Jezik | Language: HRV ENG
NATJEČAJI ZA STUDENTE
Objavljeno: 11. 10. 2018. u 16:31
Uređeno: 11. 10. 2018. u 16:32
Ana Kuharić

Cijenjeni doktorski studenti,

kao podršku vašem istraživačkom radu i poticaj kontinuiranom usavršavanju, Fakultet političkih znanosti poziva vas da se prijavite na naš otvoreni natječaj za korištenje sredstava institucionalnog Fonda za potporu doktorskim studentima. Prijave primamo tijekom cijele akademske godine i bit će selektirane prema utvrđenim kriterijima. Želimo vam mnogo uspjeha u radu!

Srdačno,

doc.dr.sc. Zlatan Krajina

Prodekan za znanost

Objavljeno: 27. 4. 2018. u 13:05
Uređeno: 27. 4. 2018. u 13:06
Ana Kuharić

Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto referent za plan i analizu, radno mjesto II. vrste – viši stručni referent za plan i analizu. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 6 mjeseci, na nepuno radno vrijeme od 5 sati dnevno, uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 mjeseca- 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

  • završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije u trajanju od najmanje tri godine,
  • 1 godine radnog iskustva na knjigovodstvenim poslovima,
  • poznavanje rada na računalu,
  • psihofizičke sposobnosti za rad sa strankama.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti: životopis, presliku diplome o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju, odnosno rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, presliku osobne iskaznice, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti (natječaj: referent za plan i analizu), Lepušićeva 6, 10000 Zagreb.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obaviješteni na isti način i u istom roku.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet političkih znanosti

Popis obavijesti