Jezik | Language: HRV ENG
Natječaj 2015./2016.

NATJEČAJ 2015./2016.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI

Zagreb, Lepušićeva 6

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ

«POLITOLOGIJA» u ak. god. 2015./2016.

 

za stjecanje akademskog stupnja doktora/ doktorice znanosti (dr.sc.) iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja politologije.

 

Smjerovi doktorskog studija su:

 1. Europska politika: Europa i Hrvatska
 2. Hrvatska politika
 3. Međunarodni odnosi
 4. Mediji i politika
 5. Politička teorija
 6. Javne politike i razvoj

 

Voditelj studija: prof. dr. sc. Zoran Kurelić

 

Na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij “Politologija” mogu se upisati:

 • pristupnici/e koji su diplomirali na dodiplomskim i diplomskim  studijima na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu  te na dodiplomskim ili diplomskim studijima fakulteta društvenih i humanističkih znanosti na sveučilištima u Republici Hrvatskoj
 • pristupnici/e  koji su diplomirali na fakultetima političkih znanosti te društvenih i humanističkih  znanosti na sveučilištima u inozemstvu. Polaznici sa završenim studijem u inozemstvu obvezni su nakon prijave na natječaj pokrenuti postupak akademskog priznavanja visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Upute na: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/
 • pristupnici/e koji su završili poslijediplomske znanstvene magistarske studije i stekli akademski stupanj magistara znanosti iz znanstvenog polja politologije  te iz znanstvenih polja ostalih društvenih i humanističkih znanosti u Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, a diploma im je priznata u Republici Hrvatskoj.

 

Pristupnici koji udovoljavaju općim uvjetima za upis na studij, a nisu stekli diplomu za polje politologije moraju tijekom studija upisati razliku od 28 ECTS-a i položiti ispite iz nastavnih predmeta koje propisuje Vijeće doktorskog studija „Politologija“.

Na natječaj za upis na doktorski studij mogu se prijaviti pristupnici koji su ostvarili izvrstan (4,5-5) i vrlo dobar (3,5-4,499) uspjeh u dodiplomskom ili u preddiplomskom i diplomskom studiju. Iznimno se mogu prijaviti pristupnici s ocjenom dobar (3-3,499). 

 

Prijavi na natječaj za upis pristupnik mora priložiti:

 • životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti
 • diplomu o završenom  studiju i službeni ispis ocjena s prosjekom ocjena
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (engleski, francuski, njemački)
 • izjavu o prihvaćanju uvjeta studiranja
 • motivacijski esej (najviše 1000 riječi)
 • dvije akademske preporuke
 • izjavu kandidata studira li u punom radnom vremenu ili part-time

 

U motivacijskom eseju pristupnici trebaju obrazložiti područje svog znanstvenog interesa i moguće područje istraživanja u polju politologije, te iskazati interes za potencijalnim mentorom.

Prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim prosječnim  ocjenama, kvalitetnijim preporukama i znanstveno-istraživačkim iskustvom.

Nakon proteka roka za predaju zahtjeva, sa svakim pristupnikom koji ispunjava uvjete navedene u natječaju obavit će se razgovor. U tom se razgovoru provjerava motivacija kandidata za studij i stječu dodatne informacije relevantne za konačni odabir kandidata. Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova. Studij traje tri godine ili šest semestara u punom radnom vremenu, odnosno pet godina za part-time studente. Školarina iznosi 60.000,00 (šezdeset tisuća) kuna ili 10.000,00 (deset tisuća) kuna po semestru. Polaznici uplaćuju troškove studija pri upisu u semestar, a prije početka nastave u svakom semestru na žiro račun Fakulteta političkih znanosti, otvoren u Zagrebačkoj banci, IBAN broj: HR1423600001101217644, model: HR00, poziv na broj:30-OIB kandidata

 

Prijave na natječaj podnose se u dva dijela. Prvo putem on-line internet prijave na https://www.fpzg.unizg.hr/studiji/poslijediplomski/doktorski_studiji/politologija/prijavnica_na_studij  a zatim, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom Studentskoj referadi Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Lepušićeva 6, Zagreb. Obrazac za konačnu prijavu na natječaj kandidat preuzima na porti Fakulteta političkih znanosti.

 

Tehničke informacije možete dobiti u Studentskoj referadi (kontakt osoba: Irena Raspor, 01/4642001)

 

Prijave se podnose do  20.  studenoga 2015. 

 

Sve dodatne obavijesti nalaze se na http://www.fpzg.unizg.hr ili se mogu dobiti putem e-maila: doktorski.politologija@fpzg.hr.


Repozitorij
Repozitorij je prazan