Jezik | Language: HRV ENG
Politologija

U programu doktorskog studija na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu oslanjamo se na savjete Europske konferencije nacionalnih udruga političke znanosti (European Conference of National Political Science Association).

Smjerovi u okviru doktorskog studija Politologije su:

 

Korisni linkovi:


Objavljeno: 1. 10. 2019. u 15:17
Uređeno: 1. 10. 2019. u 15:17
Ana Kuharić

Vijeće doktorskog studija odlučilo je da će se upisi u 2. semestar doktorskog studija Politologija odvijati u periodu od 21. do 24. listopada 2019. godine od 14:30 do 18:00 sati u studentskoj referadi Fakulteta političkih znanosti. Za prijelaz u drugi semestar studenti su dužni prikupiti najmanje 21 ECTS u prvom semestru.

Na upise je potrebno donijeti:

  1. indeks,
  2. potvrdu o uplati školarine i
  3. popis odabranih kolegija.

Školarina za upis u drugi semestar iznosi 10.000,00 kn. Polaznici uplaćuju troškove studija pri upisu u semestar, a prije početka nastave u svakom semestru na žiro-račun Fakulteta političkih znanosti, otvoren u Zagrebačkoj banci, IBAN: HR1423600001101217644, model: HR00, poziv na broj: 30-OIB kandidata.

Nastava u drugom semestru doktorskog studija Politologija počinje 04. studenoga. Raspored predavanja bit će dostupan naknadno.

Popis obavijesti
Repozitorij