Jezik | Language: HRV ENG
Upravljanje identitetom, imidžom i brendovima
Šifra: 103565
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Božo Skoko
Izvođači: Igor Vukasović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj ovog kolegija jest upoznati studente s fenomenom imidža kao središnjeg predmeta interesa u upravljanju odnosima s javnošću te im približiti procese kreiranja brendova, što predstavlja jedno od najzahtjevnijih područja unutar ove struke. Uz znanja iz odnosa s javnošću, kolegij također omogućuje studentima temeljna znanja o marketingu, odnosno promociji. U prvom dijelu kolegija, studenti će se upoznati s teorijama imidža, te specifičnostima upravljanja imidžom različitih kategorija, poput proizvoda, korporacija, političkih institucija, država, gradova, regija te pojedinaca. Drugi dio kolegija se odnosi na upoznavanje s kompleksnostima pojmova brend i brendiranje, odnosno zakonitosti i strategije kreiranja brendova proizvoda i usluga, korporacija, država i gradova. Prezentirane metode, tehnike i pristupi omogućit će stjecanje holističkog pristupa upravljanju lancem vrijednosti brenda tijekom njegova životna vijeka (značenje brenda - snaga brenda vrijednost brenda), te će približiti specifične kreativne strategije i taktike putem kojih se grade, održavaju na životu, brane i osnažuju brendovi.
Literatura:
  1. Olins, Wally; Brendovi (marke) u suvremenom svijetu; Golden marketing Tehnička knjiga, Zagreb (2008)
  2. Skoko, Božo; Država kao brend; Matica hrvatska, Zagreb (2009)
  3. Vranešević, Tihomir; Upravljanje markama / Brand Management,; Accent, Zagreb (2007)
Preporučena literatura:
  1. Boorstin, Daniel J.; The Image; Vintage Books, New York (2000)
  2. Clifton, Rita and Simmons, John (ur.); Brands and Branding; The Economist, London (2003)
4. semestar
Usmjerenje Strateško komuniciranje DN 4. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Objavljeno: 21. 12. 2016. u 16:03
Božo Skoko
Projektni zadaci                
                 
Izlaganje 17. siječnja - od 15:30 do 19:30 (svaka grupa ima na raspolaganju 15 minuta)    
                 
GRUPA GOSPIĆ   GRUPA DUBROVNIK   GRUPA PAZIN   GRUPA VARAŽDIN   GRAD ZAGREB
Bednjanec Viktorija   Jagić Janja   Lončarević Lidija   Adžić   Božić Andrea
Čeć Lucija   Kovačević Mila   Matančić Irena   Augustinović Katarina   Grce Mia
Domitrović Irena   Marčinko Martina   Mihaljević Ana   Ćubel Jelena   Hukić Tea
Drvodelić Katarina   Marić Lorena   Pomper Irena   Džerić   Huljev Anamaria
        Ročić Nevena   Frančina Petra    
                 
GRUPA POŽEGA   GRUPA ZADAR   GRUPA KARLOVAC   GRUPA KRAPINA    
Bartulić Josip   Kežić Pero   Đaković Sabrina   Biželj Lana    
Bolčić Kristina   Linde Magdalena   Mladić Slavko   Grbavac Jasmina    
Dojčinović Renata   Milković Kristian   Prodan Dominik   Mutnjaković Tena     
Horvat Marija   Mitić Ana   Šunde Eta   Pudja Sandra    
Kraljević Nada   Trojanović Domagoj            
                 
GRUPA SISAK   GRUPA SPLIT   GRUPA ŠIBENIK   GRUPA BJELOVAR   GRUPA SL.BROD
Brkić Andra   Bićan Jurica   Drandić Maria   Jusić Katarina   Bosak Katarina
Budimir Mateja   Boltižar Matija   Filip Petra   Krvarić Anamarija   Čačić Nikol
Cindrić Iva   Brnada Petar   Jakovina Matea   Šago Vjekoslav   Vrankić Lucija
Lijić Ivana   Lacković Karlo       Škrlec Petra    
Martinić Petra   Mlinarić Matija             
                 
GRUPA OSIJEK                
Salopek Koncul Matea                
Sefčer Ana                
Tomašić Ana Maria                
Zoričić Tena                
                 
                 
                 
Izlaganje 24. siječnja (nakon kolokvija) + grupe koje eventualno nisu stigle prezentiratirati ranije    
                 
GRUPA ČAKOVEC   GRUPA RIJEKA   GRUPA KOPRIVNICA   GRUPA VIROVITICA   GRUPA VUKOVAR
Bene   Jerković Bjelajac Terezija Begulić Šejla   Baus Valentina   Prčić Dona Dijana
Bertek   Mikloš Petra   Dolečki Marija   Berečić Doris   Rotim Ana
Plivelić   Puljiz Mila   Mokos Andrej   Jurić Marina   Vadlja Dora
    Vlahović Alen   Mrvelj Dumančić Marija   Milevoj Karla    Vučković Mateja
        Vrban Petra        

 

izv.prof.dr.sc. Božo Skoko 

Popis obavijesti