Jezik | Language: HRV ENG
FPZG FAQ

Kod upita putem e-maila studenti trebaju obavezno navesti ime i prezime, studij, godinu i JMABG, a bivši studenti koji su završili neki od studija i datum diplomiranja.

 

Dokumentacija za upis u 1. god. preddiplomskog studija

Kod upisa u preddiplomski sveučilišni studij potrebno je donijeti samo ono što piše pod uvjetima upisa, a nije potrebna svjedodžba s državne mature, domovnica i rodni list.

 

Izvanredni studij

Na Fakultetu političkih znanosti ne postoji izvanredni studij, osim za studente koji upisuju Diplomski sveučilišni studij Politologija: smjer Nacionalna sigurnost, a taj studij mogu upisati samo studenti koji su završili Preddiplomski sveučilišni studij Politologija ili Vojno vođenje i upravljanje.

 

Uvjeti za upis na preddiplomski studij

Svi studenti koji prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskih studija putem državne mature.
Studenti se na preddiplomske studije Novinarstvo i Politologija upisuju isključivo preko državne mature po unaprijed predviđenoj kvoti. Za sva pitanja koja se odnose na državnu maturu potrebno je javiti se na www.postani-student.hr.
Studentska referada upisuje studente prema unaprijed formiranoj listi studenata koji su ostvarili pravo upisa na određeni studij te ne postoji mogućnost „pomicanja crte“.
Mjesta koja se ne popune na ljetnom upisnom roku popunjavaju se na jesenskom upisnom roku.
Način vrednovanja na državnoj maturi kao pristupnik/ca koji/a je završio/la srednju školu u inozemstvu nalazi se na linku: www.postani-student.hr.

 

Uvjeti za upis na preddiplomski studij ako ste već studirali na nekom fakultetu 

Studenti koji upisuju novi studijski program na istoj razini studija moraju se ponovno prijaviti na www.postani-student.hr i ostvariti pravo upisa. Upis novog studijskom programa ne zove se prijelaz!

Studenti koji su bili u redovnom statusu upisani na teret Ministarstva, prekinuli ili završili studij i žele upisati još jedan preddiplomski sveučilišni studij  - plaćaju punu školarinu u iznosu od 7.200,00kn, osim ako ne zadovoljavaju kategoriju uspješnih studenata (prosjek 4.5).
Redovan student/ica koji na prethodnom fakultetu nije ostvario/la najmanje 18 ECTS-a nema pravo na subvencioniranu prehranu niti rad preko student servisa ako u prethodnoj godini nije ostvario/la minimalno 1 ECTS. 
Student/ica koji nakon prve godine ostvari 55 ili više ECTS-a ne plaća školarinu. 
Student/ica koji ostvari od 30 do 54 ECTS-a plaća školarinu u iznosu koji se dobiva množenjem razlike upisanih i ostvarenih ECTS-a sa 120,00kn.
Student/ica koji je ostvario/la manje od 30 ECTS-a plaća punu školarinu u iznosu od 7.200,00kn. 
Priznavanje ECTS-a s prethodnog studija na novom studijskom programu ostvaruje se priznavanjem ispita putem ispisnice ili prijepisa ocjena s prethodnog studija kroz ECTS koordinaciju.

 

Upis izbornog kolegija na drugom fakultetu

Ukoliko student planira upisati izborni kolegij na drugom fakultetu i priznati ga za kolegij na Fakultetu političkih znanosti na samom početku semestra dužan je popuniti Obrazac za odobrenje upisa izbornih predmeta, ovjeriti ga u studentskoj referadi te urudžbirati u urudžbenom uredu. Takav popunjeni i ovjereni obrazac dostavlja se nositelju kolegija na drugom fakultetu kako bi on mogao evidentirati ocjenu, a njihova studentska referada ovjeriti obrazac nakon upisane ocjene. Popunjeni i ovjereni obrazac se zatim predaje matičnom ECTS koordinatoru na priznavanje.
Za upisani kolegij na Fakultetu političkih znanosti koji se namjerava priznavati kolegijima s drugog fakulteta ispitni rokovi se ne prijavljuju!

 

Priznavanje kolegija i eseja/prezentacije

Kolegiji i eseji/prezentacije koji će se priznavati se ne prijavljuju na ispitnim rokovima.

