je demokracija puka vladavina većine koja se temelji na koncentraciji moći i izrazitom suprotstavljanju vlade i opozicije. Suprotno tome, konsenzusni model promovira ideju predstavničke demokracije koja treba omogućiti razmjerno predstavništvo svih društvenih skupina, u kojoj je moć disperzirana među različitim centrima moći i u kojoj se odluke donose konsenzusnim mehanizmima s brojnim kočnicama i ograničenjima. Upravo je ta Lijphartova modelska dihotomija konsenzusnih i većinskih demokracija polazišna osnova svih suvremenih rasprava o funkcionalnosti modernih demokratskih zajednica, te utjecaju određenog modela institucionalnog dizajna na njihovu učinkovitost i stabilnost.

 

Darko Martinović

Visoki predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.

Sedam političkih portreta

ISBN: 978-953-6457-73-1

Zagreb, 2014., 255 str.

Cijena: 13,27 €

U razgranatoj mreži međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini ključnu ulogu godinama je imao Ured visokog predstavnika, dejtonska institucija koja najzornije simbolizira višegodišnju nazočnost međunarodne zajednice u zemlji i čije postojanje, ovisno o gledištu i interesima raznih zainteresiranih strana, proizvodi velike prijepore. Dio domaćih i međunarodnih aktera nastoji ga prikazati nepotrebnim atavizmom i štetnim utegom koji ne dopušta građanima Bosne i Hercegovine i njihovim političkim predstavnicima da preuzmu potpunu odgovornost za odlučivanje o svojoj sudbini, dok je za druge, unatoč svim slabostima i ograničenjima te mnogo manjoj moći nego u prijašnjim razdobljima, on još uvijek jamac stabilnosti i sigurnosti u zemlji te brana svim, manje ili više otvorenim, nastojanjima da se ona dezintegrira. Ova knjiga nastoji pratiti vremenski slijed od početka rata i prvih međunarodnih aktivnosti koje su poduzimane kako bi se završio sukob i sukobljene snage dovele za pregovarački stol do spektakularne završnice u obliku prijepornoga Dejtonskog sporazuma koji je, među ostalim, iznjedrio i instituciju visokog predstavnika. Iscrpno se prikazuju i analiziraju najvažnija iskušenja s kojima su se visoki predstavnici, zajedno s ostalim međunarodnim civilnim i vojnim tijelima, suočavali u manje ili više uspješnim pokušajima integracije duboko podijeljenoga bosanskohercegovačkog društva. 

 

ž

Dario Nikić Čakar

Prezidencijalizacija političkih stranaka

Komparativna analiza britanske Laburističke stranke, Španjolske socijalističke radničke stranke i Hrvatske demokratske zajednice

ISBN: 978-953-6457-72-4

Zagreb, 2013., 289 str.

Cijena: 19,91 €

Suvremene političke stranke suočavaju se sa značajnom krizom legitimnosti koja se očituje u eroziji njihovih tradicionalnih društvenih uporišta, potpuno oslabljenom utjecaju na birače i smanjenoj sposobnosti donošenja političkih odluka, što je nagnalo neke političke znanstvenike da razviju tezu o propasti stranaka u razvijenima industrijskim zemljama. Suprotno takvom stavu, ova knjiga polazi od pretpostavke kako se političke stranke organizacijski mijenjaju i strukturno prilagođavaju brojnim izazovima modernih političkih zajednica u kojima duboke socioekonomske i političke promjene potkopavaju temelje na kojima su stranke tradicionalno gradile svoju ulogu kolektivnih predstavnika različitih društvenih interesa. Autor u središte pažnje stavlja fenomen prezidencijalizacije političkih stranaka koji je definiran kao sustavno povećanje političke moći predsjednika stranke u odnosu prema stranačkim aktivistima, dominantnima unutarstranačkim koalicijama i frakcijama te vodstvima lokalnih stranačkih organizacija. Knjiga je namijenjena u prvom redu politolozima i studentima ostalih društvenih disciplina. Dok je preddiplomski studenti mogu koristiti kao vrijedan izvor sustavno prikazanih informacija o tri različita politička i stranačka sustava (Velika Britanija, Španjolska i Hrvatska), za studente na poslijediplomskoj razini njezina vrijednost je u prvom redu teorijska i metodološka, jer daje vrlo dobar primjer primjene komparativnoga istraživačkog dizajna, smislenog uklapanja odabranoga istraživačkog problema u širi teorijski okvir, razradu osnovnih koncepata s pregledom njihova razvoja, jasno operacionaliziranje koncepata kroz različite indikatore i interpretaciju rezultata koja potpuno ostvaruje povratnu vezu prema odgovoru na postavljeno istraživačko pitanje i teorijskim implikacijama tog odgovora. 

