Jezik | Language: HRV ENG
NATJEČAJI ZA STUDENTE
Objavljeno: jučer u 09:29
Ana Kuharić

Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj odnosno akademskoj 2018./2019. godini.

Tekst Natječaja kao i obrasci za prijavu nalaze se na sljedećoj internetskoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/natjecaji/aktualni-natjecaji-921/921

/_news/62806/Natjecaj za dodjelu stipendija 2018 - objava.pdf

Objavljeno: jučer u 09:08
Ana Kuharić

18. listopada 2018. na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr objavljeni natječaji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost studentima i doktorandima te studentima i poslijediplomandima pripadnicima romske nacionalne manjine.

Natječaji su otvoreni do 2. studenoga 2018. godine.

Objavljeno: 11. 10. 2018. u 16:31
Uređeno: 11. 10. 2018. u 16:32
Ana Kuharić

Cijenjeni doktorski studenti,

kao podršku vašem istraživačkom radu i poticaj kontinuiranom usavršavanju, Fakultet političkih znanosti poziva vas da se prijavite na naš otvoreni natječaj za korištenje sredstava institucionalnog Fonda za potporu doktorskim studentima. Prijave primamo tijekom cijele akademske godine i bit će selektirane prema utvrđenim kriterijima. Želimo vam mnogo uspjeha u radu!

Srdačno,

doc.dr.sc. Zlatan Krajina

Prodekan za znanost

Objavljeno: 5. 10. 2018. u 22:09
Ana Kuharić

U Sloveniji ima mjesta za studentske mobilnosti u zimskom semestru preko CEEPUS mreže.

U obzir dolaze prijave za mrežnu mobilnost, kao i freemover prijave, za koje je uz prijavu potrebno priložiti dodatnu dokumentaciju (obrasci se nalaze na stranici www.ceepus.info)

  1. prihvatno pismo - Letter of Acceptance (za studente i doktorande) ili Prihvatno pismo za profesore - Teacher Letter of Acceptance (za profesore)
  2. 2 pisma preporuke  - Letter of Reccomandation matične institucije, samo za studente i doktorande
Objavljeno: 5. 10. 2018. u 22:03
Ana Kuharić

U sklopu bilateralne međusveučilišne suradnje objavljena su dva (2) natječaja za studentsku razmjenu  u ljetnom semestru ak.god. 2018./2019. na Sveučilištima Universidad de Chile i M.V. Lomonosov.

Tekst natječaja dostupan je na poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaji-za-stipendije-za-studentsku-razmjenu-u-ak-god-20182019-7-dio/

 

Objavljeno: 27. 4. 2018. u 13:05
Uređeno: 27. 4. 2018. u 13:06
Ana Kuharić

Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto referent za plan i analizu, radno mjesto II. vrste – viši stručni referent za plan i analizu. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 6 mjeseci, na nepuno radno vrijeme od 5 sati dnevno, uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 mjeseca- 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

  • završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije u trajanju od najmanje tri godine,
  • 1 godine radnog iskustva na knjigovodstvenim poslovima,
  • poznavanje rada na računalu,
  • psihofizičke sposobnosti za rad sa strankama.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti: životopis, presliku diplome o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju, odnosno rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, presliku osobne iskaznice, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti (natječaj: referent za plan i analizu), Lepušićeva 6, 10000 Zagreb.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obaviješteni na isti način i u istom roku.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet političkih znanosti

Popis obavijesti