Jezik | Language: HRV ENG
Znanost i istraživanje

Znanstveno-istraživački program FPZG-a usmjeren je na razvoj istraživačkih projekata iz područja znanstvenog djelovanja Fakulteta i obuhvaćaju: političku teoriju/povijest političkih ideja, hrvatsku politiku/politiku Europske unije, komparativnu politiku, međunarodne odnose i nacionalnu sigurnost, javne politike/javno upravljanje, komunikologiju, medije, medijske politike. Unutar ovih područja poseban fokus posvećen je: istraživanju donošenja i implementacije nacionalnih javnih politika u kontekstu europeizacije i istraživanju učinaka javnih politika; istraživanju reprezentativnosti i responzivnosti političkog sustava, stranaka i medija u nacionalnoj politici; analizi procesa integracije i dezintegracije u prostoru Jugoistočne Europe kroz povijest i u kontekstu integracije u EU, uključujući i aspekt koji se odnosi na sustave sigurnosti i uspostave mira; te medijima i njihovoj ulozi u političkom sustavu i javnom komuniciranju u suvremenom hrvatskom društvu. Ovaj program istraživanja namjerava se ostvariti kroz sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim znanstvenim projektima te istraživačkim mrežama.

 

2014. godine izrađena je istraživačka strategija koja se fokusira na sljedeća četiri strateška cilja:

 

STRATEŠKI CILJ 1: Utvrditi istraživački profil Fakulteta političkih znanosti koji će biti prepoznatljiv unutar RH i na međunarodnoj razini. Ostvarenje ovog cilja je u tijeku kroz proces mapiranja znanstveno-istraživačkih kapaciteta i potencijala koji je izveden tijekom 2013. i čiji se podaci trenutno obrađuju. Rezultati mapiranja bit će identifikacija znanstvenoga interesa zaposlenika Fakulteta, procjena postojećih istraživačkih kapaciteta i vještina te utvrđivanje potencijala za suradnju na više razina (unutar odsjeka, unutar Fakulteta, unutar Sveučilišta, unutar RH i na međunarodnoj razini).

 

STRATEŠKI CILJ 2: Osigurati učinkovitu organizacijsku infrastrukturu, planiranje i upravljanje istraživanjima i istraživačkim kapacitetima. U 2013. Fakultet je započeo proces osnivanja fakultetskog Ureda za istraživanje i međunarodne projekte. Temeljna svrha Ureda je osigurati stručnu pomoć i informacije kao podlogu za stvaranje kvalitetnijih uvjeta znanstveno-istraživačkog rada, dugoročnog razvoja kreativnih i inovativnih potencijala znanstvenika te omogućavati administrativnu podršku znanstvenim projektima, programima i ostalim oblicima istraživačkih aktivnosti Fakulteta. Zadaća Ureda je kontinuirano obavještavati znanstvenike Fakulteta o mogućnostima istraživanja, pružati im podršku, savjetovanje i obrazovanje za uspješno apliciranje i sudjelovanje te kvalitetno planiranje i cjelovito upravljanje u međunarodnim istraživačkim aktivnostima. Tijekom 2014. u Ured će se zaposliti osoba koja će provoditi glavne zadaće i aktivnosti Ureda.

 

STRATEŠKI CILJ 3: Povećati financijska sredstva za istraživanje s fokusom na interdisciplinarna, međusektorska i međunarodna istraživanja. Tijekom 2013. godine Fakultet je već organizirao sustav financiranja i pružanja potpora znanstvenim istraživanjima te usavršavanju i mobilnosti znanstvenika. U okviru sustava nastavnici imaju osigurana godišnja sredstva za sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i raznim programima usavršavanja poput ljetnih škola ili metodoloških seminara i radionica. Unutar istog sustava podržava se i znanstvena produktivnosti kroz osiguranje pristupa sredstvima za objavljivanje radova i materijalne troškove istraživanja. Dostupnost ovih sredstava je imala posebno vidljiv učinak na osiguravanje mogućnosti mlađim znanstvenicima za sudjelovanje u međunarodnim konferencijama, ljetnim školama i drugim oblicima usavršavanja. Uspostavljeni sustav nastavit će se razvijati, a uz njega će Fakultet istraživačima i dalje osiguravati resurse za nabavu literature, pristup različitim bazama podataka i računalnim programima nužnih za analizu podataka. Također, osnivanjem Ureda za istraživanje i međunarodne projekte očekivano je povećanje prijava i sudjelovanja na međunarodnim projektima, a time i povećanje financijskih resursa za znanstveno-istraživačke aktivnosti.

 

STRATEŠKI CILJ 4: Osigurati podršku i raspoložive usluge istraživačima u stvaranju novih znanja te primjeni novih znanja u društvenim i gospodarskim procesima. U idućem razdoblju, Fakultet planira organizirati metodološke i druge radionice (transfer znanja, suradnja s dionicima iz civilnog, gospodarskog i javnog sektora, itd.) za istraživače, doktorske studente, ali i druge članove Sveučilišta (pogotovo iz područja društvenih i humanističkih znanosti), koje bi omogućile stjecanje novih i usavršavanje postojećih vještina te ojačale prijenos stvorenog znanja prema društvu i gospodarstvu. Također, Fakultet će provoditi aktivnosti usmjerene na povećanje suradnje i povećanje razine izmjena informacija o istraživačkim aktivnostima među nastavnicima i drugim članovima Fakulteta i Sveučilišta. Ovaj element posebno se odnosi na uspostavu fakultetskog seminara na kojem bi svoje radove i informacije o istraživanjima u kojima sudjeluju predstavljali nastavnici Fakulteta te gosti s drugih institucija. Ured za istraživanje i međunarodne projekte osigurat će da se u planiranju i razvoju znanstveno-istraživačkih projekata uključi dimenzija primjenjivosti i povezanosti rezultata s realnim potrebama društva, gospodarstva i javnog sektora. 

 

Kontakt:

Miroslav Petrović,
Voditelj Ureda za istraživanje i međunarodne projekte
mpetrovic@fpzg.hr
01 4642041


Istraživačka strategija