 

Daniele Caramani (ur.)

Komparativna politika

Preveo: Davor Stipetić

ISBN: 978-953-6457-71-7

Zagreb, 2013., 612 str.

Cijena: 46,45 €

Švicarski komparatist Daniele Caramani u ovom je udžbeniku okupio trideset najeminentnijih svjetskih političkih znanstvenika koji su bez sumnje vrhunski autoriteti u svojim područjima znanstveno-istraživačkog rada, među kojima se osobito ističu Klaus von Beyme, Paul Brooker, Simon Hix, Ronald Inglehart, Richard S. Katz, Pippa Norris, Christian Welzel i Gianfranco Poggi. Oni su u svojim autorskim prilozima istraživali i analizirali teorije i metode komparativne politike, kao i ključne političke institucije, aktere, procese i obrasce donošenja odluka koji predstavljaju temelj demokratskih i autoritarnih političkih sustava u svijetu. Autorska poglavlja u knjizi zadovoljavaju najviše standarde znanstvenog rada u pogledu relevantnosti sadržaja koji se obrađuje, njihove teorijske utemeljenosti, poštivanja strogih metodoloških kriterija, kao i empirijske utemeljenosti iznesenih zaključaka i opažanja. Autori su u svojim analizama zahvatili gotovo sva tematska područja u komparativnoj politici, što nije uobičajeno u standardnim udžbeničkim knjigama iz discipline, ali i vrlo velik broj zemalja koji ne uključuje samo razvijene industrijske zemlje, već i zemlje u razvoju i nove demokracije. Osim toga, ovu knjigu odlikuje inovativnost u korištenju analitičkih i komparativnih pristupa, budući da su analize i podaci organizirani tematski, a ne po pojedinim zemljama.

Udžbenik naišao na široku recepciju u akademskoj zajednici, te je ubrzo nakon prvog tiskano i drugo, dopunjeno izdanje 2011. godine, za koje je Fakultet političkih znanosti otkupio prava prijevoda i objavljivanja od Oxford University Pressa. 

 

Davor Boban

Polupredsjednički sustavi Rusije i Poljske

ISBN: 978-953-6457-59-5

Zagreb, 2011., 296 str.

Cijena: 19,91 €

Polazeći od suvremenih teorija polupredsjedničkih sustava (semiprezidencijalizma), u knjizi se analiziraju ustavni modeli i političke prakse u dvije postkomunističke zemlje. U prvom dijelu knjige prikazuju se najvažnije teorije i koncepti semiprezidencijalizma koji su nastali od 1980. do 2010. godine, a potom se analizira i uspoređuje njihova primjenjivost na stvarne slučajeve. Nakon što je analiza pokazala da su diveržijanske teorije najpogodnije za tu primjenu, u naredna dva dijela knjige na njihovom temelju i prema istom metodološkom obrascu odvojeno se analiziraju ruski i poljski sustavi vlasti u razdoblju od 1989. do 2010. te se potom uspoređuju zaključci koji su izvedeni iz toga. S obzirom na to da su obje zemlje imale sličnu komunističku prošlost nakon koje su krenuli prema izgradnji novoga političkog sustava, mogle su se očekivati određene sličnosti u tranziciji iz autokratskog u demokratski sustav. Umjesto toga, isti tip sustava vlasti imao je različite učinke na demokratizaciju tih zemalja i na njihov politički razvoj. Nakon što se izoliraju utjecaji ostalih čimbenika, može se zaključiti da je ta razlika bila rezultat različitih ovlasti njihovih predsjednika, ali i različite prakse, stila vladavine te utjecaja ostalih političkih podsustava na sustav vlasti koji su od Poljske stvorili demokratski, a od Rusije nedemokratski politički sustav.