Jezik | Language: HRV ENG
Studentski zbor

Studentski zbor Fakulteta političkih znanosti predstavničko je tijelo njegovih studenata. Uloga Zbora je zastupanje studenata u tijelima uprave, na Fakultetu i na Sveučilištu, SRCEu i kod nadležnog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Studentski je zbor krovna organizacija studenata, nestranačka je i apolitična. Predstavnici studenata biraju se u Zbor izborima koji se ponavljaju svake 2 godine.

Studentski zbor ima za cilj štititi prava i promicati interese studenata na razini pojedinog visokog učilišta.

Kroz Studentski zbor studenti između ostalog vode brigu i o:

ustroju i provedbi studentskih programa na području naobrazbe, kulture, športa, međunarodne suradnje i drugih programa važnih za studente, ustroju i provedbi programa koji utječu na socijalno-ekonomski položaj studenata, imenovanju predstavnika studenata u tijela međunarodnih studentskih organizacija te drugih organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata Republike Hrvatske, davanju mišljenja o prijedlozima propisa koji uređuju pitanja statusa studenata, poticanju donošenja novih propisa koji utječu na studentski standard i studiranje u cjelini.

 

Na izborima provedenim u proljeće 2015. godine i konstitutivnom sjednicom održanom krajem rujna iste godine, oformio se novi saziv Studentskog zbora s mandatom od dvije godine.

Studentski zbor u akademskoj godini 2016./2017. sastoji se od sljedećih članica i članova:

 

Željko Poljak - predsjednik Zbora

Bruno Rukavina - potpredsjednik Zbora

Zvonimir Beljo - Studentski pravobranitelj

Tomislav Rodin - Tajnik i predstavnik u Sveučilišnom Zboru

Dora Šimunović

Karla Škorjanc

Ana Marasović

Kosta Bovan

Josip Šipić

Pavla Mandić

Josip Lučev

Mislav Pervan

Zbor se može kontaktirati preko e-mail adrese studentski.zbor@fpzg.hr, porukom na Facebook stranicu https://www.facebook.com/szfpzg, a uskoro će se i odrediti termin redovnih konzultacija sa Studentskim zborom u njegovim prostorijama.

Radi praktičnih razloga, pozivamo Vas da pratite Facebook stranicu Zbora na kojoj će se nalaziti i sve obavijesti.

Sjednice i rad Zbora su javni i mogu im prisustvovati studentice i studenti, zaposlenici Fakulteta te građanke i građani Republike Hrvatske bez prava glasa.