Jezik | Language: HRV ENG
Upisi

Obavijesti
Objavljeno: 9. 9. 2020. u 15:32
Toni Kliškić

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI

Lepušićeva 6, Zagreb

KLASA: 602-04/20-07/07

URBROJ: 251-73/02-20-5

Zagreb, 9. rujna 2020.

 

OBAVIJEST STUDENTIMA

O UPISU U I. GODINU PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA NOVINARSTVA I PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG   STUDIJA POLITOLOGIJE U AK. GOD. 2020./2021. JESENSKI ROK

 

Studenti će se u I. godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija Novinarstvo i Preddiplomskog sveučilišnog studija Politologija upisivati 18. rujna 2020. godine od 9:00 do 10:00 sati u Studentskoj referadi Fakulteta, Lepušićeva 6, Zagreb, prizemlje, lijevo.

 

STUDENTI KOJI SE NE UPIŠU U PREDVIĐENOM TERMINU GUBE PRAVO UPISA.

 

Upisni komplet uz predočenje dokaza o uplati u iznosu od 375,00 kn studenti preuzimaju na porti Fakulteta, prizemlje desno.

Naknada troškova upisnog paketa u iznosu od 375,00 kn uplaćuje se na žiro račun Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, IBAN HR1423600001101217644 kod Zagrebačke banke,  model: HR00, poziv na broj: 34 – obavezno upisati OIB kandidata, šifra namjene: STDY, opis plaćanja: upisni paket.

 

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

Objavljeno: 24. 7. 2020. u 18:46
Toni Kliškić

Broj slobodnih mjesta:

 • Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo – slobodno 5 (pet) mjesta
 • Preddiplomski sveučilišni studij Politologija – slobodno 5 (pet) mjesta
   

Studenti će se u I. godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija Novinarstvo i Preddiplomskog sveučilišnog studija Politologija upisivati 18. rujna 2020. godine od 9:00 do 10:00 sati u Studentskoj referadi Fakulteta, Lepušićeva 6, Zagreb, prizemlje, lijevo.

Detaljne informacije o upisu biti će objavljenje naknadno.

Studenti koji se ne upišu u predviđenom terminu gube pravo upisa!

Objavljeno: 13. 7. 2020. u 14:23
Uređeno: 16. 7. 2020. u 07:39
Toni Kliškić

1. ODABIR PREDMETA I UPIS REDOVITIH STUDENATA U VIŠE GODINE PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA:

a) 24. kolovoza 2020. – 4. rujna 2020. - odabir izbornih predmeta i upis više godine za sljedeće grupacije studenata:

 • 24. kolovoza 2020. – 26. kolovoza 2020.  godine studenti upisani u preddiplomski sveučilišni studij u ak. god. 2019./2020. koji su prikupili najmanje 60 ECTS-a – čisti upis II godine 
 • 27. kolovoza. 2020. – 28. kolovoza 2020.31. kolovoza 2020. godine studenti upisani u preddiplomski sveučilišni studij u ak. god. 2018./2019. koji su prikupili najmanje 120 ECTS-a – čisti upis III godine
 • 1. rujna 2020. – 2. rujna 2020. godine studenti upisani u preddiplomski sveučilišni studij u ak. god. 2017./2018. koji su prikupili najmanje 180 ECTS-a – čisti upis IV godine (samo za studij politologije)
 • 3. rujna 2020. – 4. rujna 2020. godine studenti upisani u diplomski sveučilišni studij novinarstva u ak. god. 2019./2020. koji su prikupili najmanje 63 ECTS-a – čisti upis II godine

 

 • odabir predmeta i mogućnost upisa za svakog studenta otvaraju se od trenutka kada student u e-indeksu ostvari gore navedeni broj ECTS-a
 • studentima s ostvarenim maksimalnim brojem ECTS-a pravo prioriteta odabira izbornih kolegija je unutar termina  24. kolovoza 2020. – 4. rujna 2020.
 • 7. - 18. rujna 2020. godine odabir je kao za sve ostale studente.

 

b) 7. rujna – 18. rujna 2020.  – odabir izbornih predmeta i upis godine za sve ostale studente uz plaćanje školarine sukladno odluci dekana.

Odabir izbornih kolegija za upis u akademsku godinu 2020./21. obavljat će se u studentskoj referadi na temelju popunjenog obrasca popisa kolegija koji student može preuzeti na poveznici. Raspored nastave i popisi kolegija mogu se vidjeti na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta.     
Studenti koji upisuju uz kolegije godine i kolegije  iz niže ili više godine trebaju popunjavati obrasce i za te semestre (uz predočenje uplatnice o uplaćenoj školarini).

c) 28. rujna - 30. rujna 2020. - odabir izbornih predmeta i upis godine za  studente koji su ispite položili na izvanrednom  roku.

Pri izboru izbornih kolegija provjeriti raspored radi preklapanja!
Upisi će se vršiti u studentskoj referadi od ponedjeljke po petka u vremenu od 10:30 do 12:30 sati.
        
2. UPIS IZVANREDNIH STUDENATA U VIŠE GODINE PREDDIPLOMSKOG  STUDIJA:
- 21. rujan 2020. – upis izvanrednih studenata (uz predočenje uplatnice o uplaćenoj školarini)

Prilikom upisa potrebno je imati indeks, popunjena tri ugovora, isprintani obrazac „popis kolegija“ s odabranim kolegijima (dostupni na web stranici) i potvrdu o uplaćenim troškovima upisnine na žiro račun Fakulteta političkih znanosti:

 • iznos 300,00 kuna  IBAN HR1423600001101217644
 • model: 00, poziv na broj 34-OIB studenta,
 • opis plaćanja: troškovi upisnine 
 • primatelj: Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10000 Zagreb

Studentima kojima MZOS ne subvencionira školarinu trebaju prilikom upisa imati uplatnicu kojom dokazuju uplatu školarine. (vidi šifrarnik za uplate). U pozivu na broj student treba upisati broj iz šifrarnika, ispred OIB-a studenta. 
 