 

Uvjeti upisa u višu godinu studija
Kod upisa u višu godinu studija kolegiji koji nisu položeni na prethodnoj godini se upisuju ponovno.
Student/ica s više godine studija bira onoliko predmeta koliko je položio/la na nižoj i to uz poštivanje parnosti semestra i vrste predmeta.
Npr. ako nije položen obvezni kolegij iz 3. semestra ne može se birati obvezni kolegij iz 5. semestra ili ako nije položen izborni kolegij u 4. semestru ne može se birati izborni kolegij u 6. semestru. 
Studenti koji u prethodnoj akad. god. imaju ostvareno manje od 50 ECTS-a ponavljaju godinu, uz mogućnost upisa kolegija iz više godine kroz parcijalni upis. 
Student/ica koji ostvari 55 ili više ECTS-a ne plaća školarinu. 
Student/ica koji ostvari od 30 do 54 ECTS-a plaća školarinu u iznosu koji se dobiva množenjem razlike upisanih i ostvarenih ECTS-a sa 120,00kn.
Student/ica koji je ostvario/la manje od 30 ECTS-a plaća punu školarinu u iznosu od 7.200,00kn. 

 

Prijelaz u višu godinu studija s drugog fakulteta

Studenti koji žele s drugoga fakulteta prijeći na Fakultet političkih znanosti trebaju zadovoljiti sljedeće kriterije:

 1. upisane čiste godine studiranja (bez ponavljanja ili parcijale)
 2. prosjek ocjena 4.000
 3. za prijelaz na drugu godinu preddiplomskog studija politologije ili novinarstva student/ica mora imati položeno 60 ECTS-a na matičnom fakultetu, a na Fakultetu političkih znanosti priznato 50 ECTS
 4. za prijelaz na treću godinu preddiplomskog studija politologije student mora imati položeno na matičnom fakultetu 60 ECTS-a iz 1. god. i 60 ECTS-a iz 2. god. Na Fakultetu političkih znanosti treba biti priznato 60 ECTS-a iz 1. god. i 50 ECTS-a iz 2. god. 

Studenti završnih godina preddiplomskih i diplomskih studija nemaju pravo prijelaza!

 

Naknada za izdavanje prijepisa ocjena
Svi studenti imaju pravo na jedan besplatan prijepis ocjena u tekućoj akademskoj godini. Za svaki sljedeći prijepis potrebno je studentskoj referadi predočiti dokaz o uplati 40,00 kn (osobno ili putem e-maila).
Ukoliko se radi o završenom studiju, primjerice ako je studentu diplomskog studija potreban prijepis ocjena preddiplomskog studija, za isti je potrebno predočiti dokaz o uplati 100,00 kn (osobno ili putem e-maila).
Kod zahtjeva za izdavanje prijepisa ocjena obavezno navesti svrhu za koju se izdaje prijepis!
Podaci za uplatu:

 • Primatelj: Fakultet političkih znanosti
 • Lepušićeva 6, 10000 Zagreb
 • Zagrebačka banka - IBAN: HR1423600001101217644
 • Model: HR00
 • Poziv na br.: 26 – OIB studenta
 • Opis plaćanja: prijepis ocjena

Za završeni studij potrebno je studentskoj referadi dostaviti sljedeće podatke:

 • ime i prezime pod kojim ste diplomirali
 • studij koji ste završili i po kojem programu
 • točan datum diplomiranja
 • godina upisa


Izdavanje silabusa položenih kolegija
Za izdavanje silabusa položenih kolegija na Fakultetu političkih znanosti potreban je prijepis ocjena kojeg izdaje studentska referada. Na temelju prijepisa ocjena traži se izdavanje silabusa za određene ili sve položene kolegije na studiju. Silabusi se mogu zatražiti osobno s prijepisom ocjena u urudžbenom uredu ili putem e-maila na irena.raspor@fpzg.hr.

