Jezik | Language: HRV ENG
Upravljanje identitetom, imidžom i brendovima
Šifra: 103565
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Božo Skoko
Izvođači: Igor Vukasović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj ovog kolegija jest upoznati studente s fenomenom imidža kao središnjeg predmeta interesa u upravljanju odnosima s javnošću te im približiti procese kreiranja brendova, što predstavlja jedno od najzahtjevnijih područja unutar ove struke. Uz znanja iz odnosa s javnošću, kolegij također omogućuje studentima temeljna znanja o marketingu, odnosno promociji. U prvom dijelu kolegija, studenti će se upoznati s teorijama imidža, te specifičnostima upravljanja imidžom različitih kategorija, poput proizvoda, korporacija, političkih institucija, država, gradova, regija te pojedinaca. Drugi dio kolegija se odnosi na upoznavanje s kompleksnostima pojmova brend i brendiranje, odnosno zakonitosti i strategije kreiranja brendova proizvoda i usluga, korporacija, država i gradova. Prezentirane metode, tehnike i pristupi omogućit će stjecanje holističkog pristupa upravljanju lancem vrijednosti brenda tijekom njegova životna vijeka (značenje brenda - snaga brenda vrijednost brenda), te će približiti specifične kreativne strategije i taktike putem kojih se grade, održavaju na životu, brane i osnažuju brendovi.
Literatura:
  1. Olins, Wally; Brendovi (marke) u suvremenom svijetu; Golden marketing Tehnička knjiga, Zagreb (2008)
  2. Skoko, Božo; Država kao brend; Matica hrvatska, Zagreb (2009)
  3. Vranešević, Tihomir; Upravljanje markama / Brand Management,; Accent, Zagreb (2007)
Preporučena literatura:
  1. Boorstin, Daniel J.; The Image; Vintage Books, New York (2000)
  2. Clifton, Rita and Simmons, John (ur.); Brands and Branding; The Economist, London (2003)
4. semestar
Usmjerenje Strateško komuniciranje DN 4. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Objavljeno: 26. 1. 2015. u 10:40
Božo Skoko

 

 

 

Rezultati 2. kolokvija iz Upravljanja identitetom, imidžom i brendovima (22.01.2015.)

 

 

Prezime

Ime

Ocjena

Bodovi

Bauer

Benjamin

-3

5 1/2

Bekić

Paola

3

6

Benšek

Tea

-5

8 1/2

Boras

Sara

-3

5 1/2

Bustruc

Ana

-3

5 1/2

Cvek

Dina

-4

7 1/2

Čečura

Antonela

-4

7 1/2

Čutura

Ivana

3

6

Doko

Ivana

3

6

Džafić

Nina

2

5

Emeršić

Kristina

2

5

Hodak

Nikolina

3

6 1/2

Ivčević

Anđela

2

5

Jurić

Jelena

3

6

Kalinić

Mateja

3

7

Karlović

Cassandra

-3

5 1/2

Karlović

Filipina

-2

4 1/2

Kelava

Ivana

-2

4 1/2

Knežević

Marina

3

7

Kožić

Tanja

3

6

Ledenko

Ana

-5

8 1/2

Mihaljević

Dalia

-3

5 1/2

Milinović

Aleksandra

5

9

Mitak

Matija

4

8

Nedeljković

Mia

2

5

Pehar

Franjo

-4

7 1/2

Pletikosa

Anja

-3

5 1/2

Pongeac

Lucija

3

6 1/2

Raguž

Dora

3

6

Slišković

Marija

3

6

Stanović

Biljana

3

6 1/2

Stević

Ana

2

5

Škaro

Katarina

-3

5 1/2

Vuković

Ema

-3

5 1/2

Vukšić

Mate

3

6

Živković

Ivana

3

6

 

*studenti koji se ne nalaze na popisu nisu položili

 

Upis ocjena će biti 28.1. u 16:00 h.

 

izv.prof.dr.sc. Božo Skoko

Popis obavijesti