Jezik | Language: HRV ENG
NATJEČAJI ZA STUDENTE
Objavljeno: danas u 09:29
Ana Kuharić

Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj odnosno akademskoj 2018./2019. godini.

Tekst Natječaja kao i obrasci za prijavu nalaze se na sljedećoj internetskoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/natjecaji/aktualni-natjecaji-921/921

/_news/62806/Natjecaj za dodjelu stipendija 2018 - objava.pdf

Objavljeno: danas u 09:08
Ana Kuharić

18. listopada 2018. na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr objavljeni natječaji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost studentima i doktorandima te studentima i poslijediplomandima pripadnicima romske nacionalne manjine.

Natječaji su otvoreni do 2. studenoga 2018. godine.

Objavljeno: 11. 10. 2018. u 16:31
Uređeno: 11. 10. 2018. u 16:32
Ana Kuharić

Cijenjeni doktorski studenti,

kao podršku vašem istraživačkom radu i poticaj kontinuiranom usavršavanju, Fakultet političkih znanosti poziva vas da se prijavite na naš otvoreni natječaj za korištenje sredstava institucionalnog Fonda za potporu doktorskim studentima. Prijave primamo tijekom cijele akademske godine i bit će selektirane prema utvrđenim kriterijima. Želimo vam mnogo uspjeha u radu!

Srdačno,

doc.dr.sc. Zlatan Krajina

Prodekan za znanost

Objavljeno: 5. 10. 2018. u 22:09
Ana Kuharić

U Sloveniji ima mjesta za studentske mobilnosti u zimskom semestru preko CEEPUS mreže.

U obzir dolaze prijave za mrežnu mobilnost, kao i freemover prijave, za koje je uz prijavu potrebno priložiti dodatnu dokumentaciju (obrasci se nalaze na stranici www.ceepus.info)

  1. prihvatno pismo - Letter of Acceptance (za studente i doktorande) ili Prihvatno pismo za profesore - Teacher Letter of Acceptance (za profesore)
  2. 2 pisma preporuke  - Letter of Reccomandation matične institucije, samo za studente i doktorande
Objavljeno: 5. 10. 2018. u 22:03
Ana Kuharić

U sklopu bilateralne međusveučilišne suradnje objavljena su dva (2) natječaja za studentsku razmjenu  u ljetnom semestru ak.god. 2018./2019. na Sveučilištima Universidad de Chile i M.V. Lomonosov.

Tekst natječaja dostupan je na poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaji-za-stipendije-za-studentsku-razmjenu-u-ak-god-20182019-7-dio/

 

Objavljeno: 20. 9. 2017. u 08:15
Uređeno: 21. 9. 2017. u 11:18
Ana Kuharić

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za izbor nastavnika i suradnika u znanstveno-nastavna i suradnička zvanja i na radna mjesta

1. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog  profesora u znanstvenom području društvenih znanosti,  znanstveno polje politologija, znanstvena grana politička teorija/povijest političkih ideja  na Odsjeku za političku i socijalnu teoriju- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

2. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti,  znanstveno polje politologija, znanstvena grana javne politike/javno upravljanje na Odsjeku za javne politike, manadžment i razvoj - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

3. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti,  znanstveno polje politologija, znanstvena grana komparativna politika na Odsjeku za komparativnu politiku -1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

4. u nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

5. u suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana masovni mediji na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju- 1 izvršitelj na određeno vrijeme.

 

Svi pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13)

Uz ispunjavanje općih uvjeta natječaja za radno mjesto ad. 5. prednost će se dati pristupnicima koji imaju: specijalizaciju u području novinarstva i medijske produkcije; najmanje dvije godine iskustva na novinarskim poslovima u medijima; upisan doktorski studij iz društvenih znanosti, grana informacijske i komunikacijske znanosti; iskustvo u nastavi na visokoškolskoj ustanovi; objavljena najmanje dva znanstvena rada iz navedenih područja; izlaganja na međunarodnim znanstvenim konferencijama; dobro poznaju kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja; sudjelovanje na međunarodnim istraživačkim projektima.

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

 

Uz prijavu treba priložiti: životopis, preslike diploma ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, pristupnici koji su izabrani u znanstveno zvanje prilažu i presliku odluke o izboru u zvanje, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika, opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, popis objavljenih radova i radove s izjavom o izvornosti radova (prema predlošku, potražiti na www.unizg.fpzg.hr  uz tekst natječaja).

 

Pristupnici su dužni prijavu, životopis, opis znanstvene i stručne djelatnosti i popis objavljenih radova dostaviti i na CD-u.

IZJAVA O IZVORNOSTI RADOVA.docx

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 20. rujna 2017.

Popis obavijesti