Jezik | Language: HRV ENG
Potpora za znanstveno-nastavno i stručno usavršavanje

U svrhu potpore znanstvenim istraživanjima te usavršavanju i mobilnosti znanstvenika Fakultet je organizirao sustav financiranja unutar kojeg nastavnici imaju osigurana godišnja sredstva za sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i raznim programima usavršavanja poput ljetnih škola ili metodoloških seminara i radionica. 

 

UPUTE ZA OSTVARIVANJE POTPORE ZA ZNANSTVENO-NASTAVNO I STRUČNO USAVRŠAVANJE

 

Za ostvarivanje navedene potpore definirane člankom 10. Pravilnika potrebno je u urudžbeni zapisnik Dekanata, naslovljen na prodekana za znanost i međunarodnu suradnju, priložiti sljedeće dokumente:

  1. Pisana molba s obrazloženjem potpore,
  2. Zahtjevnica za potpore za znanstveno-nastavno i stručno usavršavanje,
  3. Ispis potrebnih priloga navedenih u zahtjevnici,

 

Nakon odobrenja potpore zaposlenik/zaposlenica otvaraju putni nalog i po povratku, u Dekanat predaju:

 

  1. ispunjen putni nalog s potrebnim informacijama,
  2. originale putnih karata i ostalih troškova prijevoza,
  3. račune za troškove smještaja i kotizacije / školarine
  4. potvrdu organizatora da je zaposlenik sudjelovao u dotičnoj aktivnosti,
  5. ispis evidencije o ostvarenoj međunarodnoj suradnji s web stranice Sveučilišta u Zagrebu (potrebno upisati na internet stranici: http://medjunarodna.unizg.hr/).

 

Napomene:

-   troškovi prijevoza osobnim automobilom isplaćivat će se samo kod onih putovanja koja u jednom smjeru ne prelaze 400 km od Zagreba.

-   Akontacija u gotovini isplaćuje se isključivo za dnevnice.


Zahtjevnica