Jezik | Language: HRV ENG
Obavijesti
Objavljeno: 11. 9. 2019. u 08:27
Ana Kuharić

Petak, 27. rujna 2019.

 

Ana Štorga: Dominacija stranaka vlasti u postsovjetskim parlamentima: binarna studija Jedinstvene Rusije i Nur Otana (Dominance of Parties of Power in Post-Soviet Parliaments: A Binary Study of United Russia and Nur Otan)

Povjerenstvo:

1. Doc. dr. sc. Dario Nikić Čakar,

2. Izv. prof. dr. sc. Davor Boban, mentor,

3. Izv. prof. dr. sc. Goran Čular

Obrana će se održati 27. rujna 2019. u 9 h, dvorana seminar I.

 

Dorotea Mikulaš: Obilježja predsjedničkog vodstva Azerbajdžana i Turkmenistana (Features of Presidential Leadership in Azerbaijan and Turkmenistan)

Povjerenstvo:

1. Doc. dr. sc. Dario Nikić Čakar,

2. Izv. prof. dr. sc. Davor Boban, mentor,

3. Doc. dr. sc. Boris Havel

Obrana će se održati 27. rujna 2019. u 10 h, dvorana seminar I.

 

Giorgi Gogoladze: Reforme sustava gospodarenja otpadom na lokalnoj razini: slučaj Grada Zagreba (Municipal Waste Management Reforms: The Case of the City of Zagreb)

Povjerenstvo:

1. Izv. prof. dr. sc. Ana Petek

2. Dr.sc. Anka Kekez Koštro, mentor,

3. Izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak

Obrana će se održati 27. rujna 2019. u 11 h, dvorana seminar I.

 

Tesa Klopotan: Američki predsjednici kao vanjskopolitički akteri: George W. Bush i Barack Obama (US Presidents as Foreign Policy Actors: George W. Bush and Barack Obama)

Povjerenstvo:

1. Dr. sc. Petar Popović,

2. Prof. dr. sc. Dejan Jović, mentor,

3. Doc. dr. sc. Boško Picula

Obrana će se održati 27. rujna 2019. u 12 h, dvorana seminar I.

 

Goran Vidmar: Analiza uzroka uspjeha Pokreta 5 zvijezda (Analysis of Causes of Success of the Five Stars Movement)

Povjerenstvo:

1. Prof. dr. sc. Berto Šalaj

2. Doc. dr sc. Višeslav Raos, mentor

3. Izv. prof. dr. sc. Danijela Dolenec

Obrana će se održati 27. rujna 2019. u 13 h, dvorana seminar I.

 

Marta Mihelić: Femicid u Latinskoj Americi (Femicide in Latin America)

Povjerenstvo:

1. Doc. dr. sc. Robert Barić,

2. Prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, mentorica,

3. Doc. dr. sc. Boško Picula

Obrana će se održati 27. rujna 2019. u 14 h, dvorana seminar I.

 

Mirna Opolcer: Odnos SAD-a i Kine u vrijeme globalne ekonomske krize (2008.-2017.)   The Relationship between the USA and China during the Global Economic Crisis (2008-2017)

Povjerenstvo:

1. Prof. dr. sc. Luka Brkić,

2. Prof. dr. sc. Dejan Jović, mentor,

3. Doc. dr. sc. Robert Barić

Obrana će se održati 27. rujna 2019. u 15 h, dvorana seminar I.

Objavljeno: 23. 8. 2019. u 12:05
Uređeno: 23. 9. 2019. u 11:42
Ana Kuharić

Student/ica

Datum obrane

Tema

Mentor/ica

Damir Andrašek 30. rujna 2019. u 09:00 Oblici i učinci politizacije profesionalnog nogometa u suvremenoj Hrvatskoj dr. sc. Dražen Lalić
Mateja Glavaš 27. rujna 2019. u 16:00 Financiranje vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj - izazovi i mogućnosti dr. sc. Hrvoje Špehar
Lorena Pucko 27. rujna 2019. u 14:30 Strategija kružnog gospodarstva EU i gospodarenje otpadom u Hrvatskoj dr. sc. Andrija Henjak
Sandro Sadiković 26. rujna 2019. u 10:00 Savezna Republika Njemačka i međunarodno priznanje Hrvatske (1991.-1992.) dr. sc. Dejan Jović
Domagoj Kozina 23. rujna 2019. u 11:00 Revolucija ili populizam: nasljeđe Huga Chaveza u Latinskoj Americi dr. sc. Lidija Kos-Stanišić
Antonio Čule 20. rujna 2019. u 12:00 Povijesni razvoj europskog federalizma: od Drugog svjetskog rata do Ugovora iz Maastrichta dr. sc. Hrvoje Špehar
Antonio Pavlović 19. rujna 2019. u 10:30 Izborna kampanja Johna  F. Kennedya na američkim predsjedničkim izborima 1960. godine dr. sc. Boško Picula
Hanan Nanić 19. rujna 2019. u 10:00 Izraelsko-palestinski sukob u kontekstu završetka Hladnog rata: od prve Intifade 1987. do Sporazuma u Oslu 1993. godine dr. sc. Boško Picula
Paolo Brečevac 19. rujna 2019. u 09:00 Brexit na društvenim mrežama: analiza korištenja Twittera u kampanji za Referendum o članstvu u Europskoj uniji dr. sc. Đana Luša
Božidar Lončar 18. rujna 2019. u 14:00 Odnos vodećih političkih aktera prema problemima suvremenog hrvatskog nogometa dr. sc. Dražen Lalić
Snježana Dukić 16. rujna 2019. u 12:00 Hibridno ratovanje u kontekstu domovinske sigurnosti dr. sc. Vlatko Cvrtila
Sara Spasova 16. rujna 2019. u 12:00 Tajno prikupljanje podataka i njihovo korištenje u sudskim procesima u Republici Makedoniji dr. sc. Vlatko Cvrtila
Greta Roginić 13. rujna 2019. u 10:00 Usporedba kaznene politike u SAD-u i Hrvatskoj: sudbena politika i zatvorski sustav dr. sc. Krešimir Petković
Petra Kozjak 10. rujna 2019. u 10:30 Sindikati i politike osporavanja u postkomunističkoj Europi dr. sc. Danijela Dolenec
Nives Božić 10. rujna 2019. u 10:00 Politička uloga žena u lijevim i desnim strankama u Hrvatskoj dr. sc. Andrija Henjak
Ariana Pavlin 10. rujna 2019. u 08:30 Zapatizam kao suvremeni oblik anarhizma u Latinskoj Americi dr. sc. Lidija Kos-Stanišić
Robert Salčić 10. rujna 2019. u 08:00 Komparativna analiza suvremenih zavisnih teritorija na Karibima dr. sc. Lidija Kos-Stanišić
Barbara Kotlar 2. rujna 2019. u 11:00 Logori i izbjeglice u Agambenovoj političkoj teoriji dr. sc. Enes Kulenović
       
Objavljeno: 1. 2. 2016. u 11:58
Uređeno: 31. 1. 2018. u 13:08
Ana Kuharić

Obavještavamo studente diplomskih studija o novom obrascu vezanom uz Pravilnik o diplomskom radu na diplomskom studiju Politologije Novinarstva (čl.8.)  na Fakultetu političkih znanosti.

Prilikom predaje diplomskog rada u referadu Fakulteta, potrebno je priložiti ispunjeni obrazac Izjave o pohrani diplomskog rada.

Diplomski radovi bit će pohranjeni u digitalnom arhivu knjižnice FPZG koji je otvoren u repozitoriju DABAR pri SRCU na poveznici