 

Postupak ispisa s fakulteta
Za ispis s fakulteta potrebno je donijeti u studentsku referadu:

 1. X-icu (u slučaju da je izgubljena u referadi se popunjava obrazac o gubitku)
 2. Potvrdu iz knjižnice da su sve knjige vraćene (neovisno o tome da li su knjige posuđivane ili ne)
 3. Podmireni troškovi školarine, ako je student/ica bio/la zadužen/a za školarinu
 4. Zamolba
 5. Potvrda o uplati za ispis:
 • 50,00kn
 • Zagrebacka banka - IBAN: HR1423600001101217644
 • Model: HR00
 • Poziv na br.: 34 – OIB
 • Opis plaćanja: troškovi ispisa i podizanja dokumenata
 • Primatelj: Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10000 Zagreb

 

Potvrda o završenoj pedagoškoj grupi predmeta
Za potvrdu o položenoj pedagoškoj grupi predmeta, potrebno je na e-mail referada@fpzg.hr poslati zahtjev za izdavanjem potvrde, a u e-mailu treba dostaviti sljedeće podatke:

 1. ime i prezime pod kojim ste završili preddiplomski studij
 2. točan datum diplomiranja
 3. godina upisa


Potrebna mi je diploma za upis na inozemno sveučilište, a još nismo imali promociju
Po završetku preddiplomskog i diplomskog studija studentima se izdaje potvrda o stečenom akademskom nazivu koja je službeni dokument do dodjele diplome. U svrhu upisa na inozemno sveučilište studentska referada može studentu izdati potvrdu na engleskom jeziku u kojoj je naznačen vremenski period dodjele diplome.
Također, ukoliko se student prijavljuje na studijski program na inozemnom sveučilištu, a još uvijek nema završen preddiplomski/diplomski studij, studentska referada može izdati studentu potvrdu na engleskom jeziku u kojoj je naznačen tijek studija i očekivani vremenski period završetka studija.


Preuzimanje diplome
Diploma se može preuzeti samo osobno u radno vrijeme studentske referade bilo kojim radnim danom, a ako student/ica nije u mogućnosti to napraviti osobno, osoba (opunomoćenik) može preuzeti diplomu uz ovjerenu punomoć od javnog bilježnika.
Ako diploma s dodiplomskog, preddiplomskog, diplomskog i specijalističkog studija nije preuzeta, ona se može preuzeti u radno vrijeme studentske referade i nije ograničena rokom preuzimanja. 

 

Prijava teme diplomskog rada
Tema diplomskog rada se prijavljuje u akad. god. u kojoj je student/ica upisao/la diplomski rad, a u slučaju ne prijavljivanja teme u zadanom roku, student/ica gubi pravo nastavka studiranja.

 

Ponavljanje diplomskog rada
Ponavljanje diplomskog rada je ponavljanje godine, a apsolventska godina po Bolonjskom procesu ne postoji. 
Studenti koji ponavljaju diplomski rad, ne moraju ponovno prijavljivati temu i mentora, ako se isti ne mijenjaju,  jer su to učinili u akad. god. u kojoj su prvi put upisali diplomski rad i moraju se samo pridržavati rokova za obranu diplomskog rada.
Ako se tema ili mentor/ica mijenjaju student/ica mora ponovno pristupiti prijavi teme diplomskog rada u za to zadanim rokovima.

 

Problemi sa Studomatom i Intranetom 

Molimo obratiti se na e-mail referada@fpzg.hr i ivan.krzelj@fpzg.hr.

 

Problemi s MS Teams aplikacijom
Molimo obratiti se na e-mail itdemonstratori@fpzg.hr.

 

Undergraduate and Graduate study in English language
At the Faculty of Political Science there is no possibility of studying in English language at the undergraduate and graduate level in Journalism and Political Science, except for the Master of European Studies.

 

MES – requirements for applicants:
For applying to Master of European Studies you need to have bachelor degree from undergraduate social studies, with study duration of four years and accomplished 240 credits.
If you meet the above requirements You can apply for MES in September, more info on our website www.fpzg.hr at the beginning of September, but first you need to do is nostrification of diploma.

The cost of Master is 2000,00 € + cost of enrollment 50,00 € (payments based on this academic year 2020/2021, possible changes in later academic year).
Master of European Studies needs to have at least 15 candidates who applied for program so it can be held in next academic year.
So we will know more around mid of September, and also application needs to be done personally, or all documents send via post mail, but diploma must be nostrified.
Unfortunately, there is no option for foreign bachelor students of undergraduate program of three years for applying to 4. year/60 ECTS in undergraduate program of political science, since is only held in Croatian.