Jezik | Language: HRV ENG
Upravljanje identitetom, imidžom i brendovima
Šifra: 103565
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Božo Skoko
Izvođači: Igor Vukasović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj ovog kolegija jest upoznati studente s fenomenom imidža kao središnjeg predmeta interesa u upravljanju odnosima s javnošću te im približiti procese kreiranja brendova, što predstavlja jedno od najzahtjevnijih područja unutar ove struke. Uz znanja iz odnosa s javnošću, kolegij također omogućuje studentima temeljna znanja o marketingu, odnosno promociji. U prvom dijelu kolegija, studenti će se upoznati s teorijama imidža, te specifičnostima upravljanja imidžom različitih kategorija, poput proizvoda, korporacija, političkih institucija, država, gradova, regija te pojedinaca. Drugi dio kolegija se odnosi na upoznavanje s kompleksnostima pojmova brend i brendiranje, odnosno zakonitosti i strategije kreiranja brendova proizvoda i usluga, korporacija, država i gradova. Prezentirane metode, tehnike i pristupi omogućit će stjecanje holističkog pristupa upravljanju lancem vrijednosti brenda tijekom njegova životna vijeka (značenje brenda - snaga brenda vrijednost brenda), te će približiti specifične kreativne strategije i taktike putem kojih se grade, održavaju na životu, brane i osnažuju brendovi.
Literatura:
  1. Olins, Wally; Brendovi (marke) u suvremenom svijetu; Golden marketing Tehnička knjiga, Zagreb (2008)
  2. Skoko, Božo; Država kao brend; Matica hrvatska, Zagreb (2009)
  3. Vranešević, Tihomir; Upravljanje markama / Brand Management,; Accent, Zagreb (2007)
Preporučena literatura:
  1. Boorstin, Daniel J.; The Image; Vintage Books, New York (2000)
  2. Clifton, Rita and Simmons, John (ur.); Brands and Branding; The Economist, London (2003)
4. semestar
Usmjerenje Strateško komuniciranje DN 4. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Objavljeno: 11. 12. 2015. u 09:26
Božo Skoko

Rezultati prvog kolokvija (08.12.2015.)

Alar    Antonija    3
Alimanović    Anita    -3
Banovec    Brigita    -3
Barčanec    Sonja    3
Baričević    Nela    3
Bebek    Ena    -2
Boghetta    Giulia    3
Boltiš    Valentina    2
Brčić    Iris    -3
Budić    Barbara    -4
Crnčević    Anela    5
Crnica    Ivana    3
Čeč    Lucija    -2
Čičuk    Zorana    5
Drače    Inja    -2
Goleš    Dino    3
Gotovac    Tina    3
Grujovski    Mirna    4
Horvat    Lana    -3
Injac    Monika    3
Klarin    Nina    -5
Lakoš    Lucija    5
Levojević    Dean    -3
Mihanović Lj.    Šimun    -4
Mamić    Petra    5
Matas    Katarina    5
Nogić    Lorena    -5
Okičić    Petra    5
Ouahchia    Lorena    5
Parlov    Tomislav    -2
Pasarić    Kristina    4
Ponoš    Antonia    -4
Prkut    Maria    5
Ravlić    Doris    3
Samaržija    Ana    5
Seuhar    Bernarda    3
Soko    Martina    5
Sušić Načeta    Sara    4
Vincetić    Katica    3
Zbukvić    Valentina    3
Žužak    Domagoj    5

 

*studenti koji se ne nalaze na popisu nisu položili

 

izv.prof.dr.sc. Božo Skoko

Igor Vukasović

 

Popis obavijesti