Jezik | Language: HRV ENG
Diplomski studij politologije
1. semestar, 1. godina
ECTS Izborni POL 9-3
=> Izborni politologija SDP 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Media and the City (103557)
Krajina, Z.
1,1,1
60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Smjer EUROPSKI STUDIJI: HRVATSKA I EUROPA dp 1. semestar
=> Usmjerenje EUROPSKI STUDIJI: HRVATSKA I EUROPA dp 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Europeanization in the Western Balkans / Jean Monnet seminar (142914) *
Dolenec, D.
1,1,1
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Javne politike EU (103556)
Petak, Z.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Političko ponašanje (92712)
Blanuša, N.; Bovan, K.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 The Politics of Human Rights (103540)
Kulenović, E.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Smjer JAVNE POLITIKE, MENADŽMENT I RAZVOJ dp 1. semestar
=> Usmjerenja JAVNE POLITIKE, MENADŽMENT I RAZVOJ dp 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Health Policy and Systems (131737)
Radin, D.
1,1,1
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Komparativna politička korupcija (169472)
Radin, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Kulturni menadžment (92662) *
Dragojević, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2 INFO
ECTS Smjer KOMPARATIVNA POLITIKA dp 1. semestar
=> Usmjerenje KOMPARATIVNA POLITIKA dp 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Democracy and Economic Development (103536)
Zakošek, N.
1,1,1
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Povijest fašizma (92722) *
Cipek, T.
1,1,1
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Regionalne komparativne studije: Bliski istok i Izrael (103542)
Kasapović, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Religion and Politics in the Middle East (164173)
Havel, B.
1,1,1
60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Smjer MEĐUNARODNI ODNOSI dp 1. semestar
=> Usmjerenje MEĐUNARODNI ODNOSI dp 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Analiza vanjskih politika (92608) *
Jović, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Hrvatska u međunarodnim gospodarskim odnosima (92634)
Brkić, L.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Latinska Amerika u međunarodnim odnosima / e- kolegij (142918)
Kos-Stanišić, L.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Međunarodni odnosi od hladnog rata do globalnog poretka (92678)
Čehulić Vukadinović, L.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Smjer NACIONALNA SIGURNOST dp 1. semestar
=> Smjer NACIONALNA SIGURNOST dp 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Demokratski nadzor sigurnosnog sektora (116176)
Cvrtila, V.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Hrvatska u europskom sigurnosnom sustavu (92633)
Jakešević, R.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Hrvatska vojna i ratna povijest (92635) *
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Migracije i sigurnost (160378)
Tatalović, S.
1,1,1
60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Smjer POLITIČKA TEORIJA dp 1. semestar
=> Usmjerenje POLITIČKA TEORIJA dp 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Moderne teorije demokracije (92686)
Kursar, T.; Matan, A.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Obzori politike u moderni: Machiavelli (131738)
Ribarević, L.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
18.0 Diplomski rad (103551)
1,0,0
450
(450A )
2 INFO
ECTS Smjer EUROPSKI STUDIJI: HRVATSKA I EUROPA dp 2. semestar
=> Usmjerenje EUROPSKI STUDIJI: HRVATSKA I EUROPA dp 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Europsko političko mišljenje (92630)
Kurelić, Z.
1,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
7.0 Party Competition and Party Systems in the EU Member States (131739)
Čular, G.; Henjak, A.
1,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
ECTS Smjer JAVNE POLITIKE, MENADŽMENT I RAZVOJ dp 2. semestar
=> Usmjerenje JAVNE POLITIKE, MENADŽMENT I RAZVOJ dp 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Development Policy (131740) *
Radin, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
7.0 Development Policy / e-kolegij (173674)
Radin, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
7.0 Interpretacijska analiza javnih politika (103541)
Petković, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
7.0 Kulturni menadžment (92662)
Dragojević, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2 INFO
ECTS Smjer KOMPARATIVNA POLITIKA dp 2. semestar
=> Usmjerenje KOMPARATIVNA POLITIKA dp 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Komparativne politike upravljanja etničkim sukobima (92652)
Tatalović, S.
1,1,1
60
(30P+30S )
2 INFO
7.0 Regionalne komparativne studije: Bosna i Hercegovina - država i politika (103537)
Kasapović, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
ECTS Smjer MEĐUNARODNI ODNOSI dp 2. semestar
=> Usmjerenje MEĐUNARODNI ODNOSI dp 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Europska sigurnost i hladni rat (1945.-1991.) (92628)
Picula, B.
1,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
7.0 Međunarodne organizacije / e-kolegij (142917)
Čehulić Vukadinović, L.
