Jezik | Language: HRV ENG
Upisi

FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 10 000 Zagreb, Lepušićeva 6, tel.01/464- 2000, faks: 01/4655 -316, žiro-račun kod Zagrebačke banke IBAN: HR1423600001101217644,

web: www. fpzg.unizg.hr i e-mail: dekanat@fpzg.hr


Obavijesti
Objavljeno: 14. 6. 2016. u 12:44
Ana Kuharić

Za upis na diplomski studij  Politologije ne polaže se prijemni ispit.

Rang-lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha na preddiplomskom studiju. Za upis na studij mogu se prijaviti studenti koji su završili preddiplomski studij  Politologije i koji su ostvarili 240 ECTS-a.

Upisna kvota je 130 redovitih studenata, hrvatskih državljana i državljana EU i 5 stranih studenata.

 

Za upis na diplomski studij Novinarstva ne polaže se prijemni ispit.

Rang-lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju. Za upis se mogu prijaviti studenti sa završenim preddiplomskim studijem novinarstva ili komunikologije, te studenti sa završenim studijem društvenih ili humanističkih znanosti.

Upisna kvota je 120 redovitih studenata, hrvatskih državljana i državljana EU sa završenim preddiplomskim studijem novinarstva ili komunikologije, 10 redovitih studenata, hrvatskih državljana i državljana EU sa završenim studijem društvenih ili humanističkih znanosti i 5 stranih studenata.

 

 

Objavljeno: 14. 6. 2016. u 12:43
Uređeno: 20. 9. 2016. u 17:21
Ana Kuharić

1. Uvjeti upisa na diplomski studij Politologije i Novinarstva

Kandidati za upis na diplomski studij Politologije ne polažu prijemni ispit. Na natječaj se mogu prijaviti:

  • studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij politologije i koji su ostvarili najmanje 240 ECTS-a.
  • rang-lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju
  • upisna kvota je 130 redovitih studenata  i 5 stranih studenata

Kandidati za upis na diplomski studij Novinarstva ne polažu prijemni ispit. Na natječaj se mogu  prijaviti:

  • studenti koji su završili preddiplomski studij novinarstva ili komunikologije i koji su ostvarili najmanje 180 ECTS-a, upisna kvota je 120 redovitih studenata
  • studenti koji su završili neki drugi sveučilišni preddiplomski studij iz društvenih ili humanističkih znanosti i ostvarili najmanje 180 ECTS-a, upisna kvota je 10 redovitih studenata.
  • rang lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju 

   -    ukupna upisna kvota je 130 redovitih studenata i 5 stranih studenata.

 

2. Prijave za upis                                           

26. i 27. rujna 2016.

Obrazac za prijavu dostupan je na poveznici Obrazac prijave se zajedno sa svim potrebnim dokumentima navedenim na obrascu predaje na adresi:

Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10 000 Zagreb, Predvorje dvorišne dvorane ; od 8:00 do 16:00 sati.

                                                        

3. Upisi

Preliminarna rang lista za upis objavit će se 28. rujna 2016. godine.

Pisane žalbe na preliminarnu rang listu mogu se podnijeti u roku od 24 sata od dana objave u Tajništvu Fakulteta. Nakon provedenog žalbenog postupka objavljuju se konačne rang-liste za upis.

Kandidati koji su stekli uvjete za upis upisivat će se 29. i 30. rujna 2016. godine.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis.

Repozitorij
Repozitorij je prazan