Objavljeno: 1. 7. 2020. u 15:45
Toni Kliškić

Odluci o iznosu participacije u troškovima studija (školarini) za studente/ice na preddiplomskim i diplomskim studijima na Fakultetu političkih znanosti u ak. god. 2020./2021. možete pristupiti na poveznici

Odluci o cijeni upisnog paketa za upis u I. godini preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Fakulteta političkih znanosti u ak. god. 2020./2021. možete pristupiti na poveznici.

Odluci o visni naknada na Fakultetu političkih znanosti u ak. god. 2020./2021. možete pristupiti na poveznici

Objavljeno: 30. 6. 2020. u 12:38
Toni Kliškić

Studenti će se u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Novinarstvo upisivati 21. i 22. srpnja 2020. godine od 9:00 do 18:00 sati u Studentskoj referadi Fakulteta, Lepušićeva 6, Zagreb, prizemlje, lijevo.

Studenti će se u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Politologija upisivati 23. i 24. srpnja 2020. godine od 9:00 do 18:00 sati u Studentskoj referadi Fakulteta, Lepušićeva 6, Zagreb, prizemlje, lijevo.

Detaljne informacije o upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Novinarstvo i preddiplomskog sveučilištnog studija Politologija u akademskoj godini 2020./2021. možete pronaći na poveznici.

Točan redosljed upisa na temelju rednog broja na rang listi za upis možete pronaći na poveznici. Pridržavanje redoslijeda upisa je važno jer studentu daje prednost pri odabiru izbornih kolegija. Studenti koji se ne upišu u predviđenom terminu gube pravo upisa!

 

Objavljeno: 26. 6. 2020. u 12:01
Toni Kliškić

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija za akademsku godinu 2020./2021. dostupna je na poveznici.

Objavljeno: 26. 5. 2020. u 11:46
Toni Kliškić

Upisne kvote za upis na preddiplomski studij Politologije u akad. god. 2020./2021. su:

 • 120 redovitih studenata
 • 5 stranih studenata (u kvotu od 5 stranih studenata ulaze i mlađi naraštaji Hrvata izvan Republike Hrvatske).

 

Upisne kvote za upis na preddiplomski studij Novinarstva u akad. god. 2020./2021. su:

 • 120 redovitih studenata
 • 5 stranih studenata (u kvotu od 5 stranih studenata ulaze i mlađi naraštaji Hrvata izvan Republike Hrvatske).
Objavljeno: 20. 5. 2020. u 13:04
Toni Kliškić

Opći uvjeti

 1. Kandidati imaju pravo prijaviti izbor od najmanje pet, a najviše 10 audio, audiovizualna i/ili tekstualna novinarska rada. Literarni radovi se ne vrednuju.
 2. Datum objavljivanja prijavljenih radova ne smije biti stariji od četiri godine od datuma prijave.
 3. Nijedan prijavljeni rad ne smije biti objavljen nakon 1. svibnja tekuće godine.
 4. Uz radove, kandidati su dužni priložiti prateće pismo koje sadrži sljedeće informacije:
 1. ime i prezime autora
 2. popis radova prema naslovima
 3. uz svaki naslov treba stajati datum i mjesto (medij) objave, kao i preslika impressuma medija u kojem je rad objavljen
 1. Svi prijavljeni radovi moraju imati prateću ovjerenu i potpisanu potvrdu uredništva ili osobe koja je odgovorna za medij na kojem je sadržaj objavljen, a koja potvrđuje točnost  podataka iz pratećeg pisma kandidata.
 2. Radovi kojima će manjkati neki od traženih podataka, neće biti vrednovani.
 3. Objavljeni novinarski radovi moraju biti u skladu s načelima novinarske etike.

Posebni uvjeti

 1. Tekstualni radovi:
 1. Svaki rad mora imati najmanje 2000 znakovnih mjesta. Izuzetak mogu činiti  radovi manjeg opsega ukoliko su objavljeni u nekom od profesionalnih medija.
 2. Mogu biti i u preslici (nisu potrebni originali).
 3. Fotografije dolaze u obzir isključivo kao sastavni dio novinarskog teksta (ne boduju se posebno).
 4. E-tekstovi moraju na jasan način dokazati autorstvo, mjesto i vrijeme objave.
 5. Internetski portali ili mrežne stranice na kojima su objavljeni radovi moraju biti upisani u Upisnik pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnih i/ili radijskog programa (NN 134/13). Ova se odredba NE odnosi na školske medije.
 1. Audio, audiovizualni i multimedijski radovi:
 1. Moraju biti dostavljeni na nekom od nosača zapisa (CD, DVD, USB).
 2. Moraju imati prateći sažetak (kratki opis sadržaja i mjesta u programu gdje su objavljeni).
 3. Multimedijski radovi moraju imati prateću izjavu o autorstvu.

Napomena: Ukoliko zadovolje uvjete, novinarske radove moguće je bodovati isključivo s 50 bodova. Za dodatne informacije možete se javiti prodekanici za nastavu prof.dr.sc. Gordani Vilović, e-mail: gordana.vilovic@fpzg.hr

Radovi se predaju od 8. do 19. lipnja 2020. za srpanjski rok te od 24. do 28. kolovoza 2020. godine za rujanski rok, osobno ili poštom na adresu: Fakultet političkih znanosti / za Studentsku referadu / Lepušićeva 6, Zagreb.

Repozitorij
Repozitorij je prazan