1,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
7.0 Povijest diplomacije (92721) *
Luša, Đ.
1,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Izborni POL 9-3
=> Izborni politologija SDP 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Media and the City (103557)
Krajina, Z.
1,1,1
60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Smjer EUROPSKI STUDIJI: HRVATSKA I EUROPA dp 1. semestar
=> Usmjerenje EUROPSKI STUDIJI: HRVATSKA I EUROPA dp 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Europeanization in the Western Balkans / Jean Monnet seminar (142914) *
Dolenec, D.
1,1,1
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Javne politike EU (103556)
Petak, Z.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Političko ponašanje (92712)
Blanuša, N.; Bovan, K.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 The Politics of Human Rights (103540)
Kulenović, E.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Smjer JAVNE POLITIKE, MENADŽMENT I RAZVOJ dp 1. semestar
=> Usmjerenja JAVNE POLITIKE, MENADŽMENT I RAZVOJ dp 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Health Policy and Systems (131737)
Radin, D.
1,1,1
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Komparativna politička korupcija (169472)
Radin, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Kulturni menadžment (92662) *
Dragojević, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2 INFO
ECTS Smjer KOMPARATIVNA POLITIKA dp 1. semestar
=> Usmjerenje KOMPARATIVNA POLITIKA dp 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Democracy and Economic Development (103536)
Zakošek, N.
1,1,1
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Povijest fašizma (92722) *
Cipek, T.
1,1,1
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Regionalne komparativne studije: Bliski istok i Izrael (103542)
Kasapović, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Religion and Politics in the Middle East (164173)
Havel, B.
1,1,1
60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Smjer MEĐUNARODNI ODNOSI dp 1. semestar
=> Usmjerenje MEĐUNARODNI ODNOSI dp 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Analiza vanjskih politika (92608) *
Jović, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Hrvatska u međunarodnim gospodarskim odnosima (92634)
Brkić, L.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Latinska Amerika u međunarodnim odnosima / e- kolegij (142918)
Kos-Stanišić, L.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Međunarodni odnosi od hladnog rata do globalnog poretka (92678)
Čehulić Vukadinović, L.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Smjer NACIONALNA SIGURNOST dp 1. semestar
=> Smjer NACIONALNA SIGURNOST dp 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Demokratski nadzor sigurnosnog sektora (116176)
Cvrtila, V.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Hrvatska u europskom sigurnosnom sustavu (92633)
Jakešević, R.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Hrvatska vojna i ratna povijest (92635) *
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Migracije i sigurnost (160378)
Tatalović, S.
1,1,1
60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Smjer POLITIČKA TEORIJA dp 1. semestar
=> Usmjerenje POLITIČKA TEORIJA dp 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Moderne teorije demokracije (92686)
Kursar, T.; Matan, A.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Obzori politike u moderni: Machiavelli (131738)
Ribarević, L.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
18.0 Diplomski rad (103551)
1,0,0
450
(450A )
2 INFO
ECTS Smjer EUROPSKI STUDIJI: HRVATSKA I EUROPA dp 2. semestar
=> Usmjerenje EUROPSKI STUDIJI: HRVATSKA I EUROPA dp 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Europsko političko mišljenje (92630)
Kurelić, Z.
1,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
7.0 Party Competition and Party Systems in the EU Member States (131739)
Čular, G.; Henjak, A.
1,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
ECTS Smjer JAVNE POLITIKE, MENADŽMENT I RAZVOJ dp 2. semestar
=> Usmjerenje JAVNE POLITIKE, MENADŽMENT I RAZVOJ dp 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Development Policy (131740) *
Radin, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
7.0 Development Policy / e-kolegij (173674)
Radin, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
7.0 Interpretacijska analiza javnih politika (103541)
Petković, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
7.0 Kulturni menadžment (92662)
Dragojević, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2 INFO
ECTS Smjer KOMPARATIVNA POLITIKA dp 2. semestar
=> Usmjerenje KOMPARATIVNA POLITIKA dp 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Komparativne politike upravljanja etničkim sukobima (92652)
Tatalović, S.
1,1,1
60
(30P+30S )
2 INFO
7.0 Regionalne komparativne studije: Bosna i Hercegovina - država i politika (103537)
Kasapović, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
ECTS Smjer MEĐUNARODNI ODNOSI dp 2. semestar
=> Usmjerenje MEĐUNARODNI ODNOSI dp 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Europska sigurnost i hladni rat (1945.-1991.) (92628)
Picula, B.
1,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
7.0 Međunarodne organizacije / e-kolegij (142917)
Čehulić Vukadinović, L.
1,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
7.0 Povijest diplomacije (92721) *
Luša, Đ.
1,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj