Jezik | Language: HRV ENG
Politologija

U programu doktorskog studija na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu oslanjamo se na savjete Europske konferencije nacionalnih udruga političke znanosti (European Conference of National Political Science Association).

Smjerovi u okviru doktorskog studija Politologije su:

 

Korisni linkovi:


Obavijesti
Objavljeno: 3. 4. 2019. u 16:00
Uređeno: 4. 4. 2019. u 09:30
Ana Kuharić
Rezultati Natječaja za upis na...

Na temelju odluke Vijeća doktorskog studija Politologija, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu objavljuje RANG LISTU pristupnika koji su stekli pravo upisa na sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Politologija u akademskoj godini 2018./2019.

Odluka o prijemu i upisu pristupnika smatra se prvostupanjskim rješenjem na kojega se može uložiti žalba dekanu. Pristupnici koji nisu stekli uvjete za upis mogu dostaviti žalbu u roku sedam dana od objave odluke na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta – www.fpzg.unizg.hr. O žalbama odlučuje dekan u roku od osam dana od isteka roka za podnošenje žalbi te podnositelju žalbe dostavlja pisano obrazloženje odluke. Odluka dekana po žalbi je konačna.

Detalji o upisu dostupni su u nastavku obavijesti

Objavljeno: 14. 12. 2018. u 08:29
Ana Kuharić

Dragi studenti, na poveznici: /_news/63883/Odluka o sufinanciranju usavrsavanja doktorskih studenata.pdf je dostupna Odluka o financiranju usavršavanja doktorskih studenata. Studenti navedeni u Odluci moraju se javiti u računovodstvo Fakulteta.

Objavljeno: 11. 10. 2018. u 16:31
Uređeno: 12. 12. 2018. u 16:01
Ana Kuharić

Cijenjeni doktorski studenti,

kao podršku vašem istraživačkom radu i poticaj kontinuiranom usavršavanju, Fakultet političkih znanosti poziva vas da se prijavite na naš otvoreni natječaj za korištenje sredstava institucionalnog Fonda za potporu doktorskim studentima. Prijave primamo tijekom cijele akademske godine i bit će selektirane prema utvrđenim kriterijima. Želimo vam mnogo uspjeha u radu!

Srdačno,

doc.dr.sc. Zlatan Krajina

Prodekan za znanost

Repozitorij