Jezik | Language: HRV ENG
SmartX-ice

 

 

STUDENTSKA ISKAZNICA

 

Za sve probleme vezane uz SmartX-ice možete se javiti na e-mail: ivana.crnica@fpzg.hr

IZRADA NOVIH SMARTX-ICA I PRODUŽETAK PRAVA OBAVLJA SE

U RADNO VRIJEME STUDENTSKE REFERADE OD 10:30 DO 12:30H.

 

TISKANE SMART X-ICE STUDENTI PODIŽU U REFERADI.

 

PROCEDURA KOD IZRADE NOVE SMART X-ICE

Potrebno je donijeti jednu sliku 4x6cm i doći osobno kako bi popunili i potpisali obrazac za SmartX-ice. Ukoliko ste imali x-icu bilo gdje u Hrvatskoj, na nekom drugom fakultetu, tu x-icu trebate poništiti, jer dotična ustanova pridržava prava na vaše podatke te nije moguće izraditi x-icu pri Fakultetu političkih znanosti.

 

PROCEDURA KOD IZGUBLJENE SMART X-ICE

Ukoliko Vam je x-ica ukradena, izgubljena ili oštećena potrebno je uplatiti 50,00kn (pošta, Fina, banka) na račun Fakulteta:

Zagrebačka banka IBAN: HR1423600001101217644

Model: HR00

Poziv na br.: 26 – OIB

Uplatnicu o plaćenim troškovima za izradu nove x-ice potrebno je donijeti u referadu i nakon 10-ak dana možete podići novu.  

 

PRODUŽETAK PRAVA NA SMART X-ICI

Prava na x-ici dobivate s upisom u višu ili tekuću akademsku godinu i ona s upisom sjedaju automatski. Ako vam prava nisu dodijeljena, a regulirali ste svoj status za tekuću akademsku godinu na Fakultetu, potražite pomoć u referadi Fakulteta.

Ukoliko imate status na temelju kojeg imate pravo na veću subvenciju na x-ici, potrebno je donijeti odgovarajuću potvrdu u radno vrijeme referade.

 

ZBOG ČESTIH UPITA STUDENATA IZMEĐU OSTALIH ODREDBI ISTIČEMO PROPISANO ČLANKOM 3. PRAVILNIKA:

(3) PRAVO  NA POTPORU NE OSTVARUJE:

– student koji upisuje sljedeću akademsku godinu ili upisuje novi studijski program na istoj razini studija, a stekao je manje od 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini;

– student koji stekne manje od 36 ECTS bodova u dvije uzastopne akademske godine;

– student koji po drugi put mijenja studijski program i zbog toga treći put upisuje studijski program iste razine studija.

(4) Student koji je izgubio pravo na potporu temeljem stavka 3. ovog članka može ponovno postati korisnik potpore kada je u prethodnoj akademskoj godini stekao 18 ili više ECTS bodova i kada je u dvije uzastopne akademske godine stekao 36 ili više ECTS